koronavirussovellus

Alkaako ko­ro­na­vilk­ku oi­keas­ti vilk­kua, jos olen ollut lähellä tar­tun­nan saa­nut­ta? Ky­syim­me asiaa THL:n tie­don­hal­lin­ta­joh­ta­jal­ta

04.09.2020 06:00 5
Tilaajille

Tuleva jäl­ji­tys­so­vel­lus ei kerro vi­ran­omai­sil­le käyt­tä­jän ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta – "Koo­dis­ta ei voi millään tavalla seu­ra­ta, kuka on ky­sees­sä tai missä hän on kul­ke­nut"

20.07.2020 23:14 5