Oulu: Val­tio-omis­ta­ja vaatii, että Oulun len­to­yh­tey­det saadaan pa­rem­mik­si

Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Höyhtyä
Oululaisparin suloinen koti on sisustettu värikkäästi ja leikkisästi – "Sisustuksen ei tarvitse olla vakavaa"

Ou­lu­lais­pa­rin su­loi­nen koti on si­sus­tet­tu vä­rik­kääs­ti ja leik­ki­säs­ti – "Si­sus­tuk­sen ei tar­vit­se olla va­ka­vaa"

22.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Uusi kerrostaloasunto Höyhtyällä räiskyy Intian-matkoilta tuoduissa väreissä – senioritalon esteettömyys ja yhteiskäyttöauto saavat asukkailta vuolaat kiitokset: "Ei mitään kunnan syytinkiä"

Uusi ker­ros­ta­lo­asun­to Höyh­tyäl­lä räiskyy In­tian-mat­koil­ta tuo­duis­sa vä­reis­sä – se­nio­ri­ta­lon es­teet­tö­myys ja yh­teis­käyt­tö­au­to saavat asuk­kail­ta vuolaat kii­tok­set: "Ei mitään kunnan syy­tin­kiä"

25.02.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Höyh­tyän ho­ri­son­tis­ta – muistot elävät

19.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Allitielle Höyhtyälle rakennetaan kaksi rivitaloa Allinpuiston päiväkodin lähelle

Al­li­tiel­le Höyh­tyäl­le ra­ken­ne­taan kaksi ri­vi­ta­loa Al­lin­puis­ton päi­vä­ko­din lähelle

14.02.2023 19:59 14
Tilaajille
Toimittajamme kiinnostui lähiön tunnelmasta: Kohtaamisista syntynyt reportaasi kuvaa Oulun ensimmäistä ja ehkä viimeistä ostaria – "Purkuhuhut voidaan katkaista"

Toi­mit­ta­jam­me kiin­nos­tui lähiön tun­nel­mas­ta: Koh­taa­mi­sis­ta syn­ty­nyt re­por­taa­si kuvaa Oulun en­sim­mäis­tä ja ehkä vii­meis­tä ostaria – "Pur­ku­hu­hut voidaan kat­kais­ta"

31.12.2022 10:30 34
Tilaajille
Lintulammen asukasyhdistys jakoi Oulussa vähävaraisille lapsiperheille sata ruokakassia – "Pitkään jatkunut perinne tuo jouluiloa ja kaivattua apua perheille"

Lin­tu­lam­men asu­kas­yh­dis­tys jakoi Oulussa vä­hä­va­rai­sil­le lap­si­per­heil­le sata ruo­ka­kas­sia – "Pit­kään jat­ku­nut perinne tuo jou­lu­iloa ja kai­vat­tua apua per­heil­le"

21.12.2022 18:00 3
Tilaajille
Oululainen Piia Pietilä muutti perheensä kanssa omaan mummolaansa – koti on sisustettu talon historiaa kunnioittaen ja vanhaa säilyttäen

Ou­lu­lai­nen Piia Pietilä muutti per­heen­sä kanssa omaan mum­mo­laan­sa – koti on si­sus­tet­tu talon his­to­riaa kun­nioit­taen ja vanhaa säi­lyt­täen

24.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Ulko-ovet ja sisäportaikko hurmasivat pariskunnan, vaikka talon ostamisesta varoitettiin – mittavan remontin jälkeen asukkaat nauttivat avarasta kodistaan Höyhtyän vehreyden keskellä

Ul­ko-ovet ja si­sä­por­taik­ko hur­ma­si­vat pa­ris­kun­nan, vaikka talon os­ta­mi­ses­ta va­roi­tet­tiin – mit­ta­van re­mon­tin jälkeen asuk­kaat naut­ti­vat ava­ras­ta ko­dis­taan Höyh­tyän veh­rey­den kes­kel­lä

27.08.2022 07:00 5
Tilaajille
Höyhtyän ostoskeskus puetaan juhlahepeniin, kun OstariFestaria vietetään viikonloppuna kahden vuoden koronatauon jälkeen – musiikin lisäksi yleisöä houkutellaan muun muassa viinibaarilla ja kutunurkkauksella

Höyh­tyän os­tos­kes­kus puetaan juh­la­he­pe­niin, kun Os­ta­ri­Fes­ta­ria vie­te­tään vii­kon­lop­pu­na kahden vuoden ko­ro­na­tauon jälkeen – mu­sii­kin lisäksi yleisöä hou­ku­tel­laan muun muassa vii­ni­baa­ril­la ja ku­tu­nurk­kauk­sel­la

25.08.2022 16:00 3
Tilaajille
Poliisi etsi aseistautunutta henkilöä Oulun Höyhtyällä – ilmoitus oli kuitenkin perätön

Poliisi etsi aseis­tau­tu­nut­ta hen­ki­löä Oulun Höyh­tyäl­lä – il­moi­tus oli kui­ten­kin perätön

10.08.2022 10:24
Kävimme Oulun ensimmäisellä ja ehkä viimeisellä ostarilla, joka kukoistaa uusien kerrostalojen katveessa – "Purkuhuhut voidaan katkaista"

Kävimme Oulun en­sim­mäi­sel­lä ja ehkä vii­mei­sel­lä os­ta­ril­la, joka ku­kois­taa uusien ker­ros­ta­lo­jen kat­vees­sa – "Pur­ku­hu­hut voidaan kat­kais­ta"

30.07.2022 18:00 67
Tilaajille
Poliisilla oli hälytystehtävä Oulun Höyhtyällä – "Kaiken varalta paikalla oli useita partioita"

Po­lii­sil­la oli hä­ly­tys­teh­tä­vä Oulun Höyh­tyäl­lä – "Kaiken varalta pai­kal­la oli useita par­tioi­ta"

29.07.2022 13:31
Tilaajille
Nuoret työllistettiin Höyhtyän ostarilla – "Kyllä huonompiakin kesätyöpaikkoja voisi olla"

Nuoret työl­lis­tet­tiin Höyh­tyän os­ta­ril­la – "­Kyl­lä huo­nom­pia­kin ke­sä­työ­paik­ko­ja voisi olla"

21.06.2022 18:00 4
Tilaajille
Tampere korjaa Oulun satoa – puurakentaminen on arkkitehti, rakennusopin professorin Markku Karjalaisen arkea ja pyhää

Tampere korjaa Oulun satoa – ­puu­ra­ken­ta­mi­nen on ark­ki­teh­ti, ra­ken­nus­opin pro­fes­so­rin Markku Kar­ja­lai­sen arkea ja pyhää

03.12.2021 19:00 4
Tilaajille
Höyhtyän ostarilla pitää majaansa miljoonabisnes – "Pahimmillaan on käynyt niin, että näkee vain tennarin pohjat, kun joku varastaa juuri heitetyn kiekon"

Höyh­tyän os­ta­ril­la pitää ma­jaan­sa mil­joo­na­bis­nes – "­Pa­him­mil­laan on käynyt niin, että näkee vain ten­na­rin pohjat, kun joku va­ras­taa juuri hei­te­tyn kiekon"

01.08.2021 06:00 6
Tilaajille