Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­ty pai­non­hal­lin­ta­so­vel­lus auttaa laih­dut­ta­maan ja pi­tä­mään painon kurissa

Onnikka-sovellusta on testattu ylipainoisilla ihmisillä. Arkistokuva.
Onnikka-sovellusta on testattu ylipainoisilla ihmisillä. Arkistokuva.
Kuva: Felix Kerola

Oulun yliopistossa kehitetty Onnikka-painonhallintasovellus auttaa pitämään ylipainon kurissa. Tämä käy ilmi yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa, kerrotaan yliopiston tiedotteessa.

Sovellusta käyttäneiden ihmisten paino laski merkittävästi, ja monilla heistä muutokset olivat pysyviä. Uuden tutkimuksen mukaan Onnikka-sovelluksen ahkera käyttö voi parantaa myös metabolisen oireyhtymän.

Metabolinen oireyhtymä liittyy keskivartalolihavuuteen. Siinä esiintyy yhtä aikaa häiriöitä verensokerissa, veren rasvoissa ja verenpaineessa. Henkilöillä, joilla on todettu metabolinen oireyhtymä, sydän- ja verisuonisairauksien vaara on 2–3 kertaa suurempi kuin terveillä.

– Kaikki Onnikkaa käyttäneet pärjäsivät selkeästi paremmin verrattuna perinteistä ryhmäohjausta saaneisiin. Eniten laihtuivat he, jotka käyttivät ohjelmaa riittävän paljon, ja heillä myös metabolisen oireyhtymän esiintyvyys laski merkittävästi, kertoo Oulun yliopiston sisätautien emeritusprofessori Markku Savolainen.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 532 ylipainoista henkilöä. He olivat iältään 20–60-vuotiaita. Osallistujat olivat painoindeksin perusteella ylipainoisia tai lihavia. Metabolista oireyhtymää esiintyi heistä 45,4 prosentilla.

Osallistujat jaettiin ryhmiin, joista osa käytti Onnikka-painonhallintaohjelmaa viikoittain vuoden ajan. Aloittamisesta kahden vuoden päästä tehdyssä seurannassa Onnikkaa käyttäneillä metabolisen oireyhtymän esiintyvyys oli selvästi vähentynyt. Sen sijaan perinteistä ryhmäohjausta saaneilla ei ollut tapahtunut muutosta metabolisen oireyhtymän esiintyvyydessä.

Suostuttelua ja rohkaisemista

Onnikan taustalla on suostutteleva malli, joka erottaa sen tuhansista muista valmennussovelluksista. Pyrkimyksenä on määrittää sovellukselle ominaisuudet, jotka auttavat käyttäjäänsä tavoitteen saavuttamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi virtuaalinen harjoittelu, rohkaiseva palaute sekä muistutukset.

Tutkijoiden mukaan lähtökohtana eivät ole tekniset kysymykset, vaan käyttäjän muutostavoite. Onnikan sisällöstä vain neljä prosenttia koskee suoranaisesti painonpudotusta. Lisäksi käsitellään muun muassa syömiskäyttäytymistä, liikuntaa, elämäntilannetta sekä muutosta ja motivointia.

– Henkilön asenteisiin ja käyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan kuitenkin ilman pakottamista. Käyttäytymistä ohjataan erilaisten tehtävien ja muistutusten avulla, rohkaisemalla, suostuttelemalla ja palkitsemalla, Oulun yliopiston tietojärjestelmätieteen professori Harri Oinas-Kukkonen toteaa.

Onnikka-ohjelma on tällä hetkellä rajoitetussa tutkimuskäytössä Muhoksen, Kempeleen, Limingan ja Iin terveyskeskuksissa

Tavoitteena on, että ohjelma saadaan laajasti yleiseen käyttöön vuoden 2021 aikana. Onnikka-ohjelmasta on kehitteillä myös mobiilisovellus.