Vammaisten kohtelu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoin kysymys Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sel­le: Kuinka on mah­dol­lis­ta, että pit­kä­ai­kai­sen vai­kea­vam­mai­sen asiak­kaan kun­tou­tus­ta huo­non­ne­taan pe­rus­te­le­mat­ta asiaa?

08.02.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­yh­tei­sö­jen mo­ni­muo­toi­suus ei ole pois ke­nel­tä­kään – Onko vam­mais­ten työl­lis­ty­mi­nen ra­ken­teis­ta vai asen­teis­ta kiinni?

24.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Oululaisen Jose Torven pankkipalvelut vaativat vääntöä – Tukiliiton lakimies: Käytännöt vaihtelevat jopa saman pankin eri toimipisteiden välillä

Ou­lu­lai­sen Jose Torven pank­ki­pal­ve­lut vaa­ti­vat vääntöä – Tu­ki­lii­ton la­ki­mies: Käy­tän­nöt vaih­te­le­vat jopa saman pankin eri toi­mi­pis­tei­den välillä

20.05.2020 19:00 2
Tilaajille