Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Laskettelu: Rus­ko­tun­tu­ril­la las­ke­tel­laan jo täyttä häkää – Köyk­ky­ris­sä odo­tel­laan vielä lunta ja pak­ka­sia

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Kuukausi
Tankkiin vuodon saanut ulkomaalainen rekka valutti dieseliä Nelostiellä – Poliisi pysäytti ajoneuvon Pohjantien levähdysalueelle

Tank­kiin vuodon saanut ul­ko­maa­lai­nen rekka valutti die­se­liä Ne­los­tiel­lä – Poliisi py­säyt­ti ajo­neu­von Poh­jan­tien le­väh­dys­alueel­le

05.12.2022 15:37 3
Oululainen palomies tienaa satoja euroja vähemmän kuin Jokilaaksoissa – Palkkaerojen tasaamiseen ei luvassa pikaratkaisua – "Olemme valmiita viemään asian niin pitkälle kuin on tarvetta"

Ou­lu­lai­nen pa­lo­mies tienaa satoja euroja vä­hem­män kuin Jo­ki­laak­sois­sa – Palk­ka­ero­jen ta­saa­mi­seen ei luvassa pi­ka­rat­kai­sua – "Olemme val­mii­ta viemään asian niin pit­käl­le kuin on tar­vet­ta"

05.12.2022 06:00 57
Tilaajille
Huonojen yhteyksien Länsi-Tuira ja Kaukovainio kuuluvat ongelma-alueisiin – Oulussa on 9 neliökilometrin ruutua, joihin pelastajat eivät aina ehdi ajoissa

Huo­no­jen yh­teyk­sien Län­si-Tui­ra ja Kau­ko­vai­nio kuu­lu­vat on­gel­ma-aluei­siin – Oulussa on 9 ne­liö­ki­lo­met­rin ruutua, joihin pe­las­ta­jat eivät aina ehdi ajoissa

28.11.2022 06:00 15
Tilaajille
Kotasauna paloi maan tasalle Pudasjärvellä

Ko­ta­sau­na paloi maan tasalle Pu­das­jär­vel­lä

25.11.2022 23:25
Oululainen pelastaja teki muistovideon menehtyneelle hinausauton työntekijälle – piittaamattomuus liikenteessä lisääntynyt, vaaratilanteita tulee viikoittain

Ou­lu­lai­nen pe­las­ta­ja teki muis­to­vi­deon me­neh­ty­neel­le hi­naus­au­ton työn­te­ki­jäl­le – piit­taa­mat­to­muus lii­ken­tees­sä li­sään­ty­nyt, vaa­ra­ti­lan­tei­ta tulee vii­koit­tain

24.11.2022 15:03 34
Epäonninen lehmä putosi lietekuiluun Tyrnävällä, palokunta tuli hätiin

Epä­on­ni­nen lehmä putosi lie­te­kui­luun Tyr­nä­väl­lä, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

07.11.2022 13:43 2
Vanhemmat
Puolet kierrätyspalveluiden hallista tuhoutui tulipalossa Jäälissä – palon syttymissyystä ei tietoa

Puolet kier­rä­tys­pal­ve­lui­den hal­lis­ta tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Jää­lis­sä – palon syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

01.11.2022 18:26
Savu tulvi sisään Kempeleessä, piippu lähti vetämään ennen pelastuslaitoksen saapumista: "Aluksi voi polttaa kynttilää tai paperitolloa"

Savu tulvi sisään Kem­pe­lees­sä, piippu lähti ve­tä­mään ennen pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pu­mis­ta: "Aluksi voi polttaa kynt­ti­lää tai pa­pe­ri­tol­loa"

21.10.2022 17:23 11
Pakettiauto kaatui ulosajossa kyljelleen Ylikiimingissä – kyydissä olleet vietiin tarkastettavaksi sairaalaan

Pa­ket­ti­au­to kaatui ulos­ajos­sa kyl­jel­leen Yli­kii­min­gis­sä – kyy­dis­sä olleet vietiin tar­kas­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

20.10.2022 15:18 6
Kuorma-auton hydrauliikkaletku hajosi, öljyä valui pieniä määriä tielle Muhoksella

Kuor­ma-au­ton hyd­rau­liik­ka­let­ku hajosi, öljyä valui pieniä määriä tielle Mu­hok­sel­la

17.10.2022 13:36 1
Rakennusvalaisin kaatui kaupan työmaalla Taivalkoskella, työntekijät sammuttivat palon

Ra­ken­nus­va­lai­sin kaatui kaupan työ­maal­la Tai­val­kos­kel­la, työn­te­ki­jät sam­mut­ti­vat palon

13.10.2022 19:22 2
Henkilöauto paloi Ritaharjun koulun parkkipaikalla

Hen­ki­lö­au­to paloi Ri­ta­har­jun koulun park­ki­pai­kal­la

23.09.2022 10:39 1
Rekka ja asuntoauto törmäsivät toisiinsa Nelostiellä Iissä

Rekka ja asun­to­au­to tör­mä­si­vät toi­siin­sa Ne­los­tiel­lä Iissä

18.09.2022 21:13
Oulun pelastuslaitos avusti öljyvuodon paikantamisessa tehdasrakennuksen sisällä

Oulun pe­las­tus­lai­tos avusti öl­jy­vuo­don pai­kan­ta­mi­ses­sa teh­das­ra­ken­nuk­sen sisällä

17.09.2022 21:48
Veden varassa ollutta ihmistä etsittiin tuloksetta perjantaina Oulujoesta Tuirassa – poliisi kirjasi katoamisilmoituksen

Veden varassa ollutta ihmistä et­sit­tiin tu­lok­set­ta per­jan­tai­na Ou­lu­joes­ta Tui­ras­sa – ­po­lii­si kirjasi ka­toa­mis­il­moi­tuk­sen

03.09.2022 08:56
Ruskon jätekeskuksella syttyi tulipalo maanantai-iltana

Ruskon jä­te­kes­kuk­sel­la syttyi tu­li­pa­lo maa­nan­tai-il­ta­na

29.08.2022 22:52 1
Ihminen tippui veteen Torinrannassa Oulussa – sivulliset pelastivat

Ihminen tippui veteen To­rin­ran­nas­sa Oulussa – si­vul­li­set pe­las­ti­vat

26.08.2022 23:47 13
Äänekäs äyskäröinti Oulujoella sai palokunnan paikalle – veneessä olleet henkilöt löytyivät rannasta

Äänekäs äys­kä­röin­ti Ou­lu­joel­la sai pa­lo­kun­nan pai­kal­le – ve­nees­sä olleet hen­ki­löt löy­tyi­vät ran­nas­ta

25.08.2022 06:20 2
Junavaunun kaasuvuoto saatiin korjattua Oulaisissa – junat myöhästelevät onnettomuuden vuoksi

Ju­na­vau­nun kaa­su­vuo­to saatiin kor­jat­tua Ou­lai­sis­sa – junat myö­häs­te­le­vät on­net­to­muu­den vuoksi

24.08.2022 08:50 4
Nainen uhkaili ja haukkui Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen virkamiestä tekstiviesteissään, joutuu maksamaan yli 10 000 euroa

Nainen uhkaili ja haukkui Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen vir­ka­mies­tä teks­ti­vies­teis­sään, joutuu mak­sa­maan yli 10 000 euroa

17.08.2022 10:45 1
Tilaajille