Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun maksaa yli kaksi mil­joo­naa euroa pe­las­tus­lai­tok­sen va­ral­la­olo­kor­vauk­sia

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yksikönjohtajina toimineiden palomiesten varallaoloa koskeva asiassa on annettu työtuomioistuimen välituomio ja hyväksytty osapuolten sopimus.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yksikönjohtajina toimineiden palomiesten varallaoloa koskeva asiassa on annettu työtuomioistuimen välituomio ja hyväksytty osapuolten sopimus.

Oulun kaupunki aikoo maksaa yli kahden miljoonan euron korvaukset  mahdollisimman nopealla aikataululla tämän vuoden aikana.

Oulun kaupunki ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ovat ottaneet huomioon tilanteen useita vuosia sitten tekemällä pelastuslaitoksen taseeseen varauksen pelastuslaitoksen ylijäämäisistä tuloksista.

Työtuomioistuin antoi syyskuussa välituomion Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastusyksikön johtajana toimineiden palomiesten varallaolosta.

Välituomion mukaan viranhaltijoiden  vuosina 2012–2015 suorittama varallaolo oli kokonaisuudessaan luettava työajaksi. Tuolloin käytössä ollut viiden minuutin viive tehtävän hoidon aloittamiseksi on katsottu sellaiseksi, ettei henkilöillä  ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta viettää vapaa-aikaansa riittävän laajalla alueella vapaasti.

Useisiin Suomen pelastuslaitoksiin on vuoden 2015 jälkeen kohdistunut jälkikäteisiä palkkasaatavavaatimuksia liittyen yleisesti vuosikymmeniä käytössä olleisiin pelastustoimen varallaolojärjestelyihin.

Esimerkiksi Jokilaaksojen pelastuslaitos velvoitettiin viime kesäkuussa työtuomioistuimessa suorittamaan lähes 1,8 miljoonaan palkkasaatavat.