Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Pelastusrikkomuksista poikkeuksellisen paljon ilmoituksia – Oulun poliisin tietoon on tullut  "nakit ja muusi" –hälytyksiä

Pe­las­tus­rik­ko­muk­sis­ta poik­keuk­sel­li­sen paljon il­moi­tuk­sia – Oulun po­lii­sin tietoon on tullut "nakit ja muusi" –hä­ly­tyk­siä

27.08.2023 06:00 5
Tilaajille
Bussi kolaroi henkilöauton kanssa Kaakkurissa – kaksi kuljetettiin jatkohoitoon

Bussi kolaroi hen­ki­lö­au­ton kanssa Kaak­ku­ris­sa – kaksi kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

28.03.2023 20:40 28
Pelastuslaitos kutsuttiin Kuivasjärvelle, jäällä olleen luultiin olevan hädässä

Pe­las­tus­lai­tos kut­sut­tiin Kui­vas­jär­vel­le, jäällä olleen luul­tiin olevan hädässä

24.03.2023 00:02
Savu häkkivarastossa toi pelastuslaitoksen Kasteheinäntielle Oulussa

Savu häk­ki­va­ras­tos­sa toi pe­las­tus­lai­tok­sen Kas­te­hei­nän­tiel­le Oulussa

15.03.2023 15:01
Pellettikattila savutti omakotitalossa Kuusamossa – pelastuslaitos paikalle, tilanteessa ei henkikövahinkoja

Pel­let­ti­kat­ti­la savutti oma­ko­ti­ta­los­sa Kuu­sa­mos­sa – ­pe­las­tus­lai­tos pai­kal­le, ti­lan­tees­sa ei hen­ki­kö­va­hin­ko­ja

02.02.2023 18:56
Juna törmäsi moottorikelkkaan Iissä – kelkkailija ehti hypätä kyydistä ennen törmäystä

Juna törmäsi moot­to­ri­kelk­kaan Iissä – kelk­kai­li­ja ehti hypätä kyy­dis­tä ennen tör­mäys­tä

02.01.2023 17:13
Mikrossa kärynnyt leipä toi pelastuslaitoksen Tuiraan – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Mik­ros­sa kä­ryn­nyt leipä toi pe­las­tus­lai­tok­sen Tuiraan – ­ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

28.12.2022 20:10 1
Raksilan paloaseman rakentaminen etenee aikataulussa – lähes kymmenen vuoden väistön on määrä päättyä alkusyksystä

Rak­si­lan pa­lo­ase­man ra­ken­ta­mi­nen etenee ai­ka­tau­lus­sa – lähes kym­me­nen vuoden väistön on määrä päättyä al­ku­syk­sys­tä

22.12.2022 06:20 6
Oulun maksaa yli kaksi miljoonaa euroa pelastuslaitoksen varallaolokorvauksia

Oulun maksaa yli kaksi mil­joo­naa euroa pe­las­tus­lai­tok­sen va­ral­la­olo­kor­vauk­sia

13.12.2022 12:59 12
Roikassa ollut henkilöauto paloi käyttökelvottomaksi Oulussa

Roi­kas­sa ollut hen­ki­lö­au­to paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Oulussa

12.12.2022 20:06 3
Kolmen auton ketjukolari Limingantiellä, ei henkilövahinkoja

Kolmen auton ket­ju­ko­la­ri Li­min­gan­tiel­lä, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.12.2022 19:07
Tankkiin vuodon saanut ulkomaalainen rekka valutti dieseliä Nelostiellä – Poliisi pysäytti ajoneuvon Pohjantien levähdysalueelle

Tank­kiin vuodon saanut ul­ko­maa­lai­nen rekka valutti die­se­liä Ne­los­tiel­lä – Poliisi py­säyt­ti ajo­neu­von Poh­jan­tien le­väh­dys­alueel­le

05.12.2022 15:37 5
Oululainen palomies tienaa satoja euroja vähemmän kuin Jokilaaksoissa – Palkkaerojen tasaamiseen ei luvassa pikaratkaisua – "Olemme valmiita viemään asian niin pitkälle kuin on tarvetta"

Ou­lu­lai­nen pa­lo­mies tienaa satoja euroja vä­hem­män kuin Jo­ki­laak­sois­sa – Palk­ka­ero­jen ta­saa­mi­seen ei luvassa pi­ka­rat­kai­sua – "Olemme val­mii­ta viemään asian niin pit­käl­le kuin on tar­vet­ta"

05.12.2022 06:00 58
Tilaajille
Huonojen yhteyksien Länsi-Tuira ja Kaukovainio kuuluvat ongelma-alueisiin – Oulussa on 9 neliökilometrin ruutua, joihin pelastajat eivät aina ehdi ajoissa

Huo­no­jen yh­teyk­sien Län­si-Tui­ra ja Kau­ko­vai­nio kuu­lu­vat on­gel­ma-aluei­siin – Oulussa on 9 ne­liö­ki­lo­met­rin ruutua, joihin pe­las­ta­jat eivät aina ehdi ajoissa

28.11.2022 06:00 15
Tilaajille
Kotasauna paloi maan tasalle Pudasjärvellä

Ko­ta­sau­na paloi maan tasalle Pu­das­jär­vel­lä

25.11.2022 23:25
Oululainen pelastaja teki muistovideon menehtyneelle hinausauton työntekijälle – piittaamattomuus liikenteessä lisääntynyt, vaaratilanteita tulee viikoittain

Ou­lu­lai­nen pe­las­ta­ja teki muis­to­vi­deon me­neh­ty­neel­le hi­naus­au­ton työn­te­ki­jäl­le – piit­taa­mat­to­muus lii­ken­tees­sä li­sään­ty­nyt, vaa­ra­ti­lan­tei­ta tulee vii­koit­tain

24.11.2022 15:03 35
Epäonninen lehmä putosi lietekuiluun Tyrnävällä, palokunta tuli hätiin

Epä­on­ni­nen lehmä putosi lie­te­kui­luun Tyr­nä­väl­lä, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

07.11.2022 13:43 2
Puolet kierrätyspalveluiden hallista tuhoutui tulipalossa Jäälissä – palon syttymissyystä ei tietoa

Puolet kier­rä­tys­pal­ve­lui­den hal­lis­ta tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Jää­lis­sä – palon syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

01.11.2022 18:26
Savu tulvi sisään Kempeleessä, piippu lähti vetämään ennen pelastuslaitoksen saapumista: "Aluksi voi polttaa kynttilää tai paperitolloa"

Savu tulvi sisään Kem­pe­lees­sä, piippu lähti ve­tä­mään ennen pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pu­mis­ta: "Aluksi voi polttaa kynt­ti­lää tai pa­pe­ri­tol­loa"

21.10.2022 17:23 11
Pakettiauto kaatui ulosajossa kyljelleen Ylikiimingissä – kyydissä olleet vietiin tarkastettavaksi sairaalaan

Pa­ket­ti­au­to kaatui ulos­ajos­sa kyl­jel­leen Yli­kii­min­gis­sä – kyy­dis­sä olleet vietiin tar­kas­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

20.10.2022 15:18 6