Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lihavuus
Läski lätisee lavalla Oulun ylioppilasteatterissa – Heidi Maria Huotarin mukaan lihavuudesta kyllä puhutaan, mutta lihavat eivät itse puhu

Läski lätisee lavalla Oulun yli­op­pi­las­teat­te­ris­sa – Heidi Maria Huo­ta­rin mukaan li­ha­vuu­des­ta kyllä pu­hu­taan, mutta lihavat eivät itse puhu

08.02.2024 19:00 3
Tilaajille
Oulussa puhuva syömishäiriöklinikan johtaja haluaa lisää keskustelua laihduttamisesta – Kehopositiivisuuden hän hylkäisi, koska sekin viittaa lihavuuteen

Oulussa puhuva syö­mis­häi­riö­kli­ni­kan johtaja haluaa lisää kes­kus­te­lua laih­dut­ta­mi­ses­ta – Ke­ho­po­si­tii­vi­suu­den hän hyl­käi­si, koska sekin viittaa li­ha­vuu­teen

24.01.2024 18:00 21
Tilaajille
Nuorten kunto hälyttävän huono - arjen pienetkin teot ratkaisevaa liikunnassa
Pääkirjoitus

Nuorten kunto hä­lyt­tä­vän huono - arjen pie­net­kin teot rat­kai­se­vaa lii­kun­nas­sa

15.12.2023 17:00 14
Tilaajille
Oululaisilla alle kouluikäisillä lihavuutta on keskimääräistä vähemmän – Lasten ylipainon kasvu on pysähtynyt, mutta se ei vielä riitä

Ou­lu­lai­sil­la alle kou­lu­ikäi­sil­lä li­ha­vuut­ta on kes­ki­mää­räis­tä vä­hem­män – Lasten yli­pai­non kasvu on py­säh­ty­nyt, mutta se ei vielä riitä

08.10.2023 06:30 5
Tilaajille
Suolistohormonilääkkeestä on edelleen kova pula, mutta Julia Lehto on onnistunut saamaan sitä – uusi, entistä tehokkaampi laihdutuslääke tulee kalliiksi

Suo­lis­to­hor­mo­ni­lääk­kees­tä on edel­leen kova pula, mutta Julia Lehto on on­nis­tu­nut saamaan sitä – uusi, entistä te­hok­kaam­pi laih­du­tus­lää­ke tulee kal­liik­si

11.09.2023 06:30 7
Tilaajille
Puheenaihe: Väheneekö ylipaino uusilla ravitsemussuosituksilla?

Pu­hee­nai­he: Vä­he­nee­kö yli­pai­no uusilla ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­sil­la?

02.07.2023 08:00 6
Tilaajille
Vaikeasti lihavien työikäisten painonpudotukseen apua oululaistutkimuksesta – Elintapaohjauksen yhdistäminen liikuntaan vähensi eniten keskivartalolihavuutta

Vai­keas­ti li­ha­vien työ­ikäis­ten pai­non­pu­do­tuk­seen apua ou­lu­lais­tut­ki­muk­ses­ta – Elin­ta­pa­oh­jauk­sen yh­dis­tä­mi­nen lii­kun­taan vähensi eniten kes­ki­var­ta­lo­li­ha­vuut­ta

24.02.2023 10:44 2
Tilaajille
Oululaislähtöinen Henriikka kävi lihavuusleikkauksessa ja haluaa nyt murtaa operaatioon liittyviä tabuja – "Asiaa häpeillään aivan turhaan"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Hen­riik­ka kävi li­ha­vuus­leik­kauk­ses­sa ja haluaa nyt murtaa ope­raa­tioon liit­ty­viä tabuja – "Asiaa hä­peil­lään aivan tur­haan"

15.01.2023 06:10 10
Diabeteksen hoitoon kehitetty pistos vaikuttaa lähes ihmelääkkeeltä laihduttajille – käyttäjät kertovat kymmenien kilojen pudotuksesta

Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le – käyt­tä­jät ker­to­vat kym­me­nien kilojen pu­do­tuk­ses­ta

28.11.2022 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Li­ha­vuus

05.02.2022 02:00
Tilaajille
Puheenaihe: Pitäisikö päättäjien puuttua ylipainoon?

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö päät­tä­jien puuttua yli­pai­noon?

16.01.2022 08:00 25
Tilaajille
Miksi toinen lihoo ja toinen ei? Sama kalorimäärä ei toimi kaikilla ihmisillä samalla tavalla

Miksi toinen lihoo ja toinen ei? Sama ka­lo­ri­mää­rä ei toimi kai­kil­la ih­mi­sil­lä samalla tavalla

02.09.2021 07:00 11
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus valottaa sydänperäisen äkkikuoleman taustoja – useilla geenimuutoksilla vaikutusta, elintavat silti keskiössä

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus va­lot­taa sy­dän­pe­räi­sen äk­ki­kuo­le­man taus­to­ja – useilla gee­ni­muu­tok­sil­la vai­ku­tus­ta, elin­ta­vat silti kes­kiös­sä

02.06.2021 09:02 2
Tutkimus: Odottavan äidin kovien rasvojen syönnillä yhteys lapsen lihavuuteen

Tut­ki­mus: Odot­ta­van äidin kovien ras­vo­jen syön­nil­lä yhteys lapsen li­ha­vuu­teen

18.03.2021 09:54 2
Senkin pullero, voisit sinäkin vähän laihduttaa
Pääkirjoitus

Senkin pul­le­ro, voisit sinäkin vähän laih­dut­taa

11.10.2020 20:00 1
Tilaajille
THL: Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on ylipainoinen tai lihava – "Tarjolla on runsaasti ruokia ja juomia, joissa on liikaa energiaa"

THL: Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on yli­pai­noi­nen tai lihava – "Tar­jol­la on run­saas­ti ruokia ja juomia, joissa on liikaa ener­giaa"

09.09.2020 08:22 3