Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Arviot
Kuukausi
Kuvataidearvio: Näkyjä ja ääniä lumen keskeltä – pohjoismaisten valokuvataiteilijoiden teoksia esittelevässä näyttelyssä käydään vuoropuhelua maiseman ja maailman kanssa

Ku­va­tai­dear­vio: Näkyjä ja ääniä lumen kes­kel­tä – poh­jois­mais­ten va­lo­ku­va­tai­tei­li­joi­den teoksia esit­te­le­väs­sä näyt­te­lys­sä käydään vuo­ro­pu­he­lua mai­se­man ja maail­man kanssa

11.03.2023 13:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Andrea Riseborough on Oscar-ehdokkaana roolistaan alkoholisoituneena lottovoittajana – To Leslie -elokuvan kerrotaan pohjautuvan tositapahtumiin

Elo­ku­va-ar­vio: Andrea Ri­se­bo­rough on Os­car-eh­dok­kaa­na roo­lis­taan al­ko­ho­li­soi­tu­nee­na lot­to­voit­ta­ja­na – To Leslie -e­lo­ku­van ker­ro­taan poh­jau­tu­van to­si­ta­pah­tu­miin

09.03.2023 15:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Vallankäytön ja taikauskon verkossa – iranilaisohjaajan rävähtämätön katse kotimaansa epäkohtiin on vienyt hänet paitsi Venetsian elokuvajuhlille myös vankilaan

Elo­ku­va-ar­vio: Val­lan­käy­tön ja tai­ka­us­kon ver­kos­sa – ira­ni­lais­oh­jaa­jan rä­väh­tä­mä­tön katse ko­ti­maan­sa epä­koh­tiin on vienyt hänet paitsi Ve­net­sian elo­ku­va­juh­lil­le myös van­ki­laan

09.03.2023 13:45 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Väsymys paistaa gallialaissankareista innottomassa seikkailussa: "tunnetuista näyttelijöistä ja näyttävästä melskeestä huolimatta tarinallinen ruuti on enää kaukana kuivasta"

Elo­ku­va-ar­vio: Väsymys paistaa gal­lia­lais­san­ka­reis­ta in­not­to­mas­sa seik­kai­lus­sa: "tun­ne­tuis­ta näyt­te­li­jöis­tä ja näyt­tä­väs­tä mels­kees­tä huo­li­mat­ta ta­ri­nal­li­nen ruuti on enää kaukana kui­vas­ta"

09.03.2023 12:45
Tilaajille
Vanhemmat
Elokuva-arvio: Pienoismaailmassa seikkaillaan isosti – uusimman Ant-Man-filmatisoinnin ongelma on dramaturginen ähky

Elo­ku­va-ar­vio: Pie­nois­maail­mas­sa seik­kail­laan isosti – uu­sim­man Ant-Man-fil­ma­ti­soin­nin ongelma on dra­ma­tur­gi­nen ähky

16.02.2023 14:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Viirun ja Pesosen maineella markkinoidun spin-off-animaation seikkailu ei jaksa kantaa

Elo­ku­va-ar­vio: Viirun ja Pesosen mai­neel­la mark­ki­noi­dun spin-off-ani­maa­tion seik­kai­lu ei jaksa kantaa

16.02.2023 12:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Bulgarialainen taksikuski halajaa Suomeen – muun muassa yhteiskuntaan identifioitumista ja henkilökohtaista vastuuta tarkasteleva tarina avautuu hyvin hitaasti

Elo­ku­va-ar­vio: Bul­ga­ria­lai­nen tak­si­kus­ki halajaa Suomeen – muun muassa yh­teis­kun­taan iden­ti­fioi­tu­mis­ta ja hen­ki­lö­koh­tais­ta vas­tuu­ta tar­kas­te­le­va tarina avautuu hyvin hi­taas­ti

16.02.2023 11:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Uusin Risto Räppääjä on tähän mennessä onnistunein, josta on kiittäminen sekä luontevia lapsinäyttelijöitä että tähän päivään tuotua juonikuviota

Elo­ku­va-ar­vio: Uusin Risto Räp­pää­jä on tähän men­nes­sä on­nis­tu­nein, josta on kiit­tä­mi­nen sekä luon­te­via lap­si­näyt­te­li­jöi­tä että tähän päivään tuotua juo­ni­ku­vio­ta

16.02.2023 10:20
Tilaajille
Kuvataidearvio: Anteeksianto ja Täyttymys – kahden valokuvaajan Kolin kansalismaisemiin tekemän reissun tuloksena syntyi tunteita metsän kautta kuvattuna

Ku­va­tai­dear­vio: An­teek­si­an­to ja Täyt­ty­mys – kahden va­lo­ku­vaa­jan Kolin kan­sa­lis­mai­se­miin tekemän reissun tu­lok­se­na syntyi tun­tei­ta metsän kautta ku­vat­tu­na

11.02.2023 11:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Komeasti kuvatun Magic Mike -strippauselokuvan jatko-osan juoni on paperinohut – elokuvaa voi suositella vain tosifaneille

Elo­ku­va-ar­vio: Ko­meas­ti kuvatun Magic Mike -st­rip­paus­elo­ku­van jat­ko-osan juoni on pa­pe­rin­ohut – elo­ku­vaa voi suo­si­tel­la vain to­si­fa­neil­le

09.02.2023 15:20
Tilaajille
Elokuva-arvio: Dokumenttielokuva All the Beauty and the Bloodshed on kuvaus yhteiskunnan kääntöpuolella elävistä ihmisistä ja traumasta taiteen moottorina

Elo­ku­va-ar­vio: Do­ku­ment­ti­elo­ku­va All the Beauty and the Bloods­hed on kuvaus yh­teis­kun­nan kään­tö­puo­lel­la elä­vis­tä ih­mi­sis­tä ja trau­mas­ta taiteen moot­to­ri­na

09.02.2023 14:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Morsiusneidot sekoilevat tunturissa – käsikirjoitusta eivät pelasta edes Samuli Edelmannin paljaat pakarat

Elo­ku­va-ar­vio: Mor­sius­nei­dot se­koi­le­vat tun­tu­ris­sa – kä­si­kir­joi­tus­ta eivät pelasta edes Samuli Edel­man­nin paljaat pakarat

09.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Moottorikelkkajengi kiihdyttää tasaisesti uudessa kotimaisessa sarjassa

Moot­to­ri­kelk­ka­jen­gi kiih­dyt­tää ta­sai­ses­ti uudessa ko­ti­mai­ses­sa sar­jas­sa

02.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Moniaistinen näyttelykokonaisuus jälleenrakennuksesta on teemana rohkea, kiinnostava ja kunnianhimoinen

Ku­va­tai­dear­vio: Mo­ni­ais­ti­nen näyt­te­ly­ko­ko­nai­suus jäl­leen­ra­ken­nuk­ses­ta on teemana rohkea, kiin­nos­ta­va ja kun­nian­hi­moi­nen

28.01.2023 12:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Älykköperheen vesat sanailevat moniulotteisesti kirjeiden välityksellä

Kir­ja-ar­vio: Älyk­kö­per­heen vesat sa­nai­le­vat mo­ni­ulot­tei­ses­ti kir­jei­den vä­li­tyk­sel­lä

15.01.2023 15:10 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Joonatan Tola jatkaa perheensä tarinaa, nyt vuorossa on äiti, kun esikoisteoksessa kohteena oli Tolan isä

Kir­ja-ar­vio: Joo­na­tan Tola jatkaa per­heen­sä ta­ri­naa, nyt vuo­ros­sa on äiti, kun esi­kois­teok­ses­sa koh­tee­na oli Tolan isä

15.01.2023 14:05 1
Tilaajille
Arvio: Oulun versio Taikahuilusta on onnistuneesti moderni – mainiosti vinksahtaneet puvut, kampaukset ja maskeeraus tuovat mieleen Tim Burtonin elokuvat

Arvio: Oulun versio Tai­ka­hui­lus­ta on on­nis­tu­nees­ti moderni – mai­nios­ti vink­sah­ta­neet puvut, kam­pauk­set ja mas­kee­raus tuovat mieleen Tim Bur­to­nin elo­ku­vat

14.01.2023 18:05 5
Tilaajille
Kuvataidearvio: Imeytyvää väriä ja merkkien ryöppyjä – Iida Nikitin kuvaa maalaustensa tunnelmaa "epämääräiseksi ekspressionismiksi"

Ku­va­tai­dear­vio: Imey­ty­vää väriä ja merk­kien ryöp­py­jä – Iida Nikitin kuvaa maa­laus­ten­sa tun­nel­maa "e­pä­mää­räi­sek­si eksp­res­sio­nis­mik­si"

14.01.2023 12:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Pamela Tolan elokuvassa Järjettömän paska idea Oulusta piirtyy hyinen ja hämyinen paikka, josta löytyy myös lämpöä

Elo­ku­va-ar­vio: Pamela Tolan elo­ku­vas­sa Jär­jet­tö­män paska idea Oulusta piirtyy hyinen ja hä­myi­nen paikka, josta löytyy myös lämpöä

12.01.2023 15:35 3
Tilaajille
Elokuva-arvio: Tappavan terapialelun turmiollinen tuijotus – M3ganissa on ilmiselvää kulttileffan ainesta, ehkäpä jopa upouuden kauhusarjan verran

Elo­ku­va-ar­vio: Tap­pa­van te­ra­pia­le­lun tur­miol­li­nen tui­jo­tus – M3­ga­nis­sa on il­mi­sel­vää kult­ti­lef­fan ai­nes­ta, ehkäpä jopa upo­uu­den kau­hu­sar­jan verran

12.01.2023 14:00
Tilaajille