Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Viimeisin 4 tuntia
Limingantien ja Lentokentäntien risteyksessä peräänajokolari – autoihin minimaalisia vahinkoja

Li­min­gan­tien ja Len­to­ken­tän­tien ris­teyk­ses­sä pe­rään­ajo­ko­la­ri – au­toi­hin mi­ni­maa­li­sia va­hin­ko­ja

19:39 0
Vanhemmat
Vedenalainen räjäytys katkaisi liikenteen Pohjantiellä Oulujoen sillalla – tilanteesta ei aiheutunut vaaraa

Ve­den­alai­nen rä­jäy­tys kat­kai­si lii­ken­teen Poh­jan­tiel­lä Ou­lu­joen sil­lal­la – ti­lan­tees­ta ei ai­heu­tu­nut vaaraa

19.10.2020 15:44 0
Henkilöauto ajoi ulos Ylikiimingissä Puolangantiellä – kyydissä kolme henkilöä

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos Yli­kii­min­gis­sä Puo­lan­gan­tiel­lä – kyy­dis­sä kolme hen­ki­löä

16.09.2020 00:03 1
Karjasillan koulun liikuntasalissa laukaistiin ilkivaltaisesti jauhesammuttimia – aiheutti suuren rakennuspalohälytyksen

Kar­ja­sil­lan koulun lii­kun­ta­sa­lis­sa lau­kais­tiin il­ki­val­tai­ses­ti jau­he­sam­mut­ti­mia – ai­heut­ti suuren ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen

15.09.2020 21:17 2
Orava juuttui kiinni jääkiekkomaalin verkkoon Rajakylässä – pelastuslaitos päästi eläimen pälkähästä

Orava juuttui kiinni jää­kiek­ko­maa­lin verk­koon Ra­ja­ky­läs­sä – pe­las­tus­lai­tos päästi eläimen päl­kä­häs­tä

11.09.2020 14:26 4
Hirvi pelastettiin suosta Taivalkoskella: "Eläin pääsi pinteestä ja tarinalla onnellinen loppu"

Hirvi pe­las­tet­tiin suosta Tai­val­kos­kel­la: "Eläin pääsi pin­tees­tä ja ta­ri­nal­la on­nel­li­nen loppu"

11.09.2020 10:01 2
Tilaajille
Pelastuslaitos auttoi pensasverkkoon juuttuneen pikkulinnun vapauteen Muhoksella – "Kyseessä oli aikuisen miehen nyrkin kokoinen lintu"

Pe­las­tus­lai­tos auttoi pen­sas­verk­koon juut­tu­neen pik­ku­lin­nun va­pau­teen Mu­hok­sel­la – "Ky­sees­sä oli ai­kui­sen miehen nyrkin ko­koi­nen lintu"

02.09.2020 14:50 2
Kaksi henkilöä loukkaantui lievästi ulosajossa Pudasjärvellä

Kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui lie­väs­ti ulos­ajos­sa Pu­das­jär­vel­lä

02.09.2020 06:43 0
Omakotitalon terassilla paloi Kuusamossa – ohi ajanut lehdenjakaja tarttui sammutustöihin kantamalla vettä läheisestä rannasta

Oma­ko­ti­ta­lon te­ras­sil­la paloi Kuu­sa­mos­sa – ohi ajanut leh­den­ja­ka­ja tarttui sam­mu­tus­töi­hin kan­ta­mal­la vettä lä­hei­ses­tä ran­nas­ta

29.08.2020 08:24 1
Omakotitalon piipun juuressa syttyi tulipalo Yli-Iissä, palo ei levinnyt rakenteisiin

Oma­ko­ti­ta­lon piipun juu­res­sa syttyi tu­li­pa­lo Yli-Iis­sä, palo ei le­vin­nyt ra­ken­tei­siin

27.08.2020 13:57 0
Laanilan biovoimalaitoksen katolla syttyi pieni tulipalo – pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan

Laa­ni­lan bio­voi­ma­lai­tok­sen katolla syttyi pieni tu­li­pa­lo – pe­las­tus­lai­tos sai palon no­peas­ti hal­lin­taan

26.08.2020 21:33 0
Tyhjillään olleessa kesämökissä syttyi tulipalo Kuusamossa

Tyh­jil­lään ol­lees­sa ke­sä­mö­kis­sä syttyi tu­li­pa­lo Kuu­sa­mos­sa

19.08.2020 23:27 0
Mönkijä tippui ojaan Tyrnävällä – toinen kyydissä olleista oli vaarassa hukkua

Mönkijä tippui ojaan Tyr­nä­väl­lä – toinen kyy­dis­sä ol­leis­ta oli vaa­ras­sa hukkua

19.08.2020 17:46 1
Ruuanlaitosta aiheutunut savu hälytti pelastuslaitoksen Yliopistokadulle – tilanteesta ei koitunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja

Ruuan­lai­tos­ta ai­heu­tu­nut savu hälytti pe­las­tus­lai­tok­sen Yli­opis­to­ka­dul­le – ti­lan­tees­ta ei koi­tu­nut hen­ki­lö- tai omai­suus­va­hin­ko­ja

19.08.2020 12:59 0
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella saa ampua ilotulitteita venetsialaisviikonloppuna – ilotulitus sallittu kuitenkin vain taajama-alueen ulkopuolella

Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la saa ampua ilo­tu­lit­tei­ta ve­net­sia­lais­vii­kon­lop­pu­na – ilo­tu­li­tus sal­lit­tu kui­ten­kin vain taa­ja­ma-alueen ul­ko­puo­lel­la

17.08.2020 13:57 1
Ihminen joutui veden varaan torstai-iltana Oulun torinrannassa, sivulliset pelastivat

Ihminen joutui veden varaan tors­tai-il­ta­na Oulun to­rin­ran­nas­sa, si­vul­li­set pe­las­ti­vat

14.08.2020 00:14 0
Kerrostalohuoneisto paloi asuinkelvottomaksi Pyykösjärvellä tiistai-iltapäivänä – palo onnistuttiin rajaamaan yhteen asuntoon

Ker­ros­ta­lo­huo­neis­to paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Pyy­kös­jär­vel­lä tiis­tai-il­ta­päi­vä­nä – palo on­nis­tut­tiin ra­jaa­maan yhteen asun­toon

11.08.2020 17:14 0
Rantamökissä syttyi tulipalo Kuusamossa – palo sai alkunsa saunan katosta

Ran­ta­mö­kis­sä syttyi tu­li­pa­lo Kuu­sa­mos­sa – palo sai alkunsa saunan katosta

10.08.2020 23:03 0
Saunan kiukaalla olleet tavarat aiheuttivat palohälytyksen Kempeleessä

Saunan kiu­kaal­la olleet tavarat ai­heut­ti­vat pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kem­pe­lees­sä

08.08.2020 22:09
Omakotitalon kattorakenteet paloivat Kaakkurissa, talo on sammutustöiden jälkeen asuinkelvoton – paikalla on alkanut palonsyyntutkinta

Oma­ko­ti­ta­lon kat­to­ra­ken­teet pa­loi­vat Kaak­ku­ris­sa, talo on sam­mu­tus­töi­den jälkeen asuin­kel­vo­ton – pai­kal­la on alkanut pa­lon­syyn­tut­kin­ta

07.08.2020 18:06 0