Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Musiikki: Tältä näyttää pia­no­batt­le pak­ka­ses­sa tor­ni­ta­lon katolla

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun linja-autoasema
Vapaaehtoiset keräsivät Oulun keskustasta 850 hylättyä polkupyörää – Varastetun pyörän perään voi kysellä vielä kahden kuukauden ajan

Va­paa­eh­toi­set ke­rä­si­vät Oulun kes­kus­tas­ta 850 hy­lät­tyä pol­ku­pyö­rää – Va­ras­te­tun pyörän perään voi kysellä vielä kahden kuu­kau­den ajan

05.12.2023 14:59 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hil­jai­suus val­lit­see Oulun mat­ka­kes­kuk­sen ym­pä­ril­lä

17.06.2023 05:00 3
Tilaajille
Oulun asema-alue kehittyy vaivihkaa suuren matkakeskuhankkeen viipyessä – käytöstä poistuvasta matkahuoltorakennuksesta kaavaillaan tilapäistä asemarakennusta

Oulun ase­ma-alue ke­hit­tyy vai­vih­kaa suuren mat­ka­kes­ku­hank­keen vii­pyes­sä – ­käy­tös­tä pois­tu­vas­ta mat­ka­huol­to­ra­ken­nuk­ses­ta kaa­vail­laan ti­la­päis­tä ase­ma­ra­ken­nus­ta

08.05.2023 05:00 41
Tilaajille
Posliinit törkyisessä kunnossa, ummehtunut lehahdus ja kaukopuhelumainos 90-luvulta – Oulun linja-autoasema ei hurraahuutoja herätä: "Nurinhan tämä pitäisi jyrätä"

Pos­lii­nit tör­kyi­ses­sä kun­nos­sa, um­meh­tu­nut le­hah­dus ja kau­ko­pu­he­lu­mai­nos 90-lu­vul­ta – Oulun lin­ja-au­to­ase­ma ei hur­raa­huu­to­ja herätä: "Nu­rin­han tämä pitäisi jyrätä"

16.04.2023 06:00 83
Tilaajille
Oulun tuleva asemakeskus puksuttaa kovaa vauhtia toteutusta kohti – hankkeesta allekirjoitettiin merkittäviä sopimuksia

Oulun tuleva ase­ma­kes­kus puk­sut­taa kovaa vauhtia to­teu­tus­ta kohti – hank­kees­ta al­le­kir­joi­tet­tiin mer­kit­tä­viä so­pi­muk­sia

21.03.2022 19:00 83
Tilaajille
Oulun areenahankkeen selvitys saa kuukauden lisäaikaa – ensi vuonna ratkeaa uuden areenan sijainti

Oulun aree­na­hank­keen sel­vi­tys saa kuu­kau­den li­sä­ai­kaa – ensi vuonna ratkeaa uuden areenan si­jain­ti

04.11.2021 10:01 60
Tilaajille
Vanha Kaleva: Linja-auto- ja rautatieliikenteen yhteisasemasta mietintö

Vanha Kaleva: Lin­ja-au­to- ja rau­ta­tie­lii­ken­teen yh­teis­ase­mas­ta mie­tin­tö

16.09.2021 10:00 3
Tilaajille