Oulun kaupunginsairaala
Lukijalta Mielipide Eija Säilynoja

Oulu kau­pun­gin­sai­raa­lan tilanne laa­jem­paan tar­kas­te­luun – on­gel­mia re­surs­sien riit­tä­vyy­des­sä on ul­ko­puo­li­sen silmin ollut jo vuosien ajan

02.04.2021 08:00 3
Tilaajille
Oulussa tullut keskiviikkona ilmi vain yksi uusi koronatartunta – Kaupunki: Kaupunginsairaalan koronaepidemia on päättynyt, kaikkiaan ryppääseen liittyi 129 tartuntaa

Oulussa tullut kes­ki­viik­ko­na ilmi vain yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – Kau­pun­ki: Kau­pun­gin­sai­raa­lan ko­ro­na­epi­de­mia on päät­ty­nyt, kaik­kiaan ryp­pää­seen liittyi 129 tar­tun­taa

01.04.2021 18:23 41
Oulun tartuntatilanne kehittynyt hyvään suuntaan – torstaina todettu vain kaksi uutta tautitapausta

Oulun tar­tun­ta­ti­lan­ne ke­hit­ty­nyt hyvään suun­taan – tors­tai­na todettu vain kaksi uutta tau­ti­ta­paus­ta

18.03.2021 18:45 20
Oulussa todettu keskiviikkona viisi uutta koronatartuntaa – kaupunginsairaalan tartuntaryväs ei ole vieläkään täysin taittunut

Oulussa todettu kes­ki­viik­ko­na viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – kau­pun­gin­sai­raa­lan tar­tun­ta­ry­väs ei ole vie­lä­kään täysin tait­tu­nut

17.03.2021 17:27 7
Oulussa tiistaina yhdeksän uutta tartuntaa, joista jälleen yksi kaupunginsairaalassa

Oulussa tiis­tai­na yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, joista jälleen yksi kau­pun­gin­sai­raa­las­sa

16.03.2021 17:46 13
Oulussa todettu maanantain aikana viisi uutta koronavirustartuntaa – yksi tartunnoista karanteenissa olleella kaupunginsairaalan työntekijällä

Oulussa todettu maa­nan­tain aikana viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – yksi tar­tun­nois­ta ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la kau­pun­gin­sai­raa­lan työn­te­ki­jäl­lä

15.03.2021 18:18 15
Saattohoitorinki joutui Oulussa tauolle – henkilökuntapula keskeytti saattohoidossa kotonaan olevien potilaiden hoitoringin toiminnan

Saat­to­hoi­to­rin­ki joutui Oulussa tauolle – hen­ki­lö­kun­ta­pu­la kes­keyt­ti saat­to­hoi­dos­sa ko­to­naan olevien po­ti­lai­den hoi­to­rin­gin toi­min­nan

12.03.2021 17:59 5
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalan tartuntaryväs osoittaa laantumisen merkkejä, perjantaina todettiin yksi uusi tartunta ja yksi uusi kuolema

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan tar­tun­ta­ry­väs osoit­taa laan­tu­mi­sen merk­ke­jä, per­jan­tai­na to­det­tiin yksi uusi tar­tun­ta ja yksi uusi kuolema

12.03.2021 19:15 14
Oulussa todettu kahdeksan uutta koronatartuntaa, kaupunginsairaalan koronaryppään keskuksena ollut saattohoito-osasto suljettiin toistaiseksi

Oulussa todettu kah­dek­san uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, kau­pun­gin­sai­raa­lan ko­ro­na­ryp­pään kes­kuk­se­na ollut saat­to­hoi­to-osas­to sul­jet­tiin tois­tai­sek­si

11.03.2021 18:13 14
OYS perui leikkausten peruutukset – sairaanhoitopiiri varautuu virusmuunnoksen todennäköiseen leviämiseen Pohjois-Suomeen

OYS perui leik­kaus­ten pe­ruu­tuk­set – sai­raan­hoi­to­pii­ri va­rau­tuu vi­rus­muun­nok­sen to­den­nä­köi­seen le­viä­mi­seen Poh­jois-Suo­meen

10.03.2021 15:32 1
Tilaajille
Huoli vakava ja aiheellinen – Oulun kaupunginsairaalan tilanne raskas kaikille osapuolille
Pääkirjoitus

Huoli vakava ja ai­heel­li­nen – Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan tilanne raskas kai­kil­le osa­puo­lil­le

09.03.2021 20:00 15
Tilaajille
Koronatilanne Pohjois-Pohjanmaalla edelleen kiihtymisvaiheessa, alueellinen koronakoordinaatioryhmä pitää suositukset ja rajoitukset toistaiseksi ennallaan

Ko­ro­na­ti­lan­ne Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen kiih­ty­mis­vai­hees­sa, alueel­li­nen ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä pitää suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set tois­tai­sek­si en­nal­laan

09.03.2021 16:34 39
Lukijalta Mielipide

Koronan le­viä­mi­nen Oulun kau­pun­gin­sai­raa­laan ei va­li­tet­ta­vas­ti tullut yl­lä­tyk­se­nä

09.03.2021 16:00 1
Tilaajille
Terveysjohtaja Mäkitalo torjuu väitteet siitä, että positiivisen testituloksen antaneita määrättäisiin töihin Oulun kaupunginsairaalassa – maanantaina jälleen useita uusia tartuntoja

Ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo torjuu väit­teet siitä, että po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen an­ta­nei­ta mää­rät­täi­siin töihin Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa – maa­nan­tai­na jälleen useita uusia tar­tun­to­ja

08.03.2021 18:26 38
Tilaajille
Aluehallintovirasto otti kaupunginsairaalan vakavan koronatilanteen valvontaansa – AVI selvittää onko sairaalassa toimittu lain vastaisesti tai moitittavalla tavalla

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to otti kau­pun­gin­sai­raa­lan vakavan ko­ro­na­ti­lan­teen val­von­taan­sa – AVI sel­vit­tää onko sai­raa­las­sa toi­mit­tu lain vas­tai­ses­ti tai moi­tit­ta­val­la tavalla

08.03.2021 18:29 28
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalassa uusi joukkoaltistuminen osastolla, joka oli tähän asti pystynyt puhtaana – yksi uusi menehtynyt lauantaina

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa uusi jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen osas­tol­la, joka oli tähän asti pys­ty­nyt puh­taa­na – yksi uusi me­neh­ty­nyt lauan­tai­na

06.03.2021 20:45 42
Suojauskaan ei riittänyt Oulun kaupunginsairaalassa, perjantaina yksi uusi kuolema – ei ole tietoa, miksi korona pääsi leviämään niin ärhäkästi

Suo­jaus­kaan ei riit­tä­nyt Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa, per­jan­tai­na yksi uusi kuolema – ei ole tietoa, miksi korona pääsi le­viä­mään niin är­hä­käs­ti

05.03.2021 18:11 35
Tilaajille
Koronavirus jyllää yhä Oulun kaupunginsairaalassa, seitsemäs potilas kuollut ja altistumisia ilmi uudella osastolla – Oulussa torstaina tietoon yhteensä 11 tuoretta tartuntaa

Ko­ro­na­vi­rus jyllää yhä Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa, seit­se­mäs potilas kuollut ja al­tis­tu­mi­sia ilmi uudella osas­tol­la – Oulussa tors­tai­na tietoon yh­teen­sä 11 tuo­ret­ta tar­tun­taa

04.03.2021 17:56 45
Oulun kaupunki sulkee uimahallit ja kuntosalit myös yli 65-vuotiailta – muuten rajoitukset säilyvät kutakuinkin ennallaan

Oulun kau­pun­ki sulkee ui­ma­hal­lit ja kun­to­sa­lit myös yli 65-vuo­tiail­ta – muuten ra­joi­tuk­set säi­ly­vät ku­ta­kuin­kin en­nal­laan

03.03.2021 19:52 45
Oulun kaupunginsairaalan koronarypäs laajenee: Jo viisi potilasta kuollut, yhteensä 56 potilasta ja henkilöstön jäsentä saanut tartunnan – "Tilanne on vakava"

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan ko­ro­na­ry­päs laa­je­nee: Jo viisi po­ti­las­ta kuol­lut, yh­teen­sä 56 po­ti­las­ta ja hen­ki­lös­tön jäsentä saanut tar­tun­nan – "Ti­lan­ne on vakava"

02.03.2021 19:35 80