Mobiilisovellus

Kalevan mo­bii­li­so­vel­lus uu­dis­tui – katso tästä vinkit uuden so­vel­luk­sen käyt­tä­mi­seen

13.07.2021 13:29 5

Ko­ro­na­vilk­ku-so­vel­luk­sel­le ta­voi­tel­laan Suo­mes­sa mil­joo­naa käyt­tä­jää kuu­kau­den aikana – "So­vel­lus­kau­pois­sa on nor­maa­lia tiu­kem­mat sään­nök­set vi­ruk­sen seu­ran­ta­so­vel­luk­sien suh­teen"

10.08.2020 20:16

THL:n ko­ro­na­so­vel­lus otetaan koe­käyt­töön huo­men­na – so­vel­lus on tar­koi­tus saada käyt­töön syys­kuus­sa

03.08.2020 08:26 3

Tuleva jäl­ji­tys­so­vel­lus ei kerro vi­ran­omai­sil­le käyt­tä­jän ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta – "Koo­dis­ta ei voi millään tavalla seu­ra­ta, kuka on ky­sees­sä tai missä hän on kul­ke­nut"

20.07.2020 23:14 5

Kvant­ti­sa­tun­nai­suu­del­la suoraan metsään – Sat­tu­maan nojaava na­vi­gaa­tio­so­vel­lus Ran­do­nau­ti­ca voi viedä käyt­tä­jän­sä mer­ki­tyk­sel­li­siin seik­kai­lui­hin, mutta myös kes­kel­le sa­teis­ta pu­ru­ra­taa

18.07.2020 17:00
Tilaajille

Oulun seudun kunnat yh­dis­tä­vät voi­man­sa vir­ka-ajan ul­ko­puo­li­ses­sa so­siaa­li­päi­vys­tyk­ses­sä – kuntien välisen työn kir­jaa­mi­sek­si ke­hi­te­tään mo­bii­li­so­vel­lus­ta

25.06.2020 10:53 3

Näin sujuu suo­ma­lai­sen ko­ro­na­so­vel­luk­sen testaus – 33 hoi­to­työn­te­ki­jää sel­vit­tää, voi­vat­ko tek­no­lo­gia ja sen mil­joo­nat käyt­tä­jät auttaa syk­syl­lä Suomea vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa

22.05.2020 20:00 2
Tilaajille

Isoveli valvoo ko­ro­na­sai­ras­ta – Moskova kerää mil­joo­nia euroja sakkoja so­vel­luk­sel­la, joka seuraa liik­ku­mis­ta ja määrää ot­ta­maan sel­fiei­tä öi­sin­kin

22.05.2020 17:03
Tilaajille