Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kyläkoulun lakkauttaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu ei ole Tam­pe­re, maan­tie­de jo puhuu puo­les­taan – ku­vi­tel­laan­ko koko kalotin ryn­tää­vän elä­my­sa­ree­nal­le?

04.07.2023 05:30 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

San­gin­suun kylää on ajettu vuosia alas kaa­voi­tus­ta ju­mit­ta­mal­la – vielä hetken lapset saavat har­ras­taa il­mai­sek­si ky­lä­kou­lul­laan ja kokea ole­van­sa osa yh­tei­söä

30.06.2023 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen määrän osalta suunta on Oulussa vä­he­ne­vä

21.06.2023 05:00
Tilaajille
Luvassa voi olla selvä päätös koulujen lakkauttamisesta – lakkautuslistalla on nyt viisi pientä kyläkoulua Oulun alueelta

Luvassa voi olla selvä päätös kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­ses­ta – ­lak­kau­tus­lis­tal­la on nyt viisi pientä ky­lä­kou­lua Oulun alueel­ta

17.06.2023 17:00 79
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu2026 ja San­gin­suun koulu – toi­vot­ta­vas­ti aluei­den ak­tii­vi­suus ja tal­koo­työ yh­tei­sön hyväksi nähdään ar­vok­kaa­na ja ky­lä­kou­lut säi­lyt­tä­mi­sen ar­voi­si­na

17.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Perheet pet­ty­nei­tä Tak­ku­ran­nan koulun lak­kau­tus­ai­kei­siin – koulu eri toi­min­toi­neen mah­dol­lis­taa ky­lä­läis­ten yh­tei­söl­li­syy­den

06.06.2023 05:30
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus esittää neljän koulun lakkauttamista – Neljä muuta saa vielä jatkaa, mikäli ehdot täyttyvät

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus esittää neljän koulun lak­kaut­ta­mis­ta – Neljä muuta saa vielä jatkaa, mikäli ehdot täyt­ty­vät

05.06.2023 22:10 64
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­kuis­ten on puo­lus­tet­ta­va lapsia – eri­ar­vois­ta­vat pää­tök­set sulkea pie­nem­mät Oulun koulut mu­ren­ta­vat myös de­mo­kra­tiaa

01.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienten kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­nen vaa­ran­taa suo­ma­lai­sen pe­rus­kou­lun

16.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienet kou­lu­yk­si­köt ovat pa­ras­ta, mitä Oulu voi tarjota

30.04.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­teel­la, Ti­rin­ky­läs­tä – pe­rus­te­lut ter­veen, toi­mi­van ja ra­kas­te­tun ky­lä­kou­lun tu­hoa­mi­sek­si vaih­te­le­vat

22.09.2022 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lä­kou­lut eivät ta­sa­pai­no­ta Oulun ta­lout­ta

01.09.2020 09:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lä­kou­lu on tärkeä koko ky­lä­yh­tei­söl­le

18.08.2020 06:00 2
Tilaajille