Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Oulun yli­opis­to on mukana kan­sal­li­ses­sa Ge­ne­ra­tion AI -han­kees­sa, jossa ke­hi­te­tään lasten ja nuorten sekä opet­ta­jien te­ko­älyä kos­ke­vaa ym­mär­rys­tä ja osaa­mis­ta

Oulun Yliopiston Generation AI -hankkeesta Jari Laru Radio Kalevassa

Vastikään alkanut strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Generation AI -hanke tekee yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tekoälytutkimusta perusopetuksen kontekstissa. Kuusivuotisen hankkeen rahoittajana toimii Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Oulun yliopiston lehtori Jari Laru on hankkeen yksi kehittäjistä. Laru vieraili Radio Kalevan Karjasillan sarastuksessa kertomassa hankkeen alkutaipaleesta ja tavoitteista. Toimittajana Tuukka Myllymäki.