hoitajapula
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li- ja ter­veys­alan re­surs­si­pu­laan on rat­kai­su­ja – miksi ne eivät kelpaa?

20.05.2022 06:00 3
Tilaajille
Sairaanhoitajapula pakottaa Tervolan muuttamaan vuodeosaston hoivaosastoksi kesän ajaksi – potilaspaikkamäärä vähenee

Sai­raan­hoi­ta­ja­pu­la pa­kot­taa Ter­vo­lan muut­ta­maan vuo­de­osas­ton hoi­va­osas­tok­si kesän ajaksi – po­ti­las­paik­ka­mää­rä vähenee

17.05.2022 17:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Har­joit­te­lu­mak­su­jen poisto vah­vis­tai­si am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tus­ta

11.05.2022 05:00
Tilaajille
Hoitajien mukaan OYSin jatkuva alimiehitys vaarantaa potilasturvallisuutta – kysyimme asiasta sairaanhoitopiirin hallinnolta: "Tilanne ei vielä ole niin paha"

Hoi­ta­jien mukaan OYSin jatkuva ali­mie­hi­tys vaa­ran­taa po­ti­las­tur­val­li­suut­ta – ­ky­syim­me asiasta sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­lin­nol­ta: "Ti­lan­ne ei vielä ole niin paha"

28.04.2022 06:00 37
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joka kerta olen tun­te­nut kii­tol­li­suut­ta saa­mas­ta­ni hoi­dos­ta

25.04.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen toimet olivat sitten siinä?

25.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huono joh­ta­mi­nen kiih­dyt­tää so­te-alan työn­te­ki­jä­pu­laa

24.04.2022 04:29 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko syyl­lis­tä­mi­nen oikea tapa hal­li­ta?

06.04.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jat ovat pal­kan­ko­ro­tuk­sen­sa an­sain­neet

05.04.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten arjen hoi­vas­sa kes­keis­tä on koh­taa­mi­nen – kaa­va­mai­sis­ta hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sis­ta luo­vut­ta­va

04.04.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­val­tuus­to jär­jes­täy­tyy – ve­ron­mak­sa­jien rahoja sääs­tet­tä­vä, ”saa­vu­tet­tu­ja etuja” on hankala karsia myö­hem­min

30.03.2022 04:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Halu auttaa ja hoitaa ei ole osa hoi­ta­jan palkkaa

22.03.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oletko sinä toimiva kä­si­pa­ri hoi­to­työn yk­sik­kööm­me -työn­ha­ku­il­moi­tus ei sytytä, tar­vi­taan uusia keinoja

14.03.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Har­mo­ni­saa­tio ei auta hoi­ta­ja­pu­laan, vaan sen rat­kai­se­mi­sek­si on nos­tet­ta­va palk­ka­ta­soa eril­li­sel­lä so­te-alan palk­ka­oh­jel­mal­la

09.03.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet jou­tu­vat rat­ko­maan hoi­ta­ja­pu­laa

22.01.2022 06:00 3
Tilaajille
"Hurjalta tuntuu, kun revitään joka suuntaan" – Sairaanhoitajaksi valmistuva oululainen Jarno Friimäki, 27, kertoo keinoja alan vetovoiman lisäämiseksi

"Hur­jal­ta tuntuu, kun re­vi­tään joka suun­taan" – Sai­raan­hoi­ta­jak­si val­mis­tu­va ou­lu­lai­nen Jarno Frii­mä­ki, 27, kertoo keinoja alan ve­to­voi­man li­sää­mi­sek­si

08.01.2022 06:00 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­ja­pu­la on suuri riski

05.01.2022 03:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin hy­vin­voin­ti­alueen leveät hartiat kan­ta­vat? – toi­mi­va, tur­val­li­nen, nopea hoi­to­ket­ju ontuu, jos hoi­ta­ja­pu­laan ei löydy rat­kai­sua

16.12.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den­huol­los­sa kaik­kien työ­pa­nos on yhtä tär­keää, myös lä­hi­hoi­ta­jil­la on vastuu po­ti­lais­taan

08.12.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jien si­jais­poo­li on hyvä alku, mutta hätä ei vielä sillä Oulussa häviä

21.11.2021 05:30 4
Tilaajille