Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Oulun kaupungin vanhuspalvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ak­ti­voi­vien ja osal­lis­ta­vien toi­min­to­jen puut­tues­sa iso osa yli 75-vuo­tiais­ta pas­si­voi­tuu

16.04.2021 05:00 2
Tilaajille
Kysyimme: Ovatko palvelutalojen ikäihmiset saaneet influenssarokotuksen?

Ky­syim­me: Ovatko pal­ve­lu­ta­lo­jen ikä­ih­mi­set saaneet inf­luens­sa­ro­ko­tuk­sen?

02.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­nio­ri­kort­ti on oi­val­li­nen lisä ikään­ty­neil­le ou­lu­lai­sil­le suun­nat­tuun lii­kun­ta­pal­ve­lu­tar­jon­taan

06.11.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun sääs­tä­mi­nen van­hus­ten hy­vin­voin­ti­pal­ve­luis­ta panee miet­ti­mään

07.09.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gin ikä­ih­mis­ten pal­ve­lui­den läh­tö­koh­ta­na on, että kotona asutaan mah­dol­li­sim­man pitkään

04.09.2020 06:00 1
Tilaajille
90-paikkainen Intiön hoivakoti ei saanut tilattuja päivällisiä –"Kuljetusfirma ei ole kyennyt selvittämään, mitä ruualle on tapahtunut"

90-paik­kai­nen Intiön hoi­va­ko­ti ei saanut ti­lat­tu­ja päi­väl­li­siä –"­Kul­je­tus­fir­ma ei ole kyennyt sel­vit­tä­mään, mitä ruualle on ta­pah­tu­nut"

03.09.2020 15:39 16
Tilaajille