Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Ylennykset ja kunniamerkit
Oulun piispa Jukka Keskitalolle Rintamaveteraaniliiton kunniaristi ja Veteraanivastuun ansioristi – molemmat merkit ovat tunnustus veteraaneja kohtaan tehdystä työstä

Oulun piispa Jukka Kes­ki­ta­lol­le Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­lii­ton kun­nia­ris­ti ja Ve­te­raa­ni­vas­tuun an­sio­ris­ti – ­mo­lem­mat merkit ovat tun­nus­tus ve­te­raa­ne­ja kohtaan teh­dys­tä työstä

16.12.2021 16:08 1

Kaleva oi­kai­see

07.12.2021 13:37
Katso tästä puolustusvoimien itsenäisyyspäivän ylennykset

Katso tästä puo­lus­tus­voi­mien it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set

06.12.2021 00:01
Tilaajille
Tässä on reservin ylennyksiä itsenäisyyspäivänä – katso, ketkä pohjoissuomalaiset on ylennetty

Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

06.12.2021 00:01 2
Tilaajille
Itsenäisyyspäivänä myönnetään jälleen satoja kunniamerkkejä – katso lista kunniamerkkijen saajista, mukana kaikki pohjoissuomalaiset palkitut

It­se­näi­syys­päi­vä­nä myön­ne­tään jälleen satoja kun­nia­merk­ke­jä – katso lista kun­nia­merk­ki­jen saa­jis­ta, mukana kaikki poh­jois­suo­ma­lai­set pal­ki­tut

08.12.2021 14:25 11
Tilaajille
Kenraalikunnassa kolme ylennystä, Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraaliksi – katso myös  muut upseerien ylennykset Pohjois-Suomessa

Ken­raa­li­kun­nas­sa kolme ylen­nys­tä, Kainuun pri­kaa­tin ko­men­ta­ja pri­kaa­ti­ken­raa­lik­si – katso myös muut up­see­rien ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

04.06.2021 00:01 1
Tilaajille
Katso ylennetyt Pohjois-Pohjanmaalla ja muualla pohjoisessa Suomessa tästä

Katso ylen­ne­tyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja muualla poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa tästä

04.06.2021 00:01
Tilaajille
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien saajat julkistettiin, katso listaus pohjoissuomalaisista palkituista

Suomen Val­koi­sen Ruusun ja Suomen Lei­jo­nan ri­ta­ri­kun­tien kun­nia­merk­kien saajat jul­kis­tet­tiin, katso listaus poh­jois­suo­ma­lai­sis­ta pal­ki­tuis­ta

01.06.2021 14:43 2
Tilaajille
Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkkien saajat julkistettiin, katso listaus tästä

Va­pau­den­ris­tin ri­ta­ri­kun­nan kun­nia­merk­kien saajat jul­kis­tet­tiin, katso listaus tästä

01.06.2021 10:37 1
Katso kaikki re­ser­vin ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

Katso kaikki re­ser­vin ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

06.12.2020 09:48
Tilaajille
Viisi kenraaliylennystä – katso itsenäisyyspäivän ylennykset puolustushallinnossa

Viisi ken­raa­liy­len­nys­tä – katso it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa

06.12.2020 09:48
Tilaajille
Kolme uutta reservin majuria –katso kaikki reservin ylennykset Pohjois-Suomessa

Kolme uutta re­ser­vin majuria –katso kaikki re­ser­vin ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

04.06.2020 00:01 1
Tilaajille
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä myönnetään kymmeniä kunniamerkkejä myös Pohjois-Suomeen, katso tästä kunniamerkkien saajat

Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päivänä myön­ne­tään kym­me­niä kun­nia­merk­ke­jä myös Poh­jois-Suo­meen, katso tästä kun­nia­merk­kien saajat

02.06.2020 13:22
Tilaajille
Ylennykset kenraalikunnassa

Ylen­nyk­set ken­raa­li­kun­nas­sa

06.12.2011 00:01
Kenraalimajuriksi ylennetty Haaksiala: Alueellinen puolustus säilyy

Ken­raa­li­ma­ju­rik­si ylen­net­ty Haak­sia­la: Alueel­li­nen puo­lus­tus säilyy

06.12.2011 00:00 11
Antti Tanskaselle Suomen Leijonan suurristi

Antti Tans­ka­sel­le Suomen Lei­jo­nan suur­ris­ti

02.12.2011 08:37
"Tuomiopäivä on hyvin lähellä"

"Tuo­mio­päi­vä on hyvin lä­hel­lä"

02.12.2011 08:36
Tapani Töllille Suomen Leijonan komentajamerkki

Tapani Töl­lil­le Suomen Lei­jo­nan ko­men­ta­ja­merk­ki

01.12.2011 17:35 10
Pro Finlandia -mitali 13 taiteilijalle - etsi kunniamerkin saajia hakukoneella

Pro Fin­lan­dia -mitali 13 tai­tei­li­jal­le - etsi kun­nia­mer­kin saajia ha­ku­ko­neel­la

01.12.2011 12:37

Suomen Lei­jo­nan suur­ris­ti myön­net­tiin kol­mel­le

01.12.2011 12:36