Kolumni: Mikä siinä yli­opis­ton muu­tos­sa olisi niin ka­ma­laa?

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Kaupunkikulttuuri
Oulun Lammassaari muuttuu elokuussa yhden illan ajan Taikasaareksi – taianomainen ja karnevaalimainen tapahtuma etsii paikallisia esiintyjiä

Oulun Lam­mas­saa­ri muuttuu elo­kuus­sa yhden illan ajan Tai­ka­saa­rek­si – taian­omai­nen ja kar­ne­vaa­li­mai­nen ta­pah­tu­ma etsii pai­kal­li­sia esiin­ty­jiä

10.01.2022 09:23 3
Oulu järjestää nyt neljättä kertaa osallistuvan budjetin äänestyksen, mutta mistä on kyse? – "Ehdottaessa ei tarvitse olla edes valmista ideaa"

Oulu jär­jes­tää nyt nel­jät­tä kertaa osal­lis­tu­van bud­je­tin ää­nes­tyk­sen, mutta mistä on kyse? – "Eh­dot­taes­sa ei tar­vit­se olla edes val­mis­ta ideaa"

26.08.2021 06:00 5
Tilaajille
Oululainen Pappakahvit-podcast tähtää paremman keskustelukulttuurin luomiseen kahvikupposten äärellä – ”Pääajatus meillä on, että keskustellen opittaisiin ymmärtämään maailmaa vähän paremmin”

Ou­lu­lai­nen Pap­pa­kah­vit-pod­cast tähtää pa­rem­man kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin luo­mi­seen kah­vi­kup­pos­ten äärellä – ”Pääa­ja­tus meillä on, että kes­kus­tel­len opit­tai­siin ym­mär­tä­mään maail­maa vähän pa­rem­min”

24.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Talvi on tulossa, ja sen hyisimpään aikaan Oulun Nallikarin edustan jäälle kasvatetaan brutaalia konemusiikkitapahtumaa

Talvi on tu­los­sa, ja sen hyi­sim­pään aikaan Oulun Nal­li­ka­rin edustan jäälle kas­va­te­taan bru­taa­lia ko­ne­mu­siik­ki­ta­pah­tu­maa

28.05.2021 19:05 5
Askelia oikeaan suuntaan – Oululla riittää töitä vetovoiman kehittämiseksi
Pääkirjoitus

Askelia oikeaan suun­taan – Oululla riittää töitä ve­to­voi­man ke­hit­tä­mi­sek­si

26.04.2021 20:00 12
Tilaajille
Oulun keskustaan odotettavissa ripaus enemmän keskieurooppalaista tunnelmaa
Kolumni

Oulun kes­kus­taan odo­tet­ta­vis­sa ripaus enemmän kes­kieu­roop­pa­lais­ta tun­nel­maa

23.04.2021 18:00 16
Tilaajille
Näköalatonta tulevaisuutta ja turhautuneisuutta kulttuurilaitoksissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­ala­ton­ta tu­le­vai­suut­ta ja tur­hau­tu­nei­suut­ta kult­tuu­ri­lai­tok­sis­sa

09.03.2021 20:00 2
Tilaajille
Pikisaaren Kulttuurilaboratorio on tekemisen paikka nuorille – "Toivomme Pikisaareen kulttuurikeskusta"

Pi­ki­saa­ren Kult­tuu­ri­la­bo­ra­to­rio on te­ke­mi­sen paikka nuo­ril­le – "Toi­vom­me Pi­ki­saa­reen kult­tuu­ri­kes­kus­ta"

02.06.2020 19:45
Tilaajille