Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Kuukausi
Uimari vajosi veteen Oulussa Toppilansalmessa – pelastuslaitoksen sukeltaja sai nopeasti ylös

Uimari vajosi veteen Oulussa Top­pi­lan­sal­mes­sa – pe­las­tus­lai­tok­sen su­kel­ta­ja sai no­peas­ti ylös

27.06.2022 21:12
Paalain syttyi tuleen pellolla Utajärvellä – syttymisen todennäköinen syy laakerivika

Paalain syttyi tuleen pel­lol­la Uta­jär­vel­lä – syt­ty­mi­sen to­den­nä­köi­nen syy laa­ke­ri­vi­ka

26.06.2022 18:43
Pelastuslaitos hälytettiin pelastamaan ihmistä vedestä Haukiputaalla – uimari oli kuitenkin turvallisesti kotona

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin pe­las­ta­maan ihmistä vedestä Hau­ki­pu­taal­la – uimari oli kui­ten­kin tur­val­li­ses­ti kotona

26.06.2022 10:15
Juhannuskokkojen polttaminen on näillä näkymin sallittua Oulun seudulla ja Koillismaalla – pelastuslaitos ohjeistaa, mitä kokon polttajan tulee huomioida

Ju­han­nus­kok­ko­jen polt­ta­mi­nen on näillä näkymin sal­lit­tua Oulun seu­dul­la ja Koil­lis­maal­la – pe­las­tus­lai­tos oh­jeis­taa, mitä kokon polt­ta­jan tulee huo­mioi­da

23.06.2022 12:43 1
Onnettomuuspaikoilla kuvaaminen on ongelmallista, muistuttavat pelastusalan toimijat: "Ratissa kuvaaminen vaarantaa sekä kuvaajan että muiden tiellä liikkujien turvallisuuden"

On­net­to­muus­pai­koil­la ku­vaa­mi­nen on on­gel­mal­lis­ta, muis­tut­ta­vat pe­las­tus­alan toi­mi­jat: "Ra­tis­sa ku­vaa­mi­nen vaa­ran­taa sekä ku­vaa­jan että muiden tiellä liik­ku­jien tur­val­li­suu­den"

20.06.2022 07:59 1
Korona ja sota viivästyttävät pelastuslaitoksen uutta öljyntorjunta-alusta – edellinen upposi myrskyssä vuonna 2020

Korona ja sota vii­väs­tyt­tä­vät pe­las­tus­lai­tok­sen uutta öl­jyn­tor­jun­ta-alus­ta – edel­li­nen upposi myrs­kys­sä vuonna 2020

17.06.2022 06:00 6
Tilaajille
Häkäkaasu aiheutti hälytyksen vaarallisen aineen onnettomuudesta Oulun yliopistolla

Hä­kä­kaa­su ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen vaa­ral­li­sen aineen on­net­to­muu­des­ta Oulun yli­opis­tol­la

15.06.2022 21:14
Autiotalo paloi Oulun Parkkisenkankaalla – syttymissyystä ei tietoa

Au­tio­ta­lo paloi Oulun Park­ki­sen­kan­kaal­la – syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

14.06.2022 19:52 5
Poliisi ei aloita esitutkintaa pelastajan kuolemasta Hailuodon jäätiellä

Poliisi ei aloita esi­tut­kin­taa pe­las­ta­jan kuo­le­mas­ta Hai­luo­don jää­tiel­lä

14.06.2022 08:56 7
Sorsanpoikaset tippuivat kaivoon Kuusamossa – pelastuslaitos apuun

Sor­san­poi­ka­set tip­pui­vat kaivoon Kuu­sa­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos apuun

12.06.2022 13:59 1
Tuli karkasi hallinnasta oksia poltettaessa Oulun Sanginsuussa

Tuli karkasi hal­lin­nas­ta oksia pol­tet­taes­sa Oulun San­gin­suus­sa

11.06.2022 13:41
Roska-astia syttyi palamaan omakotitalon pihalla Kuusamossa

Ros­ka-as­tia syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­lon pihalla Kuu­sa­mos­sa

06.06.2022 18:42 2
Vanhemmat
Hotelli Rukahovin asiakkaat evakuoitiin keskellä yötä palohälytyksen vuoksi, syynä viallinen mikro

Hotelli Ru­ka­ho­vin asiak­kaat eva­kuoi­tiin kes­kel­lä yötä pa­lo­hä­ly­tyk­sen vuoksi, syynä vial­li­nen mikro

30.05.2022 07:05
Helatorstaina Kuusamossa syttyneestä hallipalosta aiheutui yli 100 000 euron vahingot – renkaiden räjähtelyäänet tallentuivat lukijan videolle

He­la­tors­tai­na Kuu­sa­mos­sa syt­ty­nees­tä hal­li­pa­los­ta ai­heu­tui yli 100 000 euron va­hin­got – ­ren­kai­den rä­jäh­te­ly­ää­net tal­len­tui­vat lukijan vi­deol­le

27.05.2022 19:10 1
Tilaajille
Nestemäisen hapen säiliö alkoi vuotaa, pelastuslaitos hälytettiin apuun Oulussa

Nes­te­mäi­sen hapen säiliö alkoi vuotaa, pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin apuun Oulussa

26.05.2022 15:28
Hiiligrillistä levinnyt maastopalo uhkasi rakennuksia ja ajoneuvoja Muhoksella

Hii­li­gril­lis­tä le­vin­nyt maas­to­pa­lo uhkasi ra­ken­nuk­sia ja ajo­neu­vo­ja Mu­hok­sel­la

23.05.2022 16:52
Pelastuslaitos sammutti Pudasjärvellä syttyneen maastopalon

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti Pu­das­jär­vel­lä syt­ty­neen maas­to­pa­lon

20.05.2022 20:05
Oulu-Koillismaan alueen pelastusvalmiudessa puutteita – aluehallintovirasto pyytänyt selvitystä

Ou­lu-Koil­lis­maan alueen pe­las­tus­val­miu­des­sa puut­tei­ta – alue­hal­lin­to­vi­ras­to pyy­tä­nyt sel­vi­tys­tä

17.05.2022 06:00 2
Tilaajille
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaksi Iissä, asukkaat pelastautuivat itse ulos

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Iissä, asuk­kaat pe­las­tau­tui­vat itse ulos

20.04.2022 22:00