Väestönkasvu
Tutkimus: Suomen väestö kasvanut yhtä hitaasti viimeksi 1600-luvulla – jatkuvat väestökriisit ovat vaikuttaneet syntyvyyteen vuosisatojen saatossa

Tut­ki­mus: Suomen väestö kas­va­nut yhtä hi­taas­ti vii­mek­si 1600-lu­vul­la – jat­ku­vat väes­tö­krii­sit ovat vai­kut­ta­neet syn­ty­vyy­teen vuo­si­sa­to­jen saa­tos­sa

15.06.2020 13:21 1