Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Arviot
Arvio: Eksoottisten äänten konsertissa solisti Carolina Eyck tuntui kahmivan ääniä tyhjästä ilmasta

Arvio: Ek­soot­tis­ten äänten kon­ser­tis­sa solisti Ca­ro­li­na Eyck tuntui kah­mi­van ääniä tyh­jäs­tä ilmasta

14.10.2021 14:30
Tilaajille
Punalippu liehui lauluissa 1970-luvulla – dokumentti kuvittaa muistoja sopivan etäältä

Pu­na­lip­pu liehui lau­luis­sa 1970-lu­vul­la – do­ku­ment­ti ku­vit­taa muis­to­ja sopivan etäältä

12.10.2021 16:00 2
Tilaajille
Arvio: Oulu sinfonian Pintaa syvemmältä -konsertti tarjosi virtoja ja urbaaneja visioita – illan huipuiksi nousivat Selim Palmgrenin Pianokonsertto nro 2 ja pianisti Janne Oksanen

Arvio: Oulu sin­fo­nian Pintaa sy­vem­mäl­tä -kon­sert­ti tarjosi virtoja ja ur­baa­ne­ja vi­sioi­ta – il­lan hui­puik­si nou­si­vat Selim Palm­gre­nin Pia­no­kon­sert­to nro 2 ja pia­nis­ti Janne Oksanen

08.10.2021 16:25
Tilaajille
Greenawayn leikki on kylmää perjantai-illan mustassa komediassa

Gree­na­wayn leikki on kylmää per­jan­tai-il­lan mus­tas­sa ko­me­dias­sa

27.08.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Karismaattinen Liam Neeson vakuuttaa ennalta-arvattavassa jäähelvettiin sijoittuvassa jännärissä

Arvio: Ka­ris­maat­ti­nen Liam Neeson va­kuut­taa en­nal­ta-ar­vat­ta­vas­sa jää­hel­vet­tiin si­joit­tu­vas­sa jän­nä­ris­sä

19.08.2021 17:00
Tilaajille
Arvio: Leena Lehtolainen takoo ammattilaisen tyyliin suljetun paikan mysteerin Savukosken erämaahan

Arvio: Leena Leh­to­lai­nen takoo am­mat­ti­lai­sen tyyliin sul­je­tun paikan mys­tee­rin Sa­vu­kos­ken erä­maa­han

15.08.2021 17:00
Tilaajille
Arvio: Laiskasti käsikirjoitettu eläinseikkailu käy viihteeksi perheen pienimmille

Arvio: Lais­kas­ti kä­si­kir­joi­tet­tu eläin­seik­kai­lu käy viih­teek­si perheen pie­nim­mil­le

05.08.2021 17:00
Tilaajille
Arvio: Maija Mehiläinen pörisee suoraan sydämeen

Arvio: Maija Me­hi­läi­nen pörisee suoraan sy­dä­meen

05.08.2021 16:30 1
Tilaajille
Arvio: Tosipohjainen Kuriiri on asiallinen vakoojaelokuva särmättömyyteen asti

Arvio: To­si­poh­jai­nen Kuriiri on asial­li­nen va­koo­ja­elo­ku­va sär­mät­tö­myy­teen asti

05.08.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Huumori siivittää väkivaltaista The Suicide Squad: Suicide Mission -toimintakomediaa

Arvio: Huumori sii­vit­tää vä­ki­val­tais­ta The Suicide Squad: Suicide Mission -toi­min­ta­ko­me­diaa

05.08.2021 15:00
Tilaajille
Arvio: Edeltäjiensä tavoin luokatonta menoa

Arvio: Edel­tä­jien­sä tavoin luo­ka­ton­ta menoa

29.07.2021 15:45 4
Tilaajille
Jungle Cruise on kuin Disney-versio Katherine Hepburnin ja Humphrey Bogartin tähdittämästä Afrikan kuningattaresta

Jungle Cruise on kuin Dis­ney-ver­sio Kat­he­ri­ne Hep­bur­nin ja Humph­rey Bo­gar­tin täh­dit­tä­mäs­tä Afrikan ku­nin­gat­ta­res­ta

29.07.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Alistettujen naisten lempi leiskuu 1840-luvun Englannissa: "Kiitos Kate Winsletin ja Saoirse Ronanin taidokkaiden roolisuoritusten, tätä paikoin jähmeästi etenevää rakkaustarinaa jaksaa seurata"

Arvio: Alis­tet­tu­jen naisten lempi leiskuu 1840-lu­vun Eng­lan­nis­sa: "Kiitos Kate Wins­le­tin ja Saoirse Ronanin tai­dok­kai­den roo­li­suo­ri­tus­ten, tätä paikoin jäh­meäs­ti ete­ne­vää rak­kaus­ta­ri­naa jaksaa seu­ra­ta"

03.06.2021 17:35
Tilaajille
Arvio: Petteri Kaniinin uusin seikkailu on tilannekomiikkaa sisältävä hulvaton seikkailu

Arvio: Petteri Ka­nii­nin uusin seik­kai­lu on ti­lan­ne­ko­miik­kaa si­säl­tä­vä hul­va­ton seik­kai­lu

03.06.2021 15:20
Tilaajille
Arvio: Babyteeth väläyttää nuorta rakkautta kuoleman varjossa – Shannon Murphyn esikoispitkä ohjaus vedonnee kohdeyleisöönsä

Arvio: Ba­by­teeth vä­läyt­tää nuorta rak­kaut­ta kuo­le­man var­jos­sa – Shannon Murphyn esi­kois­pit­kä ohjaus ve­don­nee koh­de­ylei­söön­sä

03.06.2021 14:55
Tilaajille
Bruce Willis putsaa tuppukylää tiistai-illan gangsteritarinassa

Bruce Willis putsaa tup­pu­ky­lää tiis­tai-il­lan gangs­te­ri­ta­ri­nas­sa

18.05.2021 16:00 1
Tilaajille
Arvio: Ferry-elokuvan Frank Lammersissa on samaa juroa maskuliinisuutta kuin Sopranos-sarjan Tony Sopranossa

Arvio: Fer­ry-elo­ku­van Frank Lam­mer­sis­sa on samaa juroa mas­ku­lii­ni­suut­ta kuin Sop­ra­nos-sar­jan Tony Sop­ra­nos­sa

14.05.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Tom Clancy’s Without Remorse on koukuttavaa väkivaltaviihdettä, jossa toimintaa riittää enemmän kuin juonellista logiikkaa

Arvio: Tom Clan­cy’s Without Remorse on kou­kut­ta­vaa vä­ki­val­ta­viih­det­tä, jossa toi­min­taa riittää enemmän kuin juo­nel­lis­ta lo­giik­kaa

30.04.2021 09:00
Tilaajille
Syömässä: "Kinokopista" salonkikelpoista grilliruokaa ja riittävästi: "Tällä mätöllä lähtee kyllä isompikin lounasnälkä"

Syö­mäs­sä: "Ki­no­ko­pis­ta" sa­lon­ki­kel­pois­ta gril­li­ruo­kaa ja riit­tä­väs­ti: "Tällä mätöllä lähtee kyllä isom­pi­kin lou­nas­näl­kä"

26.04.2021 10:00 1
Tilaajille
Arvio: Sotakirjailijan omakuva – Pekka Jaatinen tunnustaa lukijalle elämänmittaisen häpeänsä ja tekosyntinsä kuin rippipapille

Arvio: So­ta­kir­jai­li­jan omakuva – Pekka Jaa­ti­nen tun­nus­taa lu­ki­jal­le elä­män­mit­tai­sen hä­peän­sä ja te­ko­syn­tin­sä kuin rip­pi­pa­pil­le

26.04.2021 09:40
Tilaajille