Stora Enson Oulun tehdas
Stora Enson sellutehtaan käynnistys voi aiheuttaa hajuhaittoja Oulussa

Stora Enson sel­lu­teh­taan käyn­nis­tys voi ai­heut­taa ha­ju­hait­to­ja Oulussa

07.01.2021 13:38
Stora Enson tehdasalueella työskentelevää huolettavat koronatestikäytännöt, oireeton voi palata töihin testin jälkeen – yhtiön mukaan taustalla viranomaisohjeet

Stora Enson teh­das­alueel­la työs­ken­te­le­vää huo­let­ta­vat ko­ro­na­tes­ti­käy­tän­nöt, oi­ree­ton voi palata töihin testin jälkeen – yhtiön mukaan taus­tal­la vi­ran­omais­oh­jeet

04.01.2021 19:08 1
Tilaajille
Stora Enson toisella testauskierroksella löytyi 40 koronatartuntaa – testauksia aiotaan jatkaa Oulun tehtaalla toistaiseksi

Stora Enson toi­sel­la tes­taus­kier­rok­sel­la löytyi 40 ko­ro­na­tar­tun­taa – tes­tauk­sia aiotaan jatkaa Oulun teh­taal­la tois­tai­sek­si

10.12.2020 08:35 44
Sairaanhoitopiirissä jäljitetään Oulun Stora Enson koronatartuntoja vuoroissa ja ylitöinä – Lääkäri:  "Massaseulonta mahdollisti epidemian näin nopean rajaamisen"

Sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä jäl­ji­te­tään Oulun Stora Enson ko­ro­na­tar­tun­to­ja vuo­rois­sa ja yli­töi­nä – Lää­kä­ri: "Mas­sa­seu­lon­ta mah­dol­lis­ti epi­de­mian näin nopean ra­jaa­mi­sen"

04.12.2020 17:06 17
Tilaajille
Oulun kaupungin terveysjohtaja Mäkitalo: "Olemme vielä tukevasti leviämisvaiheessa" – Viranomaiset käyvät nyt tukahdutuspeliä aikaa vastaan

Oulun kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Olemme vielä tu­ke­vas­ti le­viä­mis­vai­hees­sa" – Vi­ran­omai­set käyvät nyt tu­kah­du­tus­pe­liä aikaa vastaan

03.12.2020 20:00 17
Tilaajille
Miten Stora Ensolla varmistetaan, ettei sinne pääse virusta kantavia henkilöitä? "Ammattilaiset ovat täällä hoitamassa asiaa"

Miten Stora Ensolla var­mis­te­taan, ettei sinne pääse virusta kan­ta­via hen­ki­löi­tä? "Am­mat­ti­lai­set ovat täällä hoi­ta­mas­sa asiaa"

03.12.2020 16:46 9
Tilaajille
"Tilanne oli päällä jo ajat sitten ja se oli heillä tiedossa" – Urakkamies moittii Stora Enson tiedottamista avoimuuden puutteesta

"Ti­lan­ne oli päällä jo ajat sitten ja se oli heillä tie­dos­sa" – Urak­ka­mies moittii Stora Enson tie­dot­ta­mis­ta avoi­muu­den puut­tees­ta

02.12.2020 17:58 32
Tilaajille
Stora Enson tehdasalueella työskenteleville aiotaan tehdä koronatesti jatkossa joka viikko – "Tällä hetkellä tehtaalle pääsee vain negatiivisen testituloksen kautta"

Stora Enson teh­das­alueel­la työs­ken­te­le­vil­le aiotaan tehdä ko­ro­na­tes­ti jat­kos­sa joka viikko – "Tällä het­kel­lä teh­taal­le pääsee vain ne­ga­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen kautta"

02.12.2020 17:55 7
Tilaajille
Koronatestit Stora Enson Oulun tehtaalla päättyivät – tartuntoja löydettiin noin 150 kappaletta

Ko­ro­na­tes­tit Stora Enson Oulun teh­taal­la päät­tyi­vät – tar­tun­to­ja löy­det­tiin noin 150 kap­pa­let­ta

02.12.2020 07:56 73
Pohjois-Pohjanmaalla lähestytään joulua vakavissa merkeissä – Rajoituksilla tartunnat saataneen silti talttumaan
Pääkirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maal­la lä­hes­ty­tään joulua va­ka­vis­sa mer­keis­sä – Ra­joi­tuk­sil­la tar­tun­nat saa­ta­neen silti talt­tu­maan

30.11.2020 20:00 3
Tilaajille