Oulun kaupunki: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä

Rakentaminen: Uusista asun­nois­ta tulee pulaa ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun lyseo
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­lu kan­nat­taa aina

14.08.2023 07:00 1
Tilaajille
Oulun lyseolaiset tekevät hyvää auttamalla muita ympäri kaupunkia – Valkean lavalla kudotaan villasukkia Ukrainan sotilaille

Oulun ly­seo­lai­set tekevät hyvää aut­ta­mal­la muita ympäri kau­pun­kia – Valkean lavalla ku­do­taan vil­la­suk­kia Uk­rai­nan so­ti­lail­le

24.11.2022 15:52 3
Piirun verran muita edellä – Oulun Lyseon lukion Pekka Sallinen hankki ensimmäisenä rehtorina Suomessa sähköpostiosoitteet oppilailleen

Piirun verran muita edellä – Oulun Lyseon lukion Pekka Sal­li­nen hankki en­sim­mäi­se­nä reh­to­ri­na Suo­mes­sa säh­kö­pos­ti­osoit­teet op­pi­lail­leen

01.10.2022 15:00 4
Tilaajille
Oulun Lyseolla rakennetaan hissiä ja kaivetaan esiin mennyttä maailmaa – Kaleva pääsi katsomaan, miltä näyttää remontin keskellä

Oulun Ly­seol­la ra­ken­ne­taan hissiä ja kai­ve­taan esiin men­nyt­tä maail­maa – Kaleva pääsi kat­so­maan, miltä näyttää re­mon­tin kes­kel­lä

21.08.2022 18:00 9
Tilaajille
Oululainen Sihan Yu sai pronssia kansainvälisissä ja pohjoismaisissa kemiaolympialaisissa – lähtee opiskelemaan lääketiedettä huippuyliopistoon

Ou­lu­lai­nen Sihan Yu sai prons­sia kan­sain­vä­li­sis­sä ja poh­jois­mai­sis­sa ke­mia­olym­pia­lai­sis­sa – ­läh­tee opis­ke­le­maan lää­ke­tie­det­tä huip­pu­yli­opis­toon

20.07.2022 11:37 6
Tilaajille
Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukioon korkein keskiarvoraja oululaislukioista – katso pisterajat tästä

Oulun suo­ma­lai­sen yh­teis­kou­lun lukioon korkein kes­ki­ar­vo­ra­ja ou­lu­lais­lu­kiois­ta – katso pis­te­ra­jat tästä

16.06.2022 12:40 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä kou­lul­le­si tai op­pi­lai­tok­sel­le­si kuuluu?

07.03.2022 04:30
Tilaajille
Runomitan taitaja V.A. Koskenniemi oppi latinansa Oulun lyseossa - uuden runokilpailun palkinnot jaetaan Oulussa

Ru­no­mi­tan taitaja V.A. Kos­ken­nie­mi oppi la­ti­nan­sa Oulun ly­seos­sa - uuden ru­no­kil­pai­lun pal­kin­not jaetaan Oulussa

05.12.2021 18:00
Tilaajille
Sofia Blanco Sequeiros on miekkailija ja filosofi, joka pohtii esikoisteoksessaan voittamista – näin Oulun kasvatista muovautui poikkeuksellista kiinnostusta herättänyt esseisti

Sofia Blanco Se­quei­ros on miek­kai­li­ja ja fi­lo­so­fi, joka pohtii esi­kois­teok­ses­saan voit­ta­mis­ta – näin Oulun kas­va­tis­ta muo­vau­tui poik­keuk­sel­lis­ta kiin­nos­tus­ta he­rät­tä­nyt es­seis­ti

03.11.2021 09:25
Tilaajille
Oulun Lyseon lukion peruskorjaus vauhtiin tässä kuussa, urakka päätökseen kesällä 2023 – "Kaikessa korjaamisessa lähtökohtana on vanhan rakennuksen museoarvojen kunnioittaminen"

Oulun Lyseon lukion pe­rus­kor­jaus vauh­tiin tässä kuussa, urakka pää­tök­seen kesällä 2023 – "Kai­kes­sa kor­jaa­mi­ses­sa läh­tö­koh­ta­na on vanhan ra­ken­nuk­sen mu­seo­ar­vo­jen kun­nioit­ta­mi­nen"

11.10.2021 12:34 21
Tilaajille
Lukiolaiset mahtuvat sulassa sovussa saman katon alle, vaikka  aluksi ajatus yhteiselosta oli shokki – "Raja-aidoissa ei ole järkeä", sanoo opiskelija

Lu­kio­lai­set mah­tu­vat sulassa sovussa saman katon alle, vaikka  aluksi ajatus yh­teis­elos­ta oli shok­ki – "­Ra­ja-ai­dois­sa ei ole jär­keä", sanoo opis­ke­li­ja

16.08.2021 18:00 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kemin muumiosta vain vahva sidekudos jäljellä

Vanha Kaleva: Kemin muu­mios­ta vain vahva si­de­ku­dos jäl­jel­lä

27.05.2021 10:00
Tilaajille
Oulun Lyseo jatkaa koulukäytössä – arvotalo peruskorjataan, liikuntasalista tehdään ruokala

Oulun Lyseo jatkaa kou­lu­käy­tös­sä – ar­vo­ta­lo pe­rus­kor­ja­taan, lii­kun­ta­sa­lis­ta tehdään ruokala

23.02.2021 21:28 10
Tilaajille
Jasmin Tikkala ja Kennet Mäkinen sanovat haikeat jäähyväiset Oulun Lyseon lukiolle: "Lyseon hyvä henki muuttaa meidän mukana remontin alta Raksilaan"

Jasmin Tikkala ja Kennet Mäkinen sanovat haikeat jää­hy­väi­set Oulun Lyseon lu­kiol­le: "Lyseon hyvä henki muuttaa meidän mukana re­mon­tin alta Rak­si­laan"

03.02.2021 17:33 1
Tilaajille
Peruskoulu tuli ja vanha koulujen muoto suli 1970-luvulla

Pe­rus­kou­lu tuli ja vanha kou­lu­jen muoto suli 1970-lu­vul­la

19.12.2020 13:00 4
Tilaajille