HS: Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

Televisio: Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Viikko

Mat­kai­lu­alueel­la si­jait­se­va gril­li­ko­ta tu­hou­tui palossa Rukalla

14.09.2021 10:11

Puus­kit­tai­set tuulet kaa­ta­neet puita Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Oulun Vih­reä­saa­res­sa tuulen nopeus ylsi 26,2 metriin se­kun­nis­sa

13.09.2021 23:18 20

Säh­kö­pat­te­rin päälle tip­pu­nut kangas ai­heut­ti tu­li­pa­lon oma­ko­ti­ta­los­sa Hau­ki­pu­taal­la

12.09.2021 23:52

Oja­rum­pu syttyi tuleen Hau­ki­pu­taan Luu­ke­lan­tiel­lä

12.09.2021 17:11 4

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti Oulun Nuot­ta­saa­ren teol­li­suus­alueel­la syt­ty­neen palon alun

11.09.2021 11:58 2
Kuukausi

Ou­lun­suun elo­kuis­ta tu­li­pa­loa epäil­lään ta­hal­li­sek­si – liit­ty­vät­kö Oulun vii­me­ai­kai­set tu­li­pa­lot toi­siin­sa?

07.09.2021 16:07 10
Tilaajille

Lin­nan­maan kes­kus­pa­lo­ase­ma otetaan tänään käyt­töön – lii­ken­teen us­ko­taan sujuvan jou­he­vas­ti, Rak­si­laan jää yk­si­köi­tä tur­vaa­maan kes­kus­tan aluetta

02.09.2021 15:49 4
Tilaajille

Kaksi hiehoa jäi jumiin lie­te­al­taa­seen Vaa­las­sa – omis­ta­ja epäilee lehmien vauh­koon­tu­neen lähellä ol­lees­ta pe­to­eläi­mes­tä

25.08.2021 23:34

Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tos antoi luvan ilo­tu­li­tuk­siin ve­net­sia­lais­vii­kon­lop­pu­na

23.08.2021 20:18 5

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin puh­dis­ta­maan öljyä vedestä Oulussa Kii­ke­lin ja Son­ni­saa­ren välillä

22.08.2021 15:26

Vene kaatui Tem­mes­joel­la Li­min­gas­sa – on­net­to­muus­het­kel­lä kyy­dis­sä oli kolme ihmistä

22.08.2021 09:10 7

Ra­vin­to­las­sa syttyi yöllä tu­li­pa­lo Ran­ta-Kas­tel­lin os­tos­kes­kuk­ses­sa Oulussa – palosta ai­heu­tui paljon savua ym­pä­ris­töön, katso lukijan video

26.08.2021 23:11 13

Ke­sä­sään ää­ri-il­miöt nä­kyi­vät Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos­ten teh­tä­vä­mää­ris­sä – "Ju­han­nus­vii­kon myrskyt tekivät ti­las­toi­hin suuren piikin"

20.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat

Tielle valunut öljy hait­ta­si lii­ken­net­tä Oulussa San­gin­suus­sa ja Ka­jaa­nin­tiel­lä

16.08.2021 22:30

Las­ku­var­jo­hyp­pää­jä jäi jumiin puuhun Ou­lun­sa­los­sa – pe­las­tus­lai­tos päästi hyp­pää­jän pin­tees­tä puolen tunnin ku­lut­tua

15.08.2021 20:36 14

Ti­la-au­to paloi il­mi­lie­keis­sä koulun pihalla Kuu­sa­mos­sa – palo ja sam­mu­tus tal­len­tui­vat vi­deol­le ja kuviin

13.08.2021 13:49 3
Tilaajille

Kes­kus­pa­lo­ase­ma muuttaa Rak­si­las­ta Lin­nan­maal­le – "­Pa­loa­se­ma pal­ve­lee koko pe­las­tus­toi­men aluetta Kuu­sa­mos­ta Hai­luo­toon"

09.08.2021 06:00 11
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan ylit­tä­nyt uk­kos­rin­ta­ma sytytti useita maas­to­pa­lo­ja – Uta­jär­vel­lä syt­ty­nyt palo ha­vait­tiin val­von­ta­len­nol­la

29.07.2021 23:24 9

Tik­To­kin videot ovat in­noit­ta­neet kii­pei­le­mään kor­keal­le katolle Oulussa – "Onhan se tyhmää ja uh­ka­roh­keaa"

29.07.2021 11:25 9
Tilaajille

Sau­na­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi palo Mu­hok­sel­la

28.07.2021 18:56