Päätoimittajan kolumni: Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

Kaupat: Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin

Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Maskisuositus
THL poisti yleisen maskisuosituksen – maskia kannattaa yhä käyttää tietyissä tilanteissa

THL poisti yleisen mas­ki­suo­si­tuk­sen – maskia kan­nat­taa yhä käyttää tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa

14.04.2022 10:26 20
Maskisuosituksen päivitys jakaa oululaisia – osaa yhteiskunnan avaaminen maskittomampaan suuntaan arveluttaa

Mas­ki­suo­si­tuk­sen päi­vi­tys jakaa ou­lu­lai­sia – osaa yh­teis­kun­nan avaa­mi­nen mas­kit­to­mam­paan suun­taan ar­ve­lut­taa

03.10.2021 20:03 29
Tilaajille
Maskisuositus palaa Ouluun, koskee myös QStockia – altistumisia voinut tapahtua Finnkinon teatterissa ja ravintoloissa

Mas­ki­suo­si­tus palaa Ouluun, koskee myös QStoc­kia – al­tis­tu­mi­sia voinut ta­pah­tua Finn­ki­non teat­te­ris­sa ja ra­vin­to­lois­sa

30.07.2021 15:54 60
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pin­na­rei­ta kaikki tyynni – koronan pelossa vah­dim­me toi­siam­me ja tuo­mit­sem­me suo­si­tuk­sia rik­ko­van

06.12.2020 05:30
Tilaajille
Saako joulupukki tulla kotiin suojamaskilla tai ilman? Infektioylilääkärin mukaan maskisuositus koskee myös pukkia, mutta vierailua kannattaa vielä miettiä

Saako jou­lu­puk­ki tulla kotiin suo­ja­mas­kil­la tai ilman? In­fek­tio­yli­lää­kä­rin mukaan mas­ki­suo­si­tus koskee myös pukkia, mutta vie­rai­lua kan­nat­taa vielä miettiä

21.11.2020 13:01 1
Tilaajille
Tornion johtava lääkäri: "Pysykää nyt kotona" – Länsi-Pohjassa erityisesti Tornion koronatilanne on nyt vakava

Tornion johtava lää­kä­ri: "Py­sy­kää nyt kotona" – Län­si-Poh­jas­sa eri­tyi­ses­ti Tornion ko­ro­na­ti­lan­ne on nyt vakava

04.11.2020 15:32
Tilaajille
Näin poistat kasvomaskin oikeaoppisesti, katso video

Näin poistat kas­vo­mas­kin oi­keaop­pi­ses­ti, katso video

20.10.2020 17:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tarkensi potilaiden, omaisten ja henkilökunnan maskiohjeita

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri tar­ken­si po­ti­lai­den, omais­ten ja hen­ki­lö­kun­nan mas­ki­oh­jei­ta

15.10.2020 15:54
Näkökulma: Maskit menivät naamalle Vaasassa yhdessä yössä – suomalainen toimii, kun tosi on kyseessä

Nä­kö­kul­ma: Maskit menivät naa­mal­le Vaa­sas­sa yhdessä yössä – suo­ma­lai­nen toimii, kun tosi on ky­sees­sä

06.10.2020 18:00 2
Tilaajille
Kajaanissa kolme koronatapausta, jotka ovat peräisin Tahkolla olleesta kokoontumisesta

Ka­jaa­nis­sa kolme ko­ro­na­ta­paus­ta, jotka ovat pe­räi­sin Tah­kol­la ol­lees­ta ko­koon­tu­mi­ses­ta

30.09.2020 13:11
Oululainen Medkit, Finnair ja S-ryhmä alkavat toimittaa miljoonia kasvomaskeja Suomeen viikottain – "Halusimme pitää toiminnan niin kotimaisena kuin mahdollista"

Ou­lu­lai­nen Medkit, Finnair ja S-ryhmä alkavat toi­mit­taa mil­joo­nia kas­vo­mas­ke­ja Suomeen vii­kot­tain – "Ha­lu­sim­me pitää toi­min­nan niin ko­ti­mai­se­na kuin mah­dol­lis­ta"

19.08.2020 16:29 12
Oulun kaupunki jakaa ensimmäisen erän kasvomaskeja vähävaraisille perjantaina, maskeja jaetaan lisää ensi viikolla – "Perjantai ei ole missään nimessä ainoa hetki saada maskeja"

Oulun kau­pun­ki jakaa en­sim­mäi­sen erän kas­vo­mas­ke­ja vä­hä­va­rai­sil­le per­jan­tai­na, maskeja jaetaan lisää ensi vii­kol­la – "Per­jan­tai ei ole missään nimessä ainoa hetki saada mas­ke­ja"

20.08.2020 14:16 1
Kangasmaskin ompelu onnistuu aloitteilijaltakin – katso tästä helpot ohjeet

Kan­gas­mas­kin ompelu on­nis­tuu aloit­tei­li­jal­ta­kin – katso tästä helpot ohjeet

15.08.2020 16:13 1
Tilaajille
Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa koronaviruksen ehkäisykeinojen tärkeydestä – kaikki astmaatikot eivät voi käyttää hengityssuojainta

Al­ler­gia-, iho- ja ast­ma­liit­to muis­tut­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­sy­kei­no­jen tär­key­des­tä – kaikki ast­maa­ti­kot eivät voi käyttää hen­gi­tys­suo­jain­ta

14.08.2020 14:09
Oulu alkaa jakaa kasvomaskeja vähävaraisille ensi viikolla

Oulu alkaa jakaa kas­vo­mas­ke­ja vä­hä­va­rai­sil­le ensi vii­kol­la

13.08.2020 20:16 6
VR suosittelee matkustajille maskeja kaikilla junamatkoilla – myös junien henkilökunta alkaa käyttää maskeja

VR suo­sit­te­lee mat­kus­ta­jil­le maskeja kai­kil­la ju­na­mat­koil­la – myös junien hen­ki­lö­kun­ta alkaa käyttää maskeja

13.08.2020 16:52
Hallitus suosittelee etätyöskentelyyn siirtymistä ja kasvomaskien käyttöä muun muassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Hal­li­tus suo­sit­te­lee etä­työs­ken­te­lyyn siir­ty­mis­tä ja kas­vo­mas­kien käyttöä muun muassa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

13.08.2020 13:59 3
Hallituksen koronapäätökset jäävät torstaihin, asialistalla ovat rajaturvallisuus, maskisuositus ja etätyösuositus – "Mihin asti mennään, se on se kysymys"

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­pää­tök­set jäävät tors­tai­hin, asia­lis­tal­la ovat ra­ja­tur­val­li­suus, mas­ki­suo­si­tus ja etä­työ­suo­si­tus – "Mihin asti men­nään, se on se ky­sy­mys"

12.08.2020 21:00 21
Helsingin Sanomat: THL:n pääjohtajan mukaan maskisuositus annetaan torstaina ja siitä tulee alueellinen

Hel­sin­gin Sa­no­mat: THL:n pää­joh­ta­jan mukaan mas­ki­suo­si­tus an­ne­taan tors­tai­na ja siitä tulee alueel­li­nen

11.08.2020 18:31
Tilaajille
Kalevan kysely:  Valtaosa haluaa kasvomaskit julkisille paikoille – "Ainoa keino pitää tauti kurissa, koska kaikki eivät välitä turvaväleistä eivätkä omaehtoisista karanteeneistakaan"

Kalevan kysely: Val­ta­osa haluaa kas­vo­mas­kit jul­ki­sil­le pai­koil­le – "Ainoa keino pitää tauti ku­ris­sa, koska kaikki eivät välitä tur­va­vä­leis­tä eivätkä oma­eh­toi­sis­ta ka­ran­tee­neis­ta­kaan"

11.08.2020 11:42 5
Tilaajille