Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Tank­kiin vuodon saanut ul­ko­maa­lai­nen rekka valutti die­se­liä Ne­los­tiel­lä – Poliisi py­säyt­ti ajo­neu­von Poh­jan­tien le­väh­dys­alueel­le

Pelastuslaitosta ja lopulta poliisia työllisti maanantaina puolen päivän aikaan ulkomaalainen rekka, jonka rikkoutuneesta polttoainetankista valui dieseliä Nelostiellä.

Ajoneuvosta tehtiin useita ilmoituksia, joista ensimmäiset Simossa. Ajoneuvo oli ilmeisesti saanut kolhun joka oli rikkonut polttoainesäiliön.

Kuljettaja oli tutkinut tilannetta ja kerännyt jonkin verran polttoainetta pois mutta lähtenyt kuitenkin jatkamaan ajoa kohti etelää ja Oulua, kertoi päivystävä palomestari Mikko Heikkilä.

Rikkinäinen säiliö vuoti yhä dieselöljyä ajossa, ja lopulta tarvittiin poliisin partio puhaltamaan peli poikki.

Partio ohjasi rekan pysähtymään Iin ja Oulun välillä Haarakankaan levähdysalueelle Pohjantiellä noin kello 13.20 aikaan. Poliisin tietojen mukaan tilanne ehti jatkua reilut puoli tuntia. Pelastuslaitos siivosi imeyttämällä enimmät polttoaineet pois.

Poliisin johtokeskuksen mukaan kuljettajalle ei ollut toistaiseksi määrätty seuraamuksia tapahtuneen vuoksi.