Oulu: Katso, mistä löytyy Oulun seit­se­män ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

Väkivaltarikokset: Hei­nä­pään tapon yritys oli miehen ja naisen välinen vä­ki­val­tai­nen riita

AirBNB: Oulussa uh­ka­sa­kot saaneet osak­keen­omis­ta­jat va­lit­ta­vat hal­lin­to-oi­keu­teen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kulttuuripääkaupunkivuosi 2026
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­do­tet­tu la­si­maa­laus Oulun lohista löytyi, koh­ta­lon kos­ke­tuk­ses­ta otet­ta­va vaarin: villin lohen pa­laut­ta­mi­nen Me­ri­kos­keen on en­si­si­jai­nen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den hanke

19.04.2023 06:00 6
Tilaajille
Kiristyvä talous haastaa Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta, mutta pihistely on toivottavasti ohi, kun juhla alkaa
Pääkirjoitus

Ki­ris­ty­vä talous haastaa Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta, mutta pi­his­te­ly on toi­vot­ta­vas­ti ohi, kun juhla alkaa

17.04.2023 20:00 13
Tilaajille
Tätä kulttuuriala pelkää: rahoituksesta tulee repivä taistelu – Oulu2026 leikkaa budjettiaan

Tätä kult­tuu­ri­ala pelkää: ra­hoi­tuk­ses­ta tulee repivä tais­te­lu – Oulu2026 leikkaa bud­jet­tiaan

16.04.2023 08:00 23
Tilaajille
Kunnostustyöt eivät pysähdy juhlavuoteen – kulttuurihistoriallisesti arvokas lääninhallitustalo on todennäköisesti vielä remontissa, kun Oulusta tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki

Kun­nos­tus­työt eivät pysähdy juh­la­vuo­teen – kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokas lää­nin­hal­li­tus­ta­lo on to­den­nä­köi­ses­ti vielä re­mon­tis­sa, kun Oulusta tulee Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki

31.03.2023 12:00 2
Tilaajille