Vedenjakelu
Nyt loppui lotraaminen, Limingassa kehotettiin harkitsevaan vedenkäyttöön –  "Pidän kesästä ja lämpimästä, mutta työni puolesta toivon, että tulisi kuukauden kestävä tihkusade"

Nyt loppui lot­raa­mi­nen, Li­min­gas­sa ke­ho­tet­tiin har­kit­se­vaan ve­den­käyt­töön –  "Pidän kesästä ja läm­pi­mäs­tä, mutta työni puo­les­ta toivon, että tulisi kuu­kau­den kestävä tih­ku­sa­de"

23.06.2020 19:30 2
Tilaajille
Alakylän koulun tulipalon sammutustyöt aiheuttavat ongelmia alueen vedenjakeluun

Ala­ky­län koulun tu­li­pa­lon sam­mu­tus­työt ai­heut­ta­vat on­gel­mia alueen ve­den­ja­ke­luun

10.06.2020 22:59 1