Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

ikääntyneiden palvelut
Matkapalvelukeskuksen odotusajat ovat poikkeuksetta pitkät ja kuljetusten hoitaminen joustamatonta – "Spontaania matkustusta ei voi tehdä oikein lainkaan"

Mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen odo­tus­ajat ovat poik­keuk­set­ta pitkät ja kul­je­tus­ten hoi­ta­mi­nen jous­ta­ma­ton­ta – "S­pon­taa­nia mat­kus­tus­ta ei voi tehdä oikein lain­kaan"

19.07.2022 06:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen tulee tukea ikään­ty­vän hy­vin­voin­tia

11.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­nio­ri­kort­ti on oi­val­li­nen lisä ikään­ty­neil­le ou­lu­lai­sil­le suun­nat­tuun lii­kun­ta­pal­ve­lu­tar­jon­taan

06.11.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vii­me­ai­kai­nen kehitys on mer­kin­nyt ikään­ty­nei­den syr­jäy­ty­mis­tä pal­ve­lu­jen pii­ris­tä

12.07.2020 06:00
Tilaajille