Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

oppimisympäristö
Rajakylän koulun robotiikkakerho hamuaa menestystä Dallasin MM-kisoista – Pojat lyövät tiedoillaan ja taidoillaan laudalta jopa kerhoa vetävän opettajan

Ra­ja­ky­län koulun ro­bo­tiik­ka­ker­ho hamuaa me­nes­tys­tä Dal­la­sin MM-ki­sois­ta – Pojat lyövät tie­doil­laan ja tai­doil­laan lau­dal­ta jopa kerhoa vetävän opet­ta­jan

27.03.2023 07:00 14
Tilaajille
Oulun yliopisto on mukana kansallisessa Generation AI -hankeessa, jossa kehitetään lasten ja nuorten sekä opettajien tekoälyä koskevaa ymmärrystä ja osaamista

Oulun yli­opis­to on mukana kan­sal­li­ses­sa Ge­ne­ra­tion AI -han­kees­sa, jossa ke­hi­te­tään lasten ja nuorten sekä opet­ta­jien te­ko­älyä kos­ke­vaa ym­mär­rys­tä ja osaa­mis­ta

04.03.2023 12:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On outoa, että op­pi­mis­tu­los­ten laskua on haluttu se­lit­tää liialla it­se­oh­jau­tu­vuu­den vaa­ti­muk­sel­la

25.01.2023 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva op­pi­mis­ym­pä­ris­tö – rat­kai­see­ko koulun koko?

24.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­teel­la, Ti­rin­ky­läs­tä – pe­rus­te­lut ter­veen, toi­mi­van ja ra­kas­te­tun ky­lä­kou­lun tu­hoa­mi­sek­si vaih­te­le­vat

22.09.2022 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­ke­mät­tä metsää puilta, tai koulua kou­lu­ver­kol­ta, pää­dym­me hel­pos­ti ti­lan­tee­seen, jossa op­pi­las­mää­rien las­kus­ta ja kylien au­tioi­tu­mi­ses­ta tulee itseään to­teut­ta­va en­nus­tus

11.09.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lu luo yh­tei­söl­li­syyt­tä – miksi toimiva jär­jes­tel­mä, kuten Keis­kas­sa, pitää purkaa?

07.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä johtuu, että Oulun eläin­mu­seo ei saa tar­vit­se­miaan tiloja? – eläin­mu­seo oli erin­omai­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö

15.06.2022 06:00 2
Tilaajille