Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Painonhallinta
Oululainen Kalevi Nevala luuli löytäneensä toimivan laihdutuslääkkeen, mutta painonpudotus johtuikin syövästä

Ou­lu­lai­nen Kalevi Nevala luuli löy­tä­neen­sä toi­mi­van laih­du­tus­lääk­keen, mutta pai­non­pu­do­tus joh­tui­kin syö­väs­tä

18.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Oulussa kehitetty sovellus auttaa ihmistä laihtumaan poikkeuksellisen tehokkaasti – "Sisältö ei ole mullistava, mutta tapa, jolla se tarjoillaan"

Oulussa ke­hi­tet­ty so­vel­lus auttaa ihmistä laih­tu­maan poik­keuk­sel­li­sen te­hok­kaas­ti – "Si­säl­tö ei ole mul­lis­ta­va, mutta tapa, jolla se tar­joil­laan"

09.02.2024 11:09 16
Tilaajille
Oulussa puhuva syömishäiriöklinikan johtaja haluaa lisää keskustelua laihduttamisesta – Kehopositiivisuuden hän hylkäisi, koska sekin viittaa lihavuuteen

Oulussa puhuva syö­mis­häi­riö­kli­ni­kan johtaja haluaa lisää kes­kus­te­lua laih­dut­ta­mi­ses­ta – Ke­ho­po­si­tii­vi­suu­den hän hyl­käi­si, koska sekin viittaa li­ha­vuu­teen

24.01.2024 18:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"30 päivän haas­tei­den" pu­do­te­tut kilot tup­paa­vat usein tu­le­maan ta­kai­sin

21.11.2023 06:00 2
Vaikeasti lihavien työikäisten painonpudotukseen apua oululaistutkimuksesta – Elintapaohjauksen yhdistäminen liikuntaan vähensi eniten keskivartalolihavuutta

Vai­keas­ti li­ha­vien työ­ikäis­ten pai­non­pu­do­tuk­seen apua ou­lu­lais­tut­ki­muk­ses­ta – Elin­ta­pa­oh­jauk­sen yh­dis­tä­mi­nen lii­kun­taan vähensi eniten kes­ki­var­ta­lo­li­ha­vuut­ta

24.02.2023 10:44 2
Tilaajille
Etätyön liikunnanpuute voi lihottaa – Tutkimusprofessori toivoo työnantajalle lisää vaikutusvaltaa siihen, mitä ruokaa lounaspassilla voi ostaa

Etätyön lii­kun­nan­puu­te voi li­hot­taa – Tut­ki­mus­pro­fes­so­ri toivoo työn­an­ta­jal­le lisää vai­ku­tus­val­taa siihen, mitä ruokaa lou­nas­pas­sil­la voi ostaa

22.06.2022 12:00 1
Tilaajille
Paino on harvinaisen vaikea puheenaihe, jota on helppo välttää – kun joku on lihonut tai laihtunut, älä sano sitä ääneen
Essee

Paino on har­vi­nai­sen vaikea pu­hee­nai­he, jota on helppo välttää – kun joku on lihonut tai laih­tu­nut, älä sano sitä ääneen

12.09.2021 09:00 2
Tilaajille
Iho ei palaudu rajusta painonpudotuksesta – Ennen ja jälkeen -kuvista näkyy, miten vatsanpeitteiden korjausleikkaus kiristää elämää nähnyttä nahkaa

Iho ei palaudu rajusta pai­non­pu­do­tuk­ses­ta – Ennen ja jälkeen -ku­vis­ta näkyy, miten vat­san­peit­tei­den kor­jaus­leik­kaus ki­ris­tää elämää näh­nyt­tä nahkaa

06.09.2021 06:30
Tilaajille
Tiedenaiset Anni Saukkola ja Heidi Kinnunen eivät pidä painoa laihdutusmittarina vaan työstävät mieltä – "Myös normaalipainoisen syöminen voi olla häiriintynyttä"

Tie­de­nai­set Anni Sauk­ko­la ja Heidi Kin­nu­nen eivät pidä painoa laih­du­tus­mit­ta­ri­na vaan työs­tä­vät mieltä – "Myös nor­maa­li­pai­noi­sen syö­mi­nen voi olla häi­riin­ty­nyt­tä"

03.05.2021 06:30
Tilaajille
Oululainen Onnikka opastaa painonhallintaan, valttina tieteellinen näyttö – Onnikkaan haluavilla on oltava tietyt riskitekijät

Ou­lu­lai­nen Onnikka opastaa pai­non­hal­lin­taan, valt­ti­na tie­teel­li­nen näyttö – On­nik­kaan ha­lua­vil­la on oltava tietyt ris­ki­te­ki­jät

25.01.2021 07:00 7
Tilaajille
Oulun yliopistossa kehitetty painonhallintasovellus auttaa laihduttamaan ja pitämään painon kurissa

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­ty pai­non­hal­lin­ta­so­vel­lus auttaa laih­dut­ta­maan ja pi­tä­mään painon kurissa

15.09.2020 07:13 8