Oulun yliopistollinen sairaala
Rokotukset alkavat Suomessa tänään, OYSin vastuualueelle tulee enintään reilut 1500 rokotetta – Suomessa 100 000 ensisijaista rokotteen saajaa

Ro­ko­tuk­set alkavat Suo­mes­sa tänään, OYSin vas­tuu­alueel­le tulee enin­tään reilut 1500 ro­ko­tet­ta – Suo­mes­sa 100 000 en­si­si­jais­ta ro­kot­teen saajaa

27.12.2020 07:00 16
OYSin päivystys kielsi vanhuksen saattajan pääsyn lääkärin puheille – kysyimme, onko kyse koronarajoituksesta

OYSin päi­vys­tys kielsi van­huk­sen saat­ta­jan pääsyn lää­kä­rin pu­heil­le – ky­syim­me, onko kyse ko­ro­na­ra­joi­tuk­ses­ta

16.12.2020 20:04 32
Tilaajille
OYSin sairaalahankkeen toinen vaihe hyväksyttiin – vuodeosastopaikkojen ja leikkaussalien määrää on vähennetty alkuperäisestä suunnitelmasta

OYSin sai­raa­la­hank­keen toinen vaihe hy­väk­syt­tiin – vuo­de­osas­to­paik­ko­jen ja leik­kaus­sa­lien määrää on vä­hen­net­ty al­ku­pe­räi­ses­tä suun­ni­tel­mas­ta

10.12.2020 14:06 7
Ihmiskehosta saadaan yhä enemmän irti tietoa, mikä on kasvattanut myös magneettikuvantamisen suosiota – Oulussa kehitetään uusia magneettikuvausmenetelmiä nivelrikon tunnistamiseen

Ih­mis­ke­hos­ta saadaan yhä enemmän irti tietoa, mikä on kas­vat­ta­nut myös mag­neet­ti­ku­van­ta­mi­sen suo­sio­ta – Oulussa ke­hi­te­tään uusia mag­neet­ti­ku­vaus­me­ne­tel­miä ni­vel­ri­kon tun­nis­ta­mi­seen

07.12.2020 06:00
Tilaajille
Oulun yliopistollisessa sairaalassa aloittanut sukusolupankki odottaa lahjoittajia – "Meillä on jo odottamassa halukkaita sukusolujen vastaanottajia"

Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa aloit­ta­nut su­ku­so­lu­pank­ki odottaa lah­joit­ta­jia – "Meillä on jo odot­ta­mas­sa ha­luk­kai­ta su­ku­so­lu­jen vas­taa­not­ta­jia"

28.10.2020 10:03
OYS etsii lapsiasiakkaiden kaveriksi uutta maskottia ja haastaa mukaan lapset ja nuoret

OYS etsii lap­si­asiak­kai­den ka­ve­rik­si uutta mas­kot­tia ja haastaa mukaan lapset ja nuoret

25.09.2020 15:00
Tilaajille