Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Oulun lyseo
Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukioon korkein keskiarvoraja oululaislukioista – katso pisterajat tästä

Oulun suo­ma­lai­sen yh­teis­kou­lun lukioon korkein kes­ki­ar­vo­ra­ja ou­lu­lais­lu­kiois­ta – katso pis­te­ra­jat tästä

16.06.2022 12:40 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä kou­lul­le­si tai op­pi­lai­tok­sel­le­si kuuluu?

07.03.2022 04:30
Tilaajille
Runomitan taitaja V.A. Koskenniemi oppi latinansa Oulun lyseossa - uuden runokilpailun palkinnot jaetaan Oulussa

Ru­no­mi­tan taitaja V.A. Kos­ken­nie­mi oppi la­ti­nan­sa Oulun ly­seos­sa - uuden ru­no­kil­pai­lun pal­kin­not jaetaan Oulussa

05.12.2021 18:00
Tilaajille
Sofia Blanco Sequeiros on miekkailija ja filosofi, joka pohtii esikoisteoksessaan voittamista – näin Oulun kasvatista muovautui poikkeuksellista kiinnostusta herättänyt esseisti

Sofia Blanco Se­quei­ros on miek­kai­li­ja ja fi­lo­so­fi, joka pohtii esi­kois­teok­ses­saan voit­ta­mis­ta – näin Oulun kas­va­tis­ta muo­vau­tui poik­keuk­sel­lis­ta kiin­nos­tus­ta he­rät­tä­nyt es­seis­ti

03.11.2021 09:25
Tilaajille
Oulun Lyseon lukion peruskorjaus vauhtiin tässä kuussa, urakka päätökseen kesällä 2023 – "Kaikessa korjaamisessa lähtökohtana on vanhan rakennuksen museoarvojen kunnioittaminen"

Oulun Lyseon lukion pe­rus­kor­jaus vauh­tiin tässä kuussa, urakka pää­tök­seen kesällä 2023 – "Kai­kes­sa kor­jaa­mi­ses­sa läh­tö­koh­ta­na on vanhan ra­ken­nuk­sen mu­seo­ar­vo­jen kun­nioit­ta­mi­nen"

11.10.2021 12:34 21
Tilaajille
Lukiolaiset mahtuvat sulassa sovussa saman katon alle, vaikka  aluksi ajatus yhteiselosta oli shokki – "Raja-aidoissa ei ole järkeä", sanoo opiskelija

Lu­kio­lai­set mah­tu­vat sulassa sovussa saman katon alle, vaikka  aluksi ajatus yh­teis­elos­ta oli shok­ki – "­Ra­ja-ai­dois­sa ei ole jär­keä", sanoo opis­ke­li­ja

16.08.2021 18:00 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kemin muumiosta vain vahva sidekudos jäljellä

Vanha Kaleva: Kemin muu­mios­ta vain vahva si­de­ku­dos jäl­jel­lä

27.05.2021 10:00
Tilaajille
Oulun Lyseo jatkaa koulukäytössä – arvotalo peruskorjataan, liikuntasalista tehdään ruokala

Oulun Lyseo jatkaa kou­lu­käy­tös­sä – ar­vo­ta­lo pe­rus­kor­ja­taan, lii­kun­ta­sa­lis­ta tehdään ruokala

23.02.2021 21:28 10
Tilaajille
Jasmin Tikkala ja Kennet Mäkinen sanovat haikeat jäähyväiset Oulun Lyseon lukiolle: "Lyseon hyvä henki muuttaa meidän mukana remontin alta Raksilaan"

Jasmin Tikkala ja Kennet Mäkinen sanovat haikeat jää­hy­väi­set Oulun Lyseon lu­kiol­le: "Lyseon hyvä henki muuttaa meidän mukana re­mon­tin alta Rak­si­laan"

03.02.2021 17:33 1
Tilaajille
Peruskoulu tuli ja vanha koulujen muoto suli 1970-luvulla

Pe­rus­kou­lu tuli ja vanha kou­lu­jen muoto suli 1970-lu­vul­la

19.12.2020 13:00 4
Tilaajille