Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Osatyökykyiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue mah­dol­lis­taa yh­den­ver­tai­set pal­ve­lut työ­ky­vyn ar­vioin­nis­sa ja tun­nis­ta­mi­ses­sa

14.01.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na-ai­ka on vai­kut­ta­nut myös osa­työ­ky­kyi­siin

05.01.2022 04:00
Tilaajille
Kaikki työ on arvokasta – työ kuuluu myös osatyökykyisille
Pääkirjoitus

Kaikki työ on ar­vo­kas­ta – työ kuuluu myös osa­työ­ky­kyi­sil­le

16.02.2021 20:00 2
Tilaajille
Ministeriö jakoi 17 miljoonaa euroa osatyökykyisten työllistämiseen ja työkyvyn parantamiseen – Oulun kaupunki sai yli miljoonan

Mi­nis­te­riö jakoi 17 mil­joo­naa euroa osa­työ­ky­kyis­ten työl­lis­tä­mi­seen ja työ­ky­vyn pa­ran­ta­mi­seen – Oulun kau­pun­ki sai yli mil­joo­nan

26.10.2020 13:58 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos Oulussa todella ha­lut­tai­siin säästää mil­joo­nia, työl­li­syys­pal­ve­lui­hin pitäisi pa­nos­taa paljon enemmän kuin nyt

23.10.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­yh­tei­sö­jen mo­ni­muo­toi­suus ei ole pois ke­nel­tä­kään – Onko vam­mais­ten työl­lis­ty­mi­nen ra­ken­teis­ta vai asen­teis­ta kiinni?

24.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­nal­li­set yri­tyk­set pe­las­ta­vat mark­ki­nat – ne voivat olla pai­kal­lis­ta­lou­den moot­to­rei­ta ja tuovat uu­den­lais­ta ajat­te­lua yri­tys­toi­min­taan

19.05.2020 07:00
Tilaajille