Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­toi­mi on osa hy­vin­voin­ti­aluet­ta – tuleva uu­dis­tus on pe­las­tus­toi­men kan­nal­ta en­si­si­jai­ses­ti hal­lin­nol­li­nen, ei niin­kään si­säl­löl­li­nen

05:30
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Pelastuslaitos hälytettiin teollisuushalliin Iissä – työntekijä teki alkusammutuksen tehokkaasti

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin teol­li­suus­hal­liin Iissä – työn­te­ki­jä teki al­ku­sam­mu­tuk­sen te­hok­kaas­ti

17.01.2022 15:28
Viikko
Pohjois-Pohjanmaan aluevaaliehdokkaat pitäisivät paloasemaverkoston nykyisellään Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten yhdistyessä

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kaat pi­täi­si­vät pa­lo­ase­ma­ver­kos­ton ny­kyi­sel­lään Ou­lu-Koil­lis­maan ja Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos­ten yh­dis­tyes­sä

17.01.2022 06:00 4
Tilaajille
Henkilöauto ja rekka peräänajokolarissa Muhoksella: "Auto meni lunastuskuntoon"

Hen­ki­lö­au­to ja rekka pe­rään­ajo­ko­la­ris­sa Mu­hok­sel­la: "Auto meni lu­nas­tus­kun­toon"

13.01.2022 20:24 1
Kaksi henkilöautoa kolaroi Välivainiolla, osalliset selvisivät ilman vammoja

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Vä­li­vai­niol­la, osal­li­set sel­vi­si­vät ilman vammoja

13.01.2022 17:38
Tuuli rysäytti koristelasin yläilmoista maan tasalle Oulunsalossa, viima toi myös pelastuslaitoksen paikalle

Tuuli ry­säyt­ti ko­ris­te­la­sin ylä­il­mois­ta maan tasalle Ou­lun­sa­los­sa, viima toi myös pe­las­tus­lai­tok­sen pai­kal­le

13.01.2022 17:12
Komponentin kärähdys aiheutti palohälytyksen maalaamossa Limingassa

Kom­po­nen­tin kä­räh­dys ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen maa­laa­mos­sa Li­min­gas­sa

11.01.2022 12:16
Kuukausi
Henkilöauto syttyi palamaan omakotitalon pihassa Oulunsalossa

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­lon pihassa Ou­lun­sa­los­sa

10.01.2022 09:17
Autotalli kärsi mittavia vahinkoja tulipalossa Oulunsalossa – "Pieni riski siinä oli"

Au­to­tal­li kärsi mit­ta­via va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Ou­lun­sa­los­sa – "Pieni riski siinä oli"

10.01.2022 00:14
Limingantullissa kahden henkilöauton peräänajokolari, ei henkilövahinkoja

Li­min­gan­tul­lis­sa kahden hen­ki­lö­au­ton pe­rää­na­jo­ko­la­ri, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.01.2022 22:50
Pohjantiellä ulosajo Lintulan ja Kaakkurin liittymien välillä, tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Poh­jan­tiel­lä ulosajo Lin­tu­lan ja Kaak­ku­rin liit­ty­mien vä­lil­lä, ti­lan­tees­ta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.01.2022 17:53 2
Kiukaan vastus hajosi Kuusamossa, liekit ja kipinöinti hälyttivät paikalle pelastuslaitoksen

Kiukaan vastus hajosi Kuu­sa­mos­sa, liekit ja ki­pi­nöin­ti hä­lyt­ti­vät pai­kal­le pe­las­tus­lai­tok­sen

08.01.2022 21:25
Automaalaamossa syttyi tulipalo Haukiputaalla

Au­to­maa­laa­mos­sa syttyi tu­li­pa­lo Hau­ki­pu­taal­la

07.01.2022 21:54
Autot kolaroivat ohitustilanteessa Nelostiellä Haukiputaalla – onnettomuudessa selvittiin ilman loukkaantumisia

Autot ko­la­roi­vat ohi­tus­ti­lan­tees­sa Ne­los­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la – on­net­to­muu­des­sa sel­vit­tiin ilman louk­kaan­tu­mi­sia

07.01.2022 19:37
Temppuillut liukuovi jumitti vanhuksen käden puristuksiin Oulussa – pelastuslaitos riensi hätiin

Temp­puil­lut liu­ku­ovi jumitti van­huk­sen käden pu­ris­tuk­siin Oulussa – pe­las­tus­lai­tos riensi hätiin

03.01.2022 21:28
Pelti rytisi Kemijärventien ja Kitkantien risteyksessä Kuusamossa, kolme henkilöä kuskattiin terveyskeskukseen

Pelti rytisi Ke­mi­jär­ven­tien ja Kit­kan­tien ris­teyk­ses­sä Kuu­sa­mos­sa, kolme hen­ki­löä kus­kat­tiin ter­veys­kes­kuk­seen

03.01.2022 19:32
Kaksi henkilöautoa kolaroi Kainuuntien ja Ratakadun risteyksessä

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Kai­nuun­tien ja Ra­ta­ka­dun ris­teyk­ses­sä

03.01.2022 17:04 3
Omakotitalon lisärakennus paloi Lumijoella

Oma­ko­ti­ta­lon li­sä­ra­ken­nus paloi Lu­mi­joel­la

29.12.2021 22:01
Varastorakennuksessa lämmityksessä ollut henkilöauto syttyi tuleen Yli-Iissä

Va­ras­to­ra­ken­nuk­ses­sa läm­mi­tyk­ses­sä ollut hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Yli-Iis­sä

27.12.2021 12:30
Vanhemmat
Kyselytutkimus kertoo monen Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen työntekijän kokeneen seksuaalista häirintää – luvut osoittavat häirintää tapahtuneen myös työyhteisössä

Ky­se­ly­tut­ki­mus kertoo monen Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen työn­te­ki­jän ko­ke­neen sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää – luvut osoit­ta­vat häi­rin­tää ta­pah­tu­neen myös työ­yh­tei­sös­sä

19.12.2021 06:00 8
Tilaajille