Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö on jo­kai­sen lapsen oikeus

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk.) vastusti kirjoituksessaan (Kaleva 27.9.) sukupuolen moninaisuuden huomioimista koulujen arjessa. Kirjoitus ei ole linjassa sateenkaarilasten ja -nuorten elämän todellisuuden, voimassa olevien opetussuunnitelmien, lainsäädännön tai kansainvälisten ihmisoikeusnormien kanssa.

Me sateenkaari-ihmiset olemme ihmisiä, emme ideologiaa. Olemme osa koulujen arkea niin oppilaina, henkilökunnan jäseninä kuin huoltajina. Turvaton kouluympäristö, asiallisen tiedon puute ja häirintä heikentävät sateenkaarilasten ja -nuorten terveyttä sekä edellytyksiä kasvaa onnellisiksi aikuisiksi.

Vaikka aiempaa useampi sateenkaarinuori saa tukea koulujen aikuisilta, tutkimusten piirtämä kokonaiskuva on yhä karu. Kouluterveyskyselyn 2021 mukaan 8.–9.-luokkalaisista sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista vain 20,4 prosenttia kokee olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä. Yli puolet kertoi kokeneensa syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla.

Nykykäsityksen mukaan sukupuoli ei ole selkeästi kaksinapainen naiseuteen ja mieheyteen jakautuva ilmiö, vaan se ilmenee tätä moninaisemmin. Tämän huomioiminen on koulujen ja oppilaitoksien velvollisuus. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait edellyttävät torjumaan sateenkaarilapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää. Perusopetuksen ja lukion valtakunnalliset opetussuunnitelmat puolestaan velvoittavat opettamaan sateenkaariteemoista jokaisessa oppiaineessa.

Ihmisoikeusnormit painottavat jokaisen lapsen oikeutta ikätasoiseen tietoon sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Toisin kuin Aittakumpu väittää, huoltajilla ei ole oikeutta opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen kieltämiseen lapselta esimerkiksi uskonnollisten arvojen perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan tämä pätee myös tilanteisiin, joissa opetuksen järjestäminen toteutetaan yhteistyössä vierailijoiden tai kolmannen tahon kanssa.

"Me sateenkaari-ihmiset olemme ihmisiä, emme ideologiaa."

Olen samaa mieltä Aittakummun kanssa siitä, että on monenlaisia tapoja olla tyttö ja poika. Juuri siksi opetussuunnitelmat painottavat kasvatuksen sukupuolitietoisuutta. Tämä ei tarkoita sukupuolen häivyttämistä vaan eri sukupuoliin liitettyjen oletusten aktiivista tunnistamista koulun arjessa. Esimerkkejä tästä ovat tyttöihin tai poikiin liitettyjen stereotypioiden kyseenalaistaminen oppikirjoissa sekä sen tunnistaminen, että kaikki oppilaat eivät ole tyttöjä tai poikia.

Ennakkoluulojen lietsomisen sijaan päätöksentekijöiden tulee kuunnella sateenkaarilasten, -nuorten, -perheiden ja -opettajien kokemuksia. Hallituksen on tuettava koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä, vahvistettava normitietoista otetta kiusaamisen vastaisissa toimissa sekä edistettävä sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten oikeuksien toteutumista lainsäädännössä.

Ahtaat sukupuolinormit rajoittavat kaikkien ihmisten elämää. Niiden purkaminen kouluissa ja muualla yhteiskunnassa antaa meille jokaiselle enemmän tilaa elää omana itsenään.

Matti Pihlajamaa

asiantuntija, Suostumus ja sateenkaari koulussa -hanke

Amnesty International Suomen osasto