Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun historia
Oulun ytimessä on 100 vuotta vanha paloasema, jossa on toiminut raittiustoimisto ja ravintoloita – Katso kuvista, mitä siellä tapahtuu nyt

Oulun yti­mes­sä on 100 vuotta vanha pa­loa­se­ma, jossa on toi­mi­nut rait­tius­toi­mis­to ja ra­vin­to­loi­ta – Katso ku­vis­ta, mitä siellä ta­pah­tuu nyt

10.09.2023 09:33 32
Tilaajille
Tiesitkö, että Myllytullissa oli kaivohuone, jonka parantavaa vettä tultiin juomaan ulkomaita myöten? Historiallinen uutuusromaani vie Oulun palon kohtalonhetkiin

Tie­sit­kö, että Myl­ly­tul­lis­sa oli kai­vo­huo­ne, jonka pa­ran­ta­vaa vettä tultiin juomaan ul­ko­mai­ta myöten? His­to­rial­li­nen uu­tuus­ro­maa­ni vie Oulun palon koh­ta­lon­het­kiin

03.07.2023 06:30 2
Tilaajille
Tervahovi ja Oulun linna pitäisi ennallistaa uuteen kukoistukseen vuodeksi 2030
Kolumni

Ter­va­ho­vi ja Oulun linna pitäisi en­nal­lis­taa uuteen ku­kois­tuk­seen vuo­dek­si 2030

21.06.2023 14:00 15
Tilaajille
Lehtori Markku Kuorilehto tutki ja kokosi Oulun normaalikoulun historianäyttelyn – "Koulustamme on lähtenyt valtava määrä nuoria rakentamaan Suomea ja maailmaa yli 400 vuoden aikana"

Lehtori Markku Kuo­ri­leh­to tutki ja kokosi Oulun nor­maa­li­kou­lun his­to­ria­näyt­te­lyn – "Kou­lus­tam­me on läh­te­nyt valtava määrä nuoria ra­ken­ta­maan Suomea ja maail­maa yli 400 vuoden aikana"

11.05.2023 08:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun hau­taus­maal­la lepää mer­kit­tä­viä ou­lu­lai­sia – nyt on sopiva hetki ko­hen­taa ra­pis­tu­mas­sa olevien kult­tuu­ri­his­to­rial­lis­ten kort­te­lei­den yleis­il­met­tä

02.04.2023 06:00 8
Tilaajille
Kymmenen kuoli, useita loukkaantui, hanki värjäytyi tiilenpunaiseksi ja romua oli kaikkialla – kuusikymmentä vuotta sitten Oulussa herättiin aamuun, jolloin Typpi oli räjähtänyt

Kym­me­nen kuoli, useita louk­kaan­tui, hanki vär­jäy­tyi tii­len­pu­nai­sek­si ja romua oli kaik­kial­la – ­kuu­si­kym­men­tä vuotta sitten Oulussa he­rät­tiin aamuun, jolloin Typpi oli rä­jäh­tä­nyt

08.01.2023 08:00 9
Tilaajille
Oulun suuri palo odotteli vuoroaan puhelimen muistiinpanoissa: Tuli pääsi irti Torikadulla ja kirkonkellot sulivat – näin tuho eteni 200 vuotta sitten

Oulun suuri palo odot­te­li vuo­roaan pu­he­li­men muis­tiin­pa­nois­sa: Tuli pääsi irti To­ri­ka­dul­la ja kir­kon­kel­lot sulivat – näin tuho eteni 200 vuotta sitten

01.01.2023 08:00 9
Tilaajille
Oululla on sitkeä merikaupunkikompleksi
Kolumni

Oululla on sitkeä me­ri­kau­pun­ki­komp­lek­si

29.06.2022 06:00 19
Tilaajille
Heinätorin päiväkoti on oodi arjen arkkitehtuurille – Uudet rakennukset rajaavat korttelin keskelle jäävää leikki- ja oleskelupihaa

Hei­nä­to­rin päi­vä­ko­ti on oodi arjen ark­ki­teh­tuu­ril­le – Uudet ra­ken­nuk­set ra­jaa­vat kort­te­lin kes­kel­le jäävää leikki- ja oles­ke­lu­pi­haa

21.06.2022 10:52 9
Tilaajille
Tuli pääsi irti Torikadulla, kirkonkellot sulivat ja palava hirsi löi hengiltä ruumisarkkuaan pelastaneen vanhan miehen – näin eteni Oulun tuhoisin kaupunkipalo tasan 200 vuotta sitten

Tuli pääsi irti To­ri­ka­dul­la, kir­kon­kel­lot sulivat ja palava hirsi löi hen­gil­tä ruu­mis­ark­kuaan pe­las­ta­neen vanhan miehen – näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

22.05.2022 06:00 7
Tilaajille
Veikko Ervasti ihmettelee yliopiston hinkua marketin nurkalle Raksilaan: "Viivotinarkkitehtuuri hallitsee"

Veikko Ervasti ih­met­te­lee yli­opis­ton hinkua mar­ke­tin nur­kal­le Rak­si­laan: "Vii­vo­ti­nark­ki­teh­tuu­ri hal­lit­see"

22.01.2022 09:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Satu poh­jo­lan ku­nin­kaas­ta, joka nou­dat­ti ar­vo­jaan

24.12.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö Oulun his­to­riaa ole jo tar­peek­si monta kertaa jyrätty maan ta­sal­le?

22.12.2021 06:00 29
Tilaajille
Pikisaaren historialliset tyttäret – väitöstutkimus paljastaa saariyhteisön menneisyydestä erityisen vaiheen.

Pi­ki­saa­ren his­to­rial­li­set tyt­tä­ret – väi­tös­tut­ki­mus pal­jas­taa saa­ri­yh­tei­sön men­nei­syy­des­tä eri­tyi­sen vai­heen.

14.10.2021 16:30 3
Tilaajille
Pyykösjärven rannassa olevan mökin ympärille kasvoi vuosikymmenten kuluessa kaupunki, ja nyt mökki on Airbnb-asuntona kaikkien ilona – "On ollut liikuttavaa, että pyykösjärveläiset ihmiset ovat halunneet tulla käymään siellä"

Pyy­kös­jär­ven ran­nas­sa olevan mökin ym­pä­ril­le kasvoi vuo­si­kym­men­ten ku­lues­sa kau­pun­ki, ja nyt mökki on Airbnb-asun­to­na kaik­kien ilona – "On ollut lii­kut­ta­vaa, että pyy­kös­jär­ve­läi­set ihmiset ovat ha­lun­neet tulla käymään siellä"

31.08.2021 18:00 12
Tilaajille
Toppila oli johtava tervasatama – Oulusta lastattiin purjelaivoihin enimmillään 83 580 tervatynnyriä vuodessa

Toppila oli johtava ter­va­sa­ta­ma – Oulusta las­tat­tiin pur­je­lai­voi­hin enim­mil­lään 83 580 ter­va­tyn­ny­riä vuo­des­sa

11.06.2021 19:00 3
Tilaajille
Laiva Toivo seilaa taas pian, mutta nyt TerwaTrion kera – laulun ensiesitys kuultiin vuonna 1877

Laiva Toivo seilaa taas pian, mutta nyt Ter­waT­rion kera – laulun en­si­esi­tys kuul­tiin vuonna 1877

30.03.2021 19:35
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kuusivarkaat lähteneet liikkeelle, kaupungin metsien vartiointia tehostettu

Vanha Kaleva: Kuu­si­var­kaat läh­te­neet liik­keel­le, kau­pun­gin metsien var­tioin­tia te­hos­tet­tu

19.12.2020 10:00
Tilaajille
Kaupalla ja merenkululla rikastuneet perheet käynnistivät Oulun sosiaalihuollon
Kolumni

Kau­pal­la ja me­ren­ku­lul­la ri­kas­tu­neet perheet käyn­nis­ti­vät Oulun so­siaa­li­huol­lon

12.11.2020 12:00 10
Tilaajille