Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

opettajankoulutus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ope­tus nousuun op­pi­mi­sen tukea uu­dis­ta­mal­la – ak­ti­voi­va ja osal­lis­ta­va op­pi­mi­nen tuottaa py­sy­vim­piä tu­lok­sia

16.01.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­leik­kaus­ten jäl­ki­pyyk­ki – jos suunta jatkuu, kär­jis­te­tys­ti lop­pu­tu­le­ma­na on opet­ta­jia, jotka eivät ole saaneet tar­peek­si tukea ja pe­reh­dy­tys­tä opis­ke­lu­ai­koi­na

20.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Pojat ja miehet mukaan tasa-arvotyöhön
Kolumni

Pojat ja miehet mukaan ta­sa-ar­vo­työ­hön

08.11.2022 16:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jan ammatin ve­to­voi­ma kumpuaa pe­rus­teh­tä­väs­tä – tehtävä on va­lais­ta lapsen ja nuoren polkua, joka lopulta on koko kansan polku

09.11.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luo­kan­opet­ta­jan työ ei hou­kut­te­le – opis­ke­li­jan nä­kö­kul­mas­ta ammatin suurin ongelma on käy­tän­nön työn ja opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen välinen kuilu

31.10.2021 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi lapsia pot­ki­taan? – on kyse lasten ja nuorten emo­tio­naa­li­ses­ta nälästä

29.09.2020 07:00 3
Tilaajille