Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ylennykset ja kunniamerkit
Listasimme lippujuhlan päivän reservin ylennetyt Pohjois-Pohjanmaalla ja muualla pohjoisessa – katso nimet tästä

Lis­ta­sim­me lip­pu­juh­lan päivän re­ser­vin ylen­ne­tyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja muualla poh­joi­ses­sa – katso nimet tästä

04.06.2023 00:01 7
Tilaajille

Tuleva Kainuun pri­kaa­tin ko­men­ta­ja sai ken­raa­li­ylen­nyk­sen – Katso täältä kaikki Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päivän kan­ta­hen­ki­lö­kun­nan ylen­nyk­set

04.06.2023 00:01
Tilaajille
Lippujuhlan päivän kunniamerkit:  Kaleva listasi kaikki pohjoissuomalaiset palkitut

Lip­pu­juh­lan päivän kun­nia­mer­kit:  Kaleva listasi kaikki poh­jois­suo­ma­lai­set pal­ki­tut

31.05.2023 13:26 2
Tilaajille
Kenraalikunnassa kuusi ylennystä – katso täältä kaikki itsenäisyyspäivän ylennykset

Ken­raa­li­kun­nas­sa kuusi ylen­nys­tä – katso täältä kaikki it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set

06.12.2022 00:02
Tilaajille
Itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä myönnetään Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen – katso palkittujen nimiä

It­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­merk­ke­jä myön­ne­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen – katso pal­kit­tu­jen nimiä

02.12.2022 12:33 14
Tilaajille
Listasimme reservin ylen­ne­tyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja muualla poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa – katso nimet tästä

Lis­ta­sim­me re­ser­vin ylen­ne­tyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja muualla poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa – katso nimet tästä

04.06.2022 00:02
Tilaajille
Kenraalikunnassa kuusi ylennystä, Kainuun prikaatin entinen komentaja pääesikunnan päälliköksi – katso myös muut upseerien ylennykset Pohjois-Suomessa

Ken­raa­li­kun­nas­sa kuusi ylen­nys­tä, Kainuun pri­kaa­tin entinen ko­men­ta­ja pää­esi­kun­nan pääl­li­kök­si – katso myös muut up­see­rien ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

04.06.2022 00:02
Tilaajille
Lippujuhlan päivän kunniamerkit –  katso listoja kunniamerkkien saajista, mukana kaikki pohjoissuomalaiset palkitut

Lip­pu­juh­lan päivän kun­nia­mer­kit –  katso listoja kun­nia­merk­kien saa­jis­ta, mukana kaikki poh­jois­suo­ma­lai­set pal­ki­tut

01.06.2022 13:07 11
Tilaajille
30 ansioitunutta äitiä saa tänä vuonna kunniamerkin, Pohjois-Suomessa merkki myönnetään neljälle äidille

30 an­sioi­tu­nut­ta äitiä saa tänä vuonna kun­nia­mer­kin, Poh­jois-Suo­mes­sa merkki myön­ne­tään nel­jäl­le äidille

04.05.2022 10:17 6
Oulun piispa Jukka Keskitalolle Rintamaveteraaniliiton kunniaristi ja Veteraanivastuun ansioristi – molemmat merkit ovat tunnustus veteraaneja kohtaan tehdystä työstä

Oulun piispa Jukka Kes­ki­ta­lol­le Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­lii­ton kun­nia­ris­ti ja Ve­te­raa­ni­vas­tuun an­sio­ris­ti – ­mo­lem­mat merkit ovat tun­nus­tus ve­te­raa­ne­ja kohtaan teh­dys­tä työstä

16.12.2021 16:08 1

Kaleva oi­kai­see

07.12.2021 13:37
Katso tästä puolustusvoimien itsenäisyyspäivän ylennykset

Katso tästä puo­lus­tus­voi­mien it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set

06.12.2021 00:01
Tilaajille
Tässä on reservin ylennyksiä itsenäisyyspäivänä – katso, ketkä pohjoissuomalaiset on ylennetty

Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

06.12.2021 00:01 2
Tilaajille
Itsenäisyyspäivänä myönnetään jälleen satoja kunniamerkkejä – katso lista kunniamerkkijen saajista, mukana kaikki pohjoissuomalaiset palkitut

It­se­näi­syys­päi­vä­nä myön­ne­tään jälleen satoja kun­nia­merk­ke­jä – katso lista kun­nia­merk­ki­jen saa­jis­ta, mukana kaikki poh­jois­suo­ma­lai­set pal­ki­tut

08.12.2021 14:25 11
Tilaajille
Kenraalikunnassa kolme ylennystä, Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraaliksi – katso myös  muut upseerien ylennykset Pohjois-Suomessa

Ken­raa­li­kun­nas­sa kolme ylen­nys­tä, Kainuun pri­kaa­tin ko­men­ta­ja pri­kaa­ti­ken­raa­lik­si – katso myös muut up­see­rien ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

04.06.2021 00:01 1
Tilaajille
Katso ylennetyt Pohjois-Pohjanmaalla ja muualla pohjoisessa Suomessa tästä

Katso ylen­ne­tyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja muualla poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa tästä

04.06.2021 00:01
Tilaajille
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien saajat julkistettiin, katso listaus pohjoissuomalaisista palkituista

Suomen Val­koi­sen Ruusun ja Suomen Lei­jo­nan ri­ta­ri­kun­tien kun­nia­merk­kien saajat jul­kis­tet­tiin, katso listaus poh­jois­suo­ma­lai­sis­ta pal­ki­tuis­ta

01.06.2021 14:43 2
Tilaajille
Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkkien saajat julkistettiin, katso listaus tästä

Va­pau­den­ris­tin ri­ta­ri­kun­nan kun­nia­merk­kien saajat jul­kis­tet­tiin, katso listaus tästä

01.06.2021 10:37 1
Katso kaikki re­ser­vin ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

Katso kaikki re­ser­vin ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

06.12.2020 09:48
Tilaajille
Viisi kenraaliylennystä – katso itsenäisyyspäivän ylennykset puolustushallinnossa

Viisi ken­raa­li­ylen­nys­tä – katso it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa

06.12.2020 09:48
Tilaajille