Sepelvaltimotauti
Sepelvaltimotaudin hoitoon etsitään uusia lääkkeitä, vaihtoehtoja yleisesti käytetyille statiineille tarvitaan

Se­pel­val­ti­mo­tau­din hoitoon et­si­tään uusia lääk­kei­tä, vaih­to­eh­to­ja ylei­ses­ti käy­te­tyil­le sta­tii­neil­le tar­vi­taan

13.01.2022 12:39
Tilaajille
OYS ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri parantavat sepelvaltimotautipotilaiden hoitoa ja kuntoutusta

OYS ja Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri pa­ran­ta­vat se­pel­val­ti­mo­tau­ti­po­ti­lai­den hoitoa ja kun­tou­tus­ta

15.11.2021 17:48 6
Kohtalokas potilasvahinko koskettaa omaisten lisäksi hoitohenkilökuntaa – "Siinä on aina kyseessä jonkun perheenjäsen."

Koh­ta­lo­kas po­ti­las­va­hin­ko kos­ket­taa omais­ten lisäksi hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa – "Siinä on aina ky­sees­sä jonkun per­heen­jä­sen."

05.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Suomen ensimmäinen pallolaajennusrobotti koekäytössä OYSissa – tulevaisuudessa lääkäri voi olla operaation aikana vaikka toisessa kaupungissa

Suomen en­sim­mäi­nen pal­lo­laa­jen­nus­ro­bot­ti koe­käy­tös­sä OYSissa – tu­le­vai­suu­des­sa lääkäri voi olla ope­raa­tion aikana vaikka toi­ses­sa kau­pun­gis­sa

03.06.2021 13:52 2