Mainos

Sla­te­kin Matti Huuki: Puhdas vesi on uhat­tu­na matalan hinnan ja kuntien liian pienten ve­si­huol­to­bud­jet­tien takia

Slatekin Matti Huuki: Käyttövesi on halpaa ja kuntien liian pienet vesihuoltobudjetit kasvattavat korjausvelkaa

Slatekin varatoimitusjohtaja Matti Huukin mielestä käyttövesi on liian halpaa.

Slatekin varatoimitusjohtaja Matti Huuki kertoo, että kuntien vesilaitoksilla alkaa olla korjausvelkaa ja järjestelmien vesihuoltojärjestelmien päivittämiseen tarvittaisiin suuria investointeja.
Slatekin varatoimitusjohtaja Matti Huuki kertoo, että kuntien vesilaitoksilla alkaa olla korjausvelkaa ja järjestelmien vesihuoltojärjestelmien päivittämiseen tarvittaisiin suuria investointeja.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

”Vesihuoltolaitosten ollessa kaupunkien omistamia laitoksia, niiden käyttövarat eivät ole riittäviä korjausvelan määrään nähden.”

Huukin mukaan tärkeimmät syyt rahojen riittämättömyyteen ovat puhtaan veden alhainen hinta ja monesti omistavassa asemassa toimivien kuntien harjoittama tulouttaminen.

Vesi nähdään yleishyödykkeenä, josta ei kuitenkaan olla valmiita maksamaan sille kuuluvaa hintaa. Veden hinta pitäisi pystyä määrittelemään sen mukaan, mitkä ovat vesilaitosten käyttökustannukset.

Huuki kokee, että veden hinnasta on tehty poliittinen kysymys, jota käytetään jopa röyhkeästi vaalivalttina.

”Ja sitten kun politiikkoja asetetaan vesiyhtiöiden hallitukseen, vesilaitosten johtajien kädet ovat sidotut. Välttämättömät työt pystytään hoitamaan, mutta korjausvelka kasvaa.”

Vesilaitokset omistavien kuntien tulouttaminen näkyy vesilaitosten tekemässä budjetissa: etukäteen päätetyt, liian suuret tulouttamisvelvoitteet vähennetään budjetista, ja ne ovat osaltaan pois investoinneista ja korjauskustannuksista.

”Se sitten osaltaan vaikuttaa meihin urakoitsijoihin, jotka tuottavat palveluja ja järjestelmiä vesilaitoksiin.”


Kaupunkien ja kuntien omistamien vesihuoltolaitosten käyttövarat eivät ole riittäviä korjausvelan määrään nähden.
Matti Huuki


Hintavertailu vie väärille urille

Slatek on jo 45-vuotias, tällä hetkellä toisessa sukupolvessa toimiva yritys, jonka alaa on vesilaitosten sähkö-, instrumentaatio- ja automaatiourakointi. Perustajan poika Matti Huuki tietää, että korjausvelkaa alkaa olemaan ja tarvittaisiin suuria investointeja järjestelmien päivittämiseen.

”Se ei vaan ole mahdollista, koska kunnat varaavat tietyn määrän rahaa automaatiojärjestelmien uusimiseen per vuosi. Toiveena olisi isompi kukkaro, josta vesilaitokset voisivat vuositasolla itse päättää mitä ne korjaavat ja kuinka paljon.”

Huuki ei näe tuloveron nostamista vaihtoehtona. Ongelmana on kunnallisverotuksen vertailu: pienempi lukema näyttää aina paremmalle.

”Kunnat käyttävät vesilaitoksista tulouttamista piiloverotuksellisesti. Jos kunnilla ei olisi vesilaitosta käsikassarana, tällöin kunnan pitäisi hakea tuloja muilla tavoin ja monesti se tapa on kunnallisveron nosto. Näin kunnallisveroa voidaan keinotekoisesti pitää alhaisemmalla tasolla – vesilaitosten kustannuksella.”

Vastakkainasettelua lisää vesi- ja viemärilaitosten etujärjestö VVY:n tekemä valtakunnallinen hintavertailu. Huuki ei näe siinä järkeä, sillä veden hankinta- ja tuotantokulut ovat monesti hyvinkin erilaiset vesilaitosten välillä, esimerkiksi maaston, verkoston laajuuden ja raakaveden laadun takia.

”Se asettaa heidän omat jäsenensä arveluttavaan asemaan, kun heidän asiakkaat joutuvat pohtimaan miksi heidän kunnassaan on kalliimpaa vesi kuin naapurikunnassa.”

Puhdas vesi voisi maksaa enemmän

Huuki heittääkin pallon etujärjestöille:

”Vesi on tärkeää ja sitä tulisi promotoida, jotta ihmisille tulisi käsitys, että siitä voisi maksaa enemmän. Tällöin se taakka olisi myös pois poliittiselta kentältä.”

Vedelle ei ole samanlaista varalähdettä kuin sähkölle: kun vesi- tai viemäriverkostossa sattuu vaurio, niin kyseessä on suora vastuu. Sähköverkkovikojen varalta yritykset pystyvät varautumaan varavoimakoneilla, vesiverkostovian varalle ei pysty varautumaan kuin vesilaitos itse.

Slatek on yritys, ”jota ei huomaa, kun kaikki on hyvin”. Huuki vitsaileekin, että heidän toiminta näkyy lähinnä autojen suurissa logoissa.

”Kun homma toimii, hanasta tulee vettä. Kun joku vikaantuu tai tapahtuu laiterikko, vesikriisi, silloin me olemme esillä.”