Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­säil­maon­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­koa­jal­la

Riskit Oulussa
Huonojen yhteyksien Länsi-Tuira ja Kaukovainio kuuluvat ongelma-alueisiin – Oulussa on 9 neliökilometrin ruutua, joihin pelastajat eivät aina ehdi ajoissa

Huo­no­jen yh­teyk­sien Län­si-Tui­ra ja Kau­ko­vai­nio kuu­lu­vat on­gel­ma-aluei­siin – Oulussa on 9 ne­liö­ki­lo­met­rin ruutua, joihin pe­las­ta­jat eivät aina ehdi ajoissa

28.11.2022 06:00 15
Tilaajille