Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

opettajankoulutus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­set me­nes­ty­vät edel­leen hyvin Pi­sa-tut­ki­muk­sis­sa

13.12.2023 06:00 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ope­tus nousuun op­pi­mi­sen tukea uu­dis­ta­mal­la – ak­ti­voi­va ja osal­lis­ta­va op­pi­mi­nen tuottaa py­sy­vim­piä tu­lok­sia

16.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­leik­kaus­ten jäl­ki­pyyk­ki – jos suunta jatkuu, kär­jis­te­tys­ti lop­pu­tu­le­ma­na on opet­ta­jia, jotka eivät ole saaneet tar­peek­si tukea ja pe­reh­dy­tys­tä opis­ke­lu­ai­koi­na

20.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Pojat ja miehet mukaan tasa-arvotyöhön
Kolumni

Pojat ja miehet mukaan ta­sa-ar­vo­työ­hön

08.11.2022 16:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jan ammatin ve­to­voi­ma kumpuaa pe­rus­teh­tä­väs­tä – tehtävä on va­lais­ta lapsen ja nuoren polkua, joka lopulta on koko kansan polku

09.11.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luo­kan­opet­ta­jan työ ei hou­kut­te­le – opis­ke­li­jan nä­kö­kul­mas­ta ammatin suurin ongelma on käy­tän­nön työn ja opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen välinen kuilu

31.10.2021 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi lapsia pot­ki­taan? – on kyse lasten ja nuorten emo­tio­naa­li­ses­ta nälästä

29.09.2020 07:00 3
Tilaajille