Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

PAM
PAM julisti palveluyritys SOLin hakusaartoon, ammattiliiton mukaan SOL painosti työntekijöitä töihin kiinteistöpalvelualan lakon aikana – kolmas lakko uhkaa torstaina

PAM julisti pal­ve­lu­yri­tys SOLin ha­ku­saar­toon, am­mat­ti­lii­ton mukaan SOL pai­nos­ti työn­te­ki­jöi­tä töihin kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakon aikana – kolmas lakko uhkaa tors­tai­na

27.03.2023 19:24 3
PAM antanut varoitukset kahdesta kiinteistöpalvelualaa koskevasta lakosta – Näin vaikutukset näkyvät Oulussa

PAM antanut va­roi­tuk­set kah­des­ta kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alaa kos­ke­vas­ta lakosta – Näin vai­ku­tuk­set näkyvät Oulussa

15.03.2023 13:48 5
Tilaajille
Kiinteistöpalvelualalle uusi lakkovaroitus: 25 000 työntekijää menossa lakkoon

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alal­le uusi lak­ko­va­roi­tus: 25 000 työn­te­ki­jää menossa lakkoon

08.03.2023 15:55 5
PAM antoi lakkovaroituksen kiinteistöpalvelualalle – satoja kohteita koskevan lakon on määrä alkaa reilun parin viikon kuluttua

PAM antoi lak­ko­va­roi­tuk­sen kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alal­le – satoja koh­tei­ta kos­ke­van lakon on määrä alkaa reilun parin viikon ku­lut­tua

01.03.2023 20:37 5
Kaupan alan työriidassa saavutettiin sopu – tälle viikolle suunnitellut lakot peruttiin

Kaupan alan työ­rii­das­sa saa­vu­tet­tiin sopu – tälle vii­kol­le suun­ni­tel­lut lakot pe­rut­tiin

13.02.2023 00:04 12
Asiakkailta peukkua Prisman lakkovahdeille – vahdeilta kehuja Arinalle asiallisuudesta

Asiak­kail­ta peukkua Prisman lak­ko­vah­deil­le – vah­deil­ta kehuja Ari­nal­le asial­li­suu­des­ta

09.02.2023 18:29 34
Tilaajille
Seuraava lakko lähestyy: Sulkisi PAMin mukaan kaikki Prismat, Citymarketit ja Lidlit, Oulun seudulla mukana Tokmanneja ja Halpa-Halleja

Seu­raa­va lakko lä­hes­tyy: Sulkisi PAMin mukaan kaikki Pris­mat, Ci­ty­mar­ke­tit ja Lidlit, Oulun seu­dul­la mukana Tok­man­ne­ja ja Hal­pa-Hal­le­ja

09.02.2023 15:23 17
Tilaajille
PAM ilmoitti uusista lakoista – uhkaa muun muassa kaikkia Prismoja, Citymarketeja ja Lidlin kauppoja

PAM il­moit­ti uusista la­kois­ta – uhkaa muun muassa kaikkia Pris­mo­ja, Ci­ty­mar­ke­te­ja ja Lidlin kaup­po­ja

31.01.2023 17:37 20
Oulun isot marketit lakkouhan alla – palkkaneuvottelut kaupan alalla jatkuvat

Oulun isot mar­ke­tit lak­ko­uhan alla – palk­ka­neu­vot­te­lut kaupan alalla jat­ku­vat

23.01.2023 08:40 20
PAM antoi lakkovaroituksen kaupan alalle helmikuulle

PAM antoi lak­ko­va­roi­tuk­sen kaupan alalle hel­mi­kuul­le

22.01.2023 23:23 7
PAM toivoo vartijoille ja järjestyksenvalvojille työrauhaa – turvallisuusalan työntekijät saaneet tappouhkauksia

PAM toivoo var­ti­joil­le ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­jil­le työ­rau­haa – tur­val­li­suus­alan työn­te­ki­jät saaneet tap­po­uh­kauk­sia

13.01.2023 19:08 3
Iltalehti: Sotkan ja Askon työntekijät eivät saa tammikuussa palkkaa, osa irtisanoutunut

Il­ta­leh­ti: Sotkan ja Askon työn­te­ki­jät eivät saa tam­mi­kuus­sa palk­kaa, osa ir­ti­sa­nou­tu­nut

30.12.2022 13:24 46
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään yhdessä ra­vin­to­la-alaa  – palk­ka­työ­köy­hyys on yksi alan suuria on­gel­mia

29.11.2022 05:30 4
Tilaajille
Hiihtokeskusalan sovittelu päättyi tuloksettomana – lakko alkaa torstaina

Hiih­to­kes­kus­alan so­vit­te­lu päättyi tu­lok­set­to­ma­na – lakko alkaa tors­tai­na

28.11.2022 20:15 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­sin­ker­tai­nen resepti ra­vin­to­la-alan työ­voi­ma­pu­laan: työo­lot, työn­te­ki­jöi­den kohtelu ja palk­kaus kuntoon

22.11.2022 06:00 8
Tilaajille
Siivous- ja kiinteistöpalvelualan lakot peruuntuvat – PAM hyväksyi valtakunnansovittelijan ehdotuksen uudeksi työehtosopimukseksi

Sii­vous- ja kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakot pe­ruun­tu­vat – PAM hy­väk­syi val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan eh­do­tuk­sen uudeksi työ­eh­to­so­pi­muk­sek­si

14.03.2022 15:19 2
Oulun Valkeassa työskentelevät kiinteistöpalvelualan työntekijät marssivat ulos, lakko on alkamassa 15. maaliskuuta

Oulun Val­keas­sa työs­ken­te­le­vät kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan työn­te­ki­jät mars­si­vat ulos, lakko on al­ka­mas­sa 15. maa­lis­kuu­ta

03.03.2022 14:08 17
Tilaajille
Uudet rajoitukset tuovat ravintola-alan työntekijöille mustan joulun toista vuotta peräkkäin – "Työntekijä tuntuu unohtuneen tyystin"

Uudet ra­joi­tuk­set tuovat ra­vin­to­la-alan työn­te­ki­jöil­le mustan joulun toista vuotta pe­räk­käin – "Työn­te­ki­jä tuntuu unoh­tu­neen tyys­tin"

22.12.2021 14:56 83
Tilaajille
Palvelualojen ammattiliitto sai 400 yhteydenottoa työolojen ongelmista pikaruokaravintoloissa – "Akuutti tarve korjata työsuojelua"

Pal­ve­lu­alo­jen am­mat­ti­liit­to sai 400 yh­tey­den­ot­toa työ­olo­jen on­gel­mis­ta pi­ka­ruo­ka­ra­vin­to­lois­sa – "A­kuut­ti tarve korjata työ­suo­je­lua"

22.09.2021 17:34 1
PAM: Seksuaalinen häirintä lisääntynyt palvelualoilla – tarjoiljoista 75 prosenttia kertoi tulleensa häirinnän kohteeksi työssään

PAM: Sek­suaa­li­nen häi­rin­tä li­sään­ty­nyt pal­ve­lu­aloil­la – tar­joil­jois­ta 75 pro­sent­tia kertoi tul­leen­sa häi­rin­nän koh­teek­si työs­sään

20.10.2020 08:42 3