Sijaisperheet
Parasta olisi turvallinen koti – korona-ajasta lapsille koituva lasku on vielä näkemättä
Pääkirjoitus

Parasta olisi tur­val­li­nen koti – ko­ro­na-ajas­ta lap­sil­le koituva lasku on vielä nä­ke­mät­tä

07.10.2020 20:00
Tilaajille
Oululaistytölle oikeus nähdä ex-sijaisperhettä säännöllisesti – Biologisen äidin mielestä vahvasti uskovaisessa ympäristössä oleminen on lapsen edun vastaista

Ou­lu­lais­ty­töl­le oikeus nähdä ex-si­jais­per­het­tä sään­nöl­li­ses­ti – Bio­lo­gi­sen äidin mie­les­tä vah­vas­ti us­ko­vai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä ole­mi­nen on lapsen edun vas­tais­ta

26.09.2020 09:45
Tilaajille