Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kulttuuripääkaupunkivuosi 2026
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ele­fant­ti la­si­kau­pas­sa – Terwa Tower on kult­tuu­ri­nen hä­peä­pilk­ku

24.02.2024 05:30 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin val­mis­te­lu etenee suun­ni­tel­lus­ti – Oulu2026-vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin suu­rim­mat pa­nos­tuk­set koh­dis­tu­vat vuoteen 2026

16.02.2024 06:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu2026-hank­keen soisi jo näkyvän ar­jes­sam­me – kuka kantaa vas­tuun, että kult­tuu­ri­koh­teet val­mis­tu­vat ajois­sa?

15.02.2024 06:00 20
Iin historialliseen Akolan kartanoon tehdään ainutlaatuinen kuuntelutila – House of Soundin avajaisia vietetään elokuussa 2026

Iin his­to­rial­li­seen Akolan kar­ta­noon tehdään ai­nut­laa­tui­nen kuun­te­lu­ti­la – House of Soundin ava­jai­sia vie­te­tään elo­kuus­sa 2026

01.02.2024 16:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Nyt tarvitaan kaikkia nostamaan Oulu maailmankartalle – Liettuan Kaunas järjesti oman kulttuuripääkaupunkivuotensa yhteydessä 3 000 tapahtumaa

Nyt tar­vi­taan kaikkia nos­ta­maan Oulu maail­man­kar­tal­le – Liet­tuan Kaunas jär­jes­ti oman kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­ten­sa yh­tey­des­sä 3 000 ta­pah­tu­maa

26.11.2023 18:00 12
Tilaajille
Matleena Aarikallio keksii miten suuryritykset saadaan rahoittamaan Oulun isoa vuotta 6 miljoonalla eurolla

Mat­lee­na Aa­ri­kal­lio keksii miten suu­ry­ri­tyk­set saadaan ra­hoit­ta­maan Oulun isoa vuotta 6 mil­joo­nal­la eurolla

12.11.2023 17:50 17
Tilaajille
Tuiralaiset saivat oman ison seinämaalauksen Valtatielle – "Onhan se piristys, siinä on hyvät värit"

Tui­ra­lai­set saivat oman ison sei­nä­maa­lauk­sen Val­ta­tiel­le – "Onhan se pi­ris­tys, siinä on hyvät värit"

22.09.2023 21:20 16
Tilaajille
Lappilaiskunta Ranua liittyi Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden kokonaisuuteen

Lap­pi­lais­kun­ta Ranua liittyi Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den ko­ko­nai­suu­teen

04.09.2023 10:39 15
Muualta tulevat pitävät Oulua parempana kulttuurikaupunkina kuin oululaiset

Muualta tulevat pitävät Oulua pa­rem­pa­na kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na kuin ou­lu­lai­set

16.08.2023 12:51 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­do­tet­tu la­si­maa­laus Oulun lohista löytyi, koh­ta­lon kos­ke­tuk­ses­ta otet­ta­va vaarin: villin lohen pa­laut­ta­mi­nen Me­ri­kos­keen on en­si­si­jai­nen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den hanke

19.04.2023 06:00 6
Tilaajille
Kiristyvä talous haastaa Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta, mutta pihistely on toivottavasti ohi, kun juhla alkaa
Pääkirjoitus

Ki­ris­ty­vä talous haastaa Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta, mutta pi­his­te­ly on toi­vot­ta­vas­ti ohi, kun juhla alkaa

17.04.2023 20:00 13
Tilaajille
Tätä kulttuuriala pelkää: rahoituksesta tulee repivä taistelu – Oulu2026 leikkaa budjettiaan

Tätä kult­tuu­ria­la pelkää: ra­hoi­tuk­ses­ta tulee repivä tais­te­lu – Oulu2026 leikkaa bud­jet­tiaan

16.04.2023 08:00 23
Tilaajille
Kunnostustyöt eivät pysähdy juhlavuoteen – kulttuurihistoriallisesti arvokas lääninhallitustalo on todennäköisesti vielä remontissa, kun Oulusta tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki

Kun­nos­tus­työt eivät pysähdy juh­la­vuo­teen – kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokas lää­nin­hal­li­tus­ta­lo on to­den­nä­köi­ses­ti vielä re­mon­tis­sa, kun Oulusta tulee Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki

31.03.2023 12:00 2
Tilaajille