Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Hoi­ta­jien si­jais­poo­li on hyvä alku, mutta hätä ei vielä sillä Oulussa häviä

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta perusti 16.11. kaupungin sisäiseen sijaispooliin 15 sairaanhoitajan ja 15 lähihoitajan tehtävää.

Tavoitteena on korvata pitkäaikaisia sijaisuuksia vakinaisella henkilökunnalla. Kaupunginsairaalassa on noin 90 työpanoksen verran henkilöstöä korvaamassa pidempiä poissaoloja, kuten vuosilomia, arkipyhävapaita ja sairauslomia. Määrärahalisäyksen ei arvioida tuovan kustannuksia palkkamäärärahaan, sillä sijaismäärärahat käytetään jo nyt tilapäisten sijaisten palkkaukseen.