Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun hyvinvointilautakunta
Uuden lautakunnan kokoonpano selvisi

Uuden lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­no selvisi

13.12.2022 10:42 7
Tilaajille
Oulun kaupunkiin perustetaan uusi lautakunta lakkautettavan hyvinvointilautakunnan tilalle

Oulun kau­pun­kiin pe­rus­te­taan uusi lau­ta­kun­ta lak­kau­tet­ta­van hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan tilalle

18.09.2022 06:00 24
Tilaajille
Oulun kriisiytyneelle mielenterveyspuolelle lisää työntekijöitä – "Muutokset eivät näy heti erikoissairaanhoidossa"

Oulun krii­siy­ty­neel­le mie­len­ter­veys­puo­lel­le lisää työn­te­ki­jöi­tä – "Muu­tok­set eivät näy heti eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa"

22.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen menot ylittymässä budjetoidusta 15 miljoonalla eurolla, mutta valtaosa hoitunee koronakorvauksilla

Oulun kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen menot ylit­ty­mäs­sä bud­je­toi­dus­ta 15 mil­joo­nal­la eu­rol­la, mutta val­ta­osa hoi­tu­nee ko­ro­na­kor­vauk­sil­la

01.06.2022 06:00 6
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalaan palkataan yhteensä 12 sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa lisää

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­laan pal­ka­taan yh­teen­sä 12 sai­raan­hoi­ta­jaa ja lä­hi­hoi­ta­jaa lisää

29.03.2022 19:00 3
Tilaajille
Nettiterapiaan jatkossakin vain lääkärin lähetteellä, mielenterveyspalveluiden henkilöstön hyvinvointiin huomiota

Net­ti­te­ra­piaan jat­kos­sa­kin vain lää­kä­rin lä­het­teel­lä, mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­tiin huo­mio­ta

26.02.2022 08:30 1
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalaan perustetaan tartuntatautien torjuntayksikkö

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­laan pe­rus­te­taan tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­ta­yk­sik­kö

18.01.2022 18:50 3
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalaan pestataan 30 vakituista työntekijää palveluesimiehineen – tarkoituksena on täyttää suuri tilapäisen henkilöstön tarve vakituisilla hoitajilla

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­laan pes­ta­taan 30 va­ki­tuis­ta työn­te­ki­jää pal­ve­lu­esi­mie­hi­neen – tar­koi­tuk­se­na on täyttää suuri ti­la­päi­sen hen­ki­lös­tön tarve va­ki­tui­sil­la hoi­ta­jil­la

18.11.2021 10:57
Tilaajille
Valtuustoaloite tuotti tulosta: Oulu pyrkii lisäämään psykologien rekrytointia hyvinvointikeskuksiin alan opiskelijoista

Val­tuus­to­aloi­te tuotti tu­los­ta: Oulu pyrkii li­sää­mään psy­ko­lo­gien rek­ry­toin­tia hy­vin­voin­ti­kes­kuk­siin alan opis­ke­li­jois­ta

28.09.2021 19:50 8
Tilaajille
Kaupungin korkein valta vaihtuu kuun vaihteessa – Oulun uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran kahden viikon päästä

Kau­pun­gin korkein valta vaihtuu kuun vaih­tees­sa – Ou­lun uusi kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tuu en­sim­mäi­sen kerran kahden viikon päästä

31.07.2021 17:00 6
Tilaajille
Lastensuojelu työllisti sosiaali-asiamiestä Oulun seudulla – tapausmäärät nousussa

Las­ten­suo­je­lu työl­lis­ti so­siaa­li-asia­mies­tä Oulun seu­dul­la – ta­paus­mää­rät nou­sus­sa

16.05.2021 16:00
Tilaajille
Oulun kaupungin koronarajoitukset pysyvät ennallaan: nuorisotilat, museot ja kulttuurilaitokset pysyvät suljettuna 5. huhtikuuta saakka – kirjastot ja asiointipisteet toimivat rajoitetusti

Oulun kau­pun­gin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pysyvät en­nal­laan: nuo­ri­so­ti­lat, museot ja kult­tuu­ri­lai­tok­set pysyvät sul­jet­tu­na 5. huh­ti­kuu­ta saakka – kir­jas­tot ja asioin­ti­pis­teet toi­mi­vat ra­joi­te­tus­ti

16.03.2021 21:16 4
Hallinto-oikeus linjasi: Lassintalon hoivan lakkautus pitää päättää uudestaan

Hal­lin­to-oi­keus lin­ja­si: Las­sin­ta­lon hoivan lak­kau­tus pitää päättää uu­des­taan

20.01.2021 06:34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta et­si­tään por­saan­rei­kiä?

16.01.2021 05:45
Tilaajille
Ouluun uusi perheryhmäkoti pakolaislapsille, nuoret asuvat tukiasumisyksikössä

Ouluun uusi per­he­ryh­mä­ko­ti pa­ko­lais­lap­sil­le, nuoret asuvat tu­ki­asu­mis­yk­si­kös­sä

04.11.2020 19:24 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vam­mais­ten elämän mit­tai­sia pal­ve­lu­ja ei pitäisi kil­pai­lut­taa

19.10.2020 06:00 5
Tilaajille