Arviot
Kuukausi

Arvio: Oulun poh­jois­mai­nen sar­ja­ku­va­kil­pai­lu nosti kii­tet­tä­väs­ti esille las­ten­sar­ja­ku­vaa

07.04.2021 09:00
Tilaajille
Syömässä: Meksikolaisia makuja noudettuna

Syö­mäs­sä: Mek­si­ko­lai­sia makuja nou­det­tu­na

05.04.2021 11:00 1
Tilaajille
Syömässä: Lauantaibrunssi kotiin katettuna tuotti yllätyksen: "Jos ei näillä lähde lauantai käyntiin, niin ei sitten millään!"

Syö­mäs­sä: Lauan­tai­bruns­si kotiin ka­tet­tu­na tuotti yl­lä­tyk­sen: "Jos ei näillä lähde lauan­tai käyn­tiin, niin ei sitten mil­lään!"

29.03.2021 10:00
Tilaajille
Arvio: Esikoiskirjailijan päähenkilönä on aikansa radikaali nainen – Jenny ei epäröi tarttua vähempiosaisten huonoon kohteluun ja työläisten huonoihin asunto-oloihin

Arvio: Esi­kois­kir­jai­li­jan pää­hen­ki­lö­nä on aikansa ra­di­kaa­li nainen – Jenny ei epäröi tarttua vä­hem­pi­osais­ten huonoon koh­te­luun ja työ­läis­ten huo­noi­hin asun­to-oloi­hin

21.03.2021 18:00
Tilaajille
Fanien toiveet toteutuvat: Zack Snyderin Justice League on supersankareiden eeppistä juhlaa

Fanien toiveet to­teu­tu­vat: Zack Sny­de­rin Justice League on su­per­san­ka­rei­den eep­pis­tä juhlaa

18.03.2021 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Sampo Terhon esikoisromaani on oivaltava ja ironinen ajankuvaus, jota rutikuiva fakta välillä kangistaa

Arvio: Sampo Terhon esi­kois­ro­maa­ni on oi­val­ta­va ja iro­ni­nen ajan­ku­vaus, jota ru­ti­kui­va fakta välillä kan­gis­taa

14.02.2021 17:00 1
Tilaajille
Syömässä: Kotiruokaa motoristien miljöössä Vasaraperällä

Syö­mäs­sä: Ko­ti­ruo­kaa mo­to­ris­tien mil­jöös­sä Va­sa­ra­pe­räl­lä

12.02.2021 09:05
Tilaajille
Syomässä: Konstailematon kotiruokalounas Ruskossa

Syo­mäs­sä: Kons­tai­le­ma­ton ko­ti­ruo­ka­lou­nas Rus­kos­sa

08.02.2021 09:00
Tilaajille
Sekuntien mittelö venyi ja venyi: kirjailija Jarmo Stoorin uskomaton kädenvääntöottelu Sofiassa taipui omaelämäkerralliseksi romaaniksi

Se­kun­tien mittelö venyi ja venyi: kir­jai­li­ja Jarmo Stoorin us­ko­ma­ton kä­den­vään­tö­ot­te­lu So­fias­sa taipui oma­elä­mä­ker­ral­li­sek­si ro­maa­nik­si

04.02.2021 18:00
Tilaajille
Uranaisella on mies jokaiselle viikonpäivälle – humoristisessa uutuussarjassa juonittelevat miehet

Ura­nai­sel­la on mies jo­kai­sel­le vii­kon­päi­väl­le – hu­mo­ris­ti­ses­sa uu­tuus­sar­jas­sa juo­nit­te­le­vat miehet

31.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Elämältä putoaa pohja tallintuoksuisessa tositarinassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Elä­mäl­tä putoaa pohja tal­lin­tuok­sui­ses­sa to­si­ta­ri­nas­sa

31.01.2021 07:00
Syömässä: Ideaparkin Espresso House on kolo, johon tekee mieli käpertyä

Syö­mäs­sä: Idea­par­kin Es­pres­so House on kolo, johon tekee mieli kä­per­tyä

29.01.2021 11:00 1
Tilaajille
Onpa virkistävää katsoa sinkkukomediaa espanjalaisittain

Onpa vir­kis­tä­vää katsoa sink­ku­ko­me­diaa es­pan­ja­lai­sit­tain

28.01.2021 07:00
Onko keski-ikäistyminen pahinta, mitä voi tapahtua: Ihanat millenniaalit kriiseilevät suositun kotimaisen sarjan toisella tuotantokaudella

Onko kes­ki-ikäis­ty­mi­nen pa­hin­ta, mitä voi ta­pah­tua: Ihanat mil­len­niaa­lit krii­sei­le­vät suo­si­tun ko­ti­mai­sen sarjan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la

27.01.2021 07:00 2
Suomi on perinteinen olutmaa – radiodokumentti käsittelee olutta ja mennyttä monipuolisesti

Suomi on pe­rin­tei­nen olutmaa – ra­dio­do­ku­ment­ti kä­sit­te­lee olutta ja men­nyt­tä mo­ni­puo­li­ses­ti

25.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Jatkaako Simonin sydän sykettään? Ranskalaisdraamassa vanhemmat joutuvat kovan paikan eteen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Jat­kaa­ko Simonin sydän sy­ket­tään? Rans­ka­lais­draa­mas­sa van­hem­mat jou­tu­vat kovan paikan eteen

22.01.2021 07:00
Raikasta ja sujuvaa kulttuurikeskustelua, vihdoinkin myös tv:n puolella

Rai­kas­ta ja sujuvaa kult­tuu­ri­kes­kus­te­lua, vih­doin­kin myös tv:n puo­lel­la

20.01.2021 07:00
Pinnalliseksi syytetyt somevaikuttajat avautuvat työstään syvähaastattelussa

Pin­nal­li­sek­si syy­te­tyt so­me­vai­kut­ta­jat avau­tu­vat työs­tään sy­vä­haas­tat­te­lus­sa

14.01.2021 07:00
Syömässä: Monipuolinen buffet uusitussa huoltamomiljöössä

Syö­mäs­sä: Mo­ni­puo­li­nen buffet uu­si­tus­sa huol­ta­mo­mil­jöös­sä

12.01.2021 09:00 2
Tilaajille
Mitä prinsessa Diana todella sanoi – BBC tarttui vielä kerran vuonna 1995 tehtyyn kohuhaastatteluun, mutta dokumentti lunastaa paikkansa

Mitä prin­ses­sa Diana todella sanoi – BBC tarttui vielä kerran vuonna 1995 tehtyyn ko­hu­haas­tat­te­luun, mutta do­ku­ment­ti lu­nas­taa paik­kan­sa

11.01.2021 07:00