Showpaini: Näin yli­opis­to­tut­ki­jas­ta kuo­riu­tuu yli­voi­mai­nen Va­lio­yk­si­lö

Kaleva Live: Voi­mis­te­lu­päi­vät jat­ku­vat Ou­lu­hal­lis­sa

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Vedenjakelu
Vettä voi taas juoda normaaliin tapaan Oulun kaupunginsairaalan tiloissa Kajaanintiellä

Vettä voi taas juoda nor­maa­liin tapaan Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan ti­lois­sa Ka­jaa­nin­tiel­lä

29.10.2022 14:13
Kaivinkoneurakoitsija vaurioitti vesijohtoa – juomaveden käyttöä rajoitetaan Oulun kaupunginsairaalan tiloissa Kajaanintiellä

Kai­vin­ko­ne­ura­koit­si­ja vau­rioit­ti ve­si­joh­toa – juo­ma­ve­den käyttöä ra­joi­te­taan Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan ti­lois­sa Ka­jaa­nin­tiel­lä

28.10.2022 14:23 7
Sähkökatko ja virtapiikki aiheuttivat ongelmia Pyhännän vedenjakeluun ja lämpökeskukseen – "posaus" rikkoi laitteistoja ja kodinkoneita

Säh­kö­kat­ko ja vir­ta­piik­ki ai­heut­ti­vat on­gel­mia Py­hän­nän ve­den­ja­ke­luun ja läm­pö­kes­kuk­seen – "po­saus" rikkoi lait­teis­to­ja ja ko­din­ko­nei­ta

12.01.2022 20:26 1
Tilaajille
Vedenjakelua joudutaan rajoittamaan Hailuodossa – syinä Bättre Folk- tapahtuman suuri vedenkulutus ja putkirikko

Ve­den­ja­ke­lua jou­du­taan ra­joit­ta­maan Hai­luo­dos­sa – syinä Bättre Folk- ta­pah­tu­man suuri ve­den­ku­lu­tus ja put­ki­rik­ko

19.07.2021 10:39 23
Nyt loppui lotraaminen, Limingassa kehotettiin harkitsevaan vedenkäyttöön –  "Pidän kesästä ja lämpimästä, mutta työni puolesta toivon, että tulisi kuukauden kestävä tihkusade"

Nyt loppui lot­raa­mi­nen, Li­min­gas­sa ke­ho­tet­tiin har­kit­se­vaan ve­den­käyt­töön –  "Pidän kesästä ja läm­pi­mäs­tä, mutta työni puo­les­ta toivon, että tulisi kuu­kau­den kestävä tih­ku­sa­de"

23.06.2020 19:30 2
Tilaajille
Alakylän koulun tulipalon sammutustyöt aiheuttavat ongelmia alueen vedenjakeluun

Ala­ky­län koulun tu­li­pa­lon sam­mu­tus­työt ai­heut­ta­vat on­gel­mia alueen ve­den­ja­ke­luun

10.06.2020 22:59 1