Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kunnianloukkaukset
Oululaisnainen pelkää astua kotitalonsa rappukäytävään – naapurin vanhus tehtailee hänestä perättömiä ilmoituksia, mutta tuskin ilkeyttään

Ou­lu­lais­nai­nen pelkää astua ko­ti­ta­lon­sa rap­pu­käy­tä­vään – naa­pu­rin vanhus teh­tai­lee hänestä pe­rät­tö­miä il­moi­tuk­sia, mutta tuskin il­keyt­tään

08.07.2023 07:00 59
Tilaajille
Pohjoisen syyttäjä menetteli virheellisesti Junes Lokkaa koskevassa asiassa

Poh­joi­sen syyt­tä­jä me­net­te­li vir­heel­li­ses­ti Junes Lokkaa kos­ke­vas­sa asiassa

30.06.2023 10:55 3
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi toimittaja Tommi Parkkosen sakkoihin Junes Lokkaan kohdistuneesta kunnianloukkauksesta

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si toi­mit­ta­ja Tommi Park­ko­sen sak­koi­hin Junes Lokkaan koh­dis­tu­nees­ta kun­nian­louk­kauk­ses­ta

28.10.2022 14:15 5
Tilaajille
Kansanedustaja Mikko Kärnä tuomittiin sakkoihin professorin kunnian loukkaamisesta

Kan­san­edus­ta­ja Mikko Kärnä tuo­mit­tiin sak­koi­hin pro­fes­so­rin kunnian louk­kaa­mi­ses­ta

28.10.2022 13:29 6
Toimittajalle luettiin syyte Junes Lokkaan kohdistuneesta kunnianloukkauksesta – "Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan"

Toi­mit­ta­jal­le luet­tiin syyte Junes Lokkaan koh­dis­tu­nees­ta kun­nian­louk­kauk­ses­ta – "Niin metsä vastaa kuin sinne huu­de­taan"

13.10.2022 16:37 7
Tilaajille
Nainen uhkaili ja haukkui Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen virkamiestä tekstiviesteissään, joutuu maksamaan yli 10 000 euroa

Nainen uhkaili ja haukkui Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen vir­ka­mies­tä teks­ti­vies­teis­sään, joutuu mak­sa­maan yli 10 000 euroa

17.08.2022 10:45 1
Tilaajille
Oululaisen hoivakodin asukkaan omaiselle tuomio kunnianloukkauksesta –väitti hoitajan harjoittavan aktiivista eutanasiaa

Ou­lu­lai­sen hoi­va­ko­din asuk­kaan omai­sel­le tuomio kun­nian­louk­kauk­ses­ta –väitti hoi­ta­jan har­joit­ta­van ak­tii­vis­ta eu­ta­na­siaa

02.06.2022 14:38 14
Tilaajille
Haukkuminen Facebookin koiraryhmässä toi naisille sakot

Hauk­ku­mi­nen Fa­ce­boo­kin koi­ra­ryh­mäs­sä toi nai­sil­le sakot

05.05.2022 16:41 11
Tilaajille
Ex-valtuutettu Lokka tuomittiin taas rikoksista – jätettiin rangaistuksetta hyvitykseksi oikeudenkäynnin viivästymisestä

Ex-val­tuu­tet­tu Lokka tuo­mit­tiin taas ri­kok­sis­ta – jä­tet­tiin ran­gais­tuk­set­ta hy­vi­tyk­sek­si oi­keu­den­käyn­nin vii­väs­ty­mi­ses­tä

08.03.2022 13:20 2
Tilaajille
Pohjoissuomalaisisä piinasi lastensa koulua – solvasi työntekijöitä sähköposteissa, tunkeutui oppitunnille

Poh­jois­suo­ma­lai­si­sä piinasi las­ten­sa koulua – solvasi työn­te­ki­jöi­tä säh­kö­pos­teis­sa, tun­keu­tui op­pi­tun­nil­le

28.02.2022 16:37 1
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuutettuun kohdistuneita kunnianloukkaussyytteitä puitiin käräjillä – syytettynä oleva ex-valtuutettu Junes Lokka käveli ulos kesken istunnon

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tuun koh­dis­tu­nei­ta kun­nian­louk­kaus­syyt­tei­tä puitiin kä­rä­jil­lä – syy­tet­ty­nä oleva ex-val­tuu­tet­tu Junes Lokka käveli ulos kesken is­tun­non

21.02.2022 17:55 10
Tilaajille
Tapaus Johanna Vehkoon jälkipuinnissa tulkintoja ohjaavat ideologiat – sananvapausjuttujen tulee olla johdonmukaisia
Kolumni

Tapaus Johanna Vehkoon jäl­ki­puin­nis­sa tul­kin­to­ja oh­jaa­vat ideo­lo­giat – sa­nan­va­paus­jut­tu­jen tulee olla joh­don­mu­kai­sia

15.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Saako nyt kaikkia rääväsuisia poliitikkoja nimitellä halventavasti? – Oulun poliisilaitoksella kymmeniä "natsipelletutkintoja"

Saako nyt kaikkia rää­vä­sui­sia po­lii­tik­ko­ja ni­mi­tel­lä hal­ven­ta­vas­ti? – Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la kym­me­niä "nat­si­pel­le­tut­kin­to­ja"

11.01.2022 15:46 11
Tilaajille
KKO kumosi toimittajan kunnianloukkaustuomion - erittäin helpottunut Johanna Vehkoo: Todella tärkeä ennakkopäätös

KKO kumosi toi­mit­ta­jan kun­nian­louk­kaus­tuo­mion - erit­täin hel­pot­tu­nut Johanna Vehkoo: Todella tärkeä en­nak­ko­pää­tös

11.01.2022 11:31 9
Tilaajille
Oulun kaupunki ottaa julkilausumassaan kantaa ex-kaupunginvaltuutetun kunnianloukkaustuomioon – Kysyimme, miksi asiatonta käytöstä kommentoidaan vasta nyt

Oulun kau­pun­ki ottaa jul­ki­lau­su­mas­saan kantaa ex-kau­pun­gin­val­tuu­te­tun kun­nian­louk­kaus­tuo­mioon – Ky­syim­me, miksi asia­ton­ta käy­tös­tä kom­men­toi­daan vasta nyt

20.12.2021 15:55 10
Tilaajille
Oululainen ex-valtuutettu Junes Lokka ja ex-varavaltuutettu Tiina Wiik tuomittiin virkamiehen kunnianloukkauksesta sakkoihin ja korvauksiin

Ou­lu­lai­nen ex-val­tuu­tet­tu Junes Lokka ja ex-va­ra­val­tuu­tet­tu Tiina Wiik tuo­mit­tiin vir­ka­mie­hen kun­nian­louk­kauk­ses­ta sak­koi­hin ja kor­vauk­siin

17.12.2021 16:02
Tilaajille
Oikeus pui Oulun kaupunginkirjaston vaalipaneelia – syyttäjä vaatii kunnianloukkaustuomiota

Oikeus pui Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton vaa­li­pa­nee­lia – syyt­tä­jä vaatii kun­nian­louk­kaus­tuo­mio­ta

23.11.2021 16:15 3
Tilaajille
Kansanedustaja Mikko Kärnä kertoo saavansa syytteen professorin kunnian loukkaamisesta

Kan­san­edus­ta­ja Mikko Kärnä kertoo saa­van­sa syyt­teen pro­fes­so­rin kunnian louk­kaa­mi­ses­ta

02.11.2021 18:25 7
Oulun käräjäoikeudelta kaksi Snapchatiin liittyvää tuomiota – mies lähetteli seksuaalisävytteisiä viestejä teini-ikäiselle ja nainen jakoi suihkukuvan esimiehestään

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­del­ta kaksi Snapc­ha­tiin liit­ty­vää tuo­mio­ta – mies lä­het­te­li sek­suaa­li­sä­vyt­tei­siä vies­te­jä tei­ni-ikäi­sel­le ja nainen jakoi suih­ku­ku­van esi­mie­hes­tään

13.08.2021 13:58 2
Tilaajille
Suomen kansa ensin -puolueen ex-puheenjohtajalle Marco de Witille ehdollista vankeutta 19 rikoksesta – asianomistajina kaksi oululaispoliisia

Suomen kansa ensin -puo­lueen ex-pu­heen­joh­ta­jal­le Marco de Witille eh­dol­lis­ta van­keut­ta 19 ri­kok­ses­ta – asian­omis­ta­ji­na kaksi ou­lu­lais­po­lii­sia

31.05.2021 15:47 1
Tilaajille