Varoitus: Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

Oulun koronarajoitukset
Jäähallit, liikuntakeskukset sekä Heinäpään jalkapallohalli avaavat maanantaina Oulussa, aikuisten ryhmäliikunnalle vihreää valoa – Katso tästä tarkemmat tiedot

Jää­hal­lit, lii­kun­ta­kes­kuk­set sekä Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­hal­li avaavat maa­nan­tai­na Ou­lus­sa, ai­kuis­ten ryh­mä­lii­kun­nal­le vihreää valoa – Katso tästä tar­kem­mat tiedot

20.05.2021 12:31 6
Kiitos kuuluu meille kaikille – epidemiatilanteessa perustasolle pääsy on vaatinut suositusten ja rajoitusten kurinalaista noudattamista
Pääkirjoitus

Kiitos kuuluu meille kai­kil­le – epi­de­mia­ti­lan­tees­sa pe­rus­ta­sol­le pääsy on vaa­ti­nut suo­si­tus­ten ja ra­joi­tus­ten ku­rinalais­ta nou­dat­ta­mis­ta

08.04.2021 20:00 5
Tilaajille
Oulu pitää koronarajoitukset muuten ennallaan seuraavien viikkojen ajan, mutta ikäihmiset pääsevät uimaan ja saleille 12. huhtikuuta

Oulu pitää ko­ro­na­ra­joi­tuk­set muuten en­nal­laan seu­raa­vien viik­ko­jen ajan, mutta ikä­ih­mi­set pää­se­vät uimaan ja sa­leil­le 12. huh­ti­kuu­ta

31.03.2021 19:14 8
Oulun kaupungin koronarajoitukset pysyvät ennallaan: nuorisotilat, museot ja kulttuurilaitokset pysyvät suljettuna 5. huhtikuuta saakka – kirjastot ja asiointipisteet toimivat rajoitetusti

Oulun kau­pun­gin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pysyvät en­nal­laan: nuo­ri­so­ti­lat, museot ja kult­tuu­ri­lai­tok­set pysyvät sul­jet­tu­na 5. huh­ti­kuu­ta saakka – kir­jas­tot ja asioin­ti­pis­teet toi­mi­vat ra­joi­te­tus­ti

16.03.2021 21:16 4
Kirjastojen rajattuja asiointialueita on laajennettu Oulussa  – osa kirjastoista on yhä kiinni

Kir­jas­to­jen ra­jat­tu­ja asioin­ti­aluei­ta on laa­jen­net­tu Oulussa – osa kir­jas­tois­ta on yhä kiinni

19.02.2021 13:23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koulu on enemmän kuin opis­ke­lu­paik­ka – ve­toan­kin Oulun kau­pun­gin lu­kio­työ­ryh­mään: Pääs­tä­kää lap­sem­me kou­luun!

31.01.2021 06:00 7
Tilaajille
Nuorille kaivattua höllennystä – arjen paineet helpottavat, kun lapset pääsevät taas harrastamaan
Pääkirjoitus

Nuo­ril­le kai­vat­tua höl­len­nys­tä – arjen paineet hel­pot­ta­vat, kun lapset pää­se­vät taas har­ras­ta­maan

21.01.2021 20:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta et­si­tään por­saan­rei­kiä?

16.01.2021 05:45
Tilaajille
Koronarajoitukset jatkuvat Oulussa loppiaiseen saakka, epidemia yhä leviämisvaiheessa – Kaupunki raportoi perjantailta seitsemän tuoretta tartuntaa, ei uusia joukkoaltistumisia

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Oulussa lop­piai­seen saakka, epi­de­mia yhä le­viä­mis­vai­hees­sa – Kau­pun­ki ra­por­toi per­jan­tail­ta seit­se­män tuo­ret­ta tar­tun­taa, ei uusia jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia

11.12.2020 16:20 106
Rokote pelastaa, mutta ei vielä  – jo pelkkä tieto pian saatavasta rokotteesta auttaa kestämään rajoituksia
Pääkirjoitus

Rokote pe­las­taa, mutta ei vielä – jo pelkkä tieto pian saa­ta­vas­ta ro­kot­tees­ta auttaa kes­tä­mään ra­joi­tuk­sia

04.12.2020 20:00 3
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla lähestytään joulua vakavissa merkeissä – Rajoituksilla tartunnat saataneen silti talttumaan
Pääkirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maal­la lä­hes­ty­tään joulua va­ka­vis­sa mer­keis­sä – Ra­joi­tuk­sil­la tar­tun­nat saa­ta­neen silti talt­tu­maan

30.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Oulun uudet koronatoimet vähentävät oleskelua niin kauppakeskuksissa kuin kirjastoissa – Valkeaan tuli oleskelukielto, mutta joulutorin järjestämistä korona ei ainakaan toistaiseksi estä

Oulun uudet ko­ro­na­toi­met vä­hen­tä­vät oles­ke­lua niin kaup­pa­kes­kuk­sis­sa kuin kir­jas­tois­sa – Val­keaan tuli oles­ke­lu­kiel­to, mutta jou­lu­to­rin jär­jes­tä­mis­tä korona ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si estä

30.11.2020 21:54 10
Tilaajille