Yritykset: Kemp­pai­sen ken­kä­kaup­pa Oulun kes­kus­tas­sa täyttää 100 vuotta

Kulttuuri: Ou­lu­lai­nen Emilia Laa­ti­kai­nen kisaa Sar­ja­ku­va-Fin­lan­dias­ta

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Osatyökykyiset
Aivovamman saaneesta Päivi Gauthierista oli tulossa työkyvytön pitkäaikaistyötön, mutta yllättävä apu löytyi Business Oululta – Nyt samaa mallia jatkaa Pohde

Ai­vo­vam­man saa­nees­ta Päivi Gaut­hie­ris­ta oli tulossa työ­ky­vy­tön pit­käai­kais­työ­tön, mutta yl­lät­tä­vä apu löytyi Bu­si­ness Oululta – Nyt samaa mallia jatkaa Pohde

25.02.2024 05:00 2
Tilaajille
Oululaista Teija Karisaari-Kittilää on syrjitty työnhaussa synnynnäisen vamman vuoksi – Haastattelijan kiinnostus loppui siihen, kun hän käveli sisään

Ou­lu­lais­ta Teija Ka­ri­saa­ri-Kit­ti­lää on syr­jit­ty työn­haus­sa syn­nyn­näi­sen vamman vuoksi – Haas­tat­te­li­jan kiin­nos­tus loppui siihen, kun hän käveli sisään

30.11.2023 06:00 6
Tilaajille
Näkövammainen Matti Laurila on kastanut, vihkinyt ja siunannut siinä missä näkevät kollegansakin –  oululaispappi toivoo avointa keskustelua osatyökykyisten osaamisesta

Nä­kö­vam­mai­nen Matti Laurila on kas­ta­nut, vih­ki­nyt ja siu­nan­nut siinä missä näkevät kol­le­gan­sa­kin –  ou­lu­lais­pap­pi toivoo avointa kes­kus­te­lua osa­työ­ky­kyis­ten osaa­mi­ses­ta

14.12.2022 19:00 4
Tilaajille
Osatyökykyinen, muttei osaton
Kolumni

Osa­työ­ky­kyi­nen, muttei osaton

25.10.2022 16:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue mah­dol­lis­taa yh­den­ver­tai­set pal­ve­lut työ­ky­vyn ar­vioin­nis­sa ja tun­nis­ta­mi­ses­sa

14.01.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na-ai­ka on vai­kut­ta­nut myös osa­työ­ky­kyi­siin

05.01.2022 04:00
Tilaajille
Kaikki työ on arvokasta – työ kuuluu myös osatyökykyisille
Pääkirjoitus

Kaikki työ on ar­vo­kas­ta – työ kuuluu myös osa­työ­ky­kyi­sil­le

16.02.2021 20:00 2
Tilaajille
Ministeriö jakoi 17 miljoonaa euroa osatyökykyisten työllistämiseen ja työkyvyn parantamiseen – Oulun kaupunki sai yli miljoonan

Mi­nis­te­riö jakoi 17 mil­joo­naa euroa osa­työ­ky­kyis­ten työl­lis­tä­mi­seen ja työ­ky­vyn pa­ran­ta­mi­seen – Oulun kau­pun­ki sai yli mil­joo­nan

26.10.2020 13:58 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos Oulussa todella ha­lut­tai­siin säästää mil­joo­nia, työl­li­syys­pal­ve­lui­hin pitäisi pa­nos­taa paljon enemmän kuin nyt

23.10.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­yh­tei­sö­jen mo­ni­muo­toi­suus ei ole pois ke­nel­tä­kään – Onko vam­mais­ten työl­lis­ty­mi­nen ra­ken­teis­ta vai asen­teis­ta kiinni?

24.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­nal­li­set yri­tyk­set pe­las­ta­vat mark­ki­nat – ne voivat olla pai­kal­lis­ta­lou­den moot­to­rei­ta ja tuovat uu­den­lais­ta ajat­te­lua yri­tys­toi­min­taan

19.05.2020 07:00
Tilaajille