Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Arviot
Kuukausi
Lisukkeet olivat pettymys, mutta muuten Valkean uusi ketjuravintola nostaa kebabin uudelle tasolle Oulussa

Li­suk­keet olivat pet­ty­mys, mutta muuten Valkean uusi ket­ju­ra­vin­to­la nostaa kebabin uudelle tasolle Oulussa

29.02.2024 17:00 22
Tilaajille
Tällaista ruokaa tarjoaa Pekurin kehuttu nuudelipaikka – Kolmen ravintolan patiolla ristiinsyöminen on harvinaista

Täl­lais­ta ruokaa tarjoaa Pekurin kehuttu nuu­de­li­paik­ka – Kolmen ra­vin­to­lan pa­tiol­la ris­tiin­syö­mi­nen on har­vi­nais­ta

21.02.2024 17:00 6
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kuvataiteilija Hanna Holopaisen Kaiken kansan kakku -teoskokonaisuus välittää yhteiskunnallisia viestejä kakkupaperilla

Ku­va­tai­dear­vio: Ku­va­tai­tei­li­ja Hanna Ho­lo­pai­sen Kaiken kansan kakku -teos­ko­ko­nai­suus vä­lit­tää yh­teis­kun­nal­li­sia vies­te­jä kak­ku­pa­pe­ril­la

17.02.2024 10:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Tiina Törmäsen valokuvat kertovat eräästä nuoruudesta, mutta samalla myös yhdestä aikakaudesta

Ku­va­tai­dear­vio: Tiina Tör­mä­sen va­lo­ku­vat ker­to­vat eräästä nuo­ruu­des­ta, mutta samalla myös yhdestä ai­ka­kau­des­ta

17.02.2024 10:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Bob Marley: One Love on yksityiskohtainen elämäkertaelokuva reggaen supertähdestä – Musiikin ohella keskiössä pysyttelee Jamaikalla syntynyt rastafarilaisuus

Elo­ku­va-ar­vio: Bob Marley: One Love on yk­si­tyis­koh­tai­nen elä­mä­ker­ta­elo­ku­va reggaen su­per­täh­des­tä – Mu­sii­kin ohella kes­kiös­sä py­syt­te­lee Ja­mai­kal­la syn­ty­nyt ras­ta­fa­ri­lai­suus

16.02.2024 13:35
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonian kausikonsertissa vuodenajat laitettiin uusiksi – Max Richterin uudisteos ammentaa Vivaldista ja ambient-musiikista, Lauri Porra luo harmonista muumitunnelmaa

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nian kau­si­kon­ser­tis­sa vuo­den­ajat lai­tet­tiin uusiksi – Max Rich­te­rin uu­dis­teos am­men­taa Vi­val­dis­ta ja am­bient-mu­sii­kis­ta, Lauri Porra luo har­mo­nis­ta muu­mi­tun­nel­maa

16.02.2024 11:05
Tilaajille
Sofia Coppolan elokuva näyttää, että Priscilla Presleyn osa oli olla Elviksen kaunis nukke – Arvioissa 5 Oulun ensi-iltaelokuvaa

Sofia Cop­po­lan elokuva näyt­tää, että Pris­cil­la Pres­leyn osa oli olla El­vik­sen kaunis nukke – Ar­viois­sa 5 Oulun en­si-il­ta­elo­ku­vaa

15.02.2024 14:05
Tilaajille
Elokuva-arvio: Sarkastinen sanailu maustaa Frankenstein-kertomusta varioivaa teinikauhukomediaa

Elo­ku­va-ar­vio: Sar­kas­ti­nen sanailu maustaa Fran­ken­stein-ker­to­mus­ta va­rioi­vaa tei­ni­kau­hu­ko­me­diaa

13.02.2024 13:10
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulun Vanha Musiikki -festivaali tarjoili päätöskonsertissaan jatkoa ranskalaisiin tunnelmiin isommalla meiningillä

Kon­sert­tiar­vio: Oulun Vanha Mu­siik­ki -fes­ti­vaa­li tar­joi­li pää­tös­kon­ser­tis­saan jatkoa rans­ka­lai­siin tun­nel­miin isom­mal­la mei­nin­gil­lä

13.02.2024 12:05
Tilaajille
Konserttiarvio: Ranskalaisen barokin tunnot hehkuivat rakkauden liekeistä turmaan ja kuolemaan

Kon­sert­tiar­vio: Rans­ka­lai­sen barokin tunnot heh­kui­vat rak­kau­den lie­keis­tä turmaan ja kuo­le­maan

13.02.2024 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Sarjakuva-arvio: Oululainen Aapo Kukko piirtää sarjakuvaromaanissaan rauhanmies Yrjö Kallisesta realistisen rosoisen kuvan

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Ou­lu­lai­nen Aapo Kukko piirtää sar­ja­ku­va­ro­maa­nis­saan rau­han­mies Yrjö Kal­li­ses­ta rea­lis­ti­sen ro­soi­sen kuvan

27.01.2024 09:00
Tilaajille
Hyytävä kuvaus Eedenistä keskitysleirin kupeessa: Kalevan kriitikot arvioivat kolme ensi-iltansa Oulussa saavaa Oscar-ehdokasta

Hyytävä kuvaus Ee­de­nis­tä kes­ki­tys­lei­rin ku­pees­sa: Kalevan krii­ti­kot ar­vioi­vat kolme en­si-il­tan­sa Oulussa saavaa Os­car-eh­do­kas­ta

25.01.2024 13:30
Tilaajille
Oulussa on pastellivärinen lähiökahvila, jonka aamupala-annokset suorastaan huutavat somepostausta

Oulussa on pas­tel­li­vä­ri­nen lä­hiö­kah­vi­la, jonka aa­mu­pa­la-an­nok­set suo­ras­taan huu­ta­vat so­me­pos­taus­ta

24.01.2024 17:00 31
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Carl Barksin Disney-tarinoiden pohjalta koottu albumi esittelee piirtäjämestarin uraa seitsemän vuosikymmenen ajalta

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Carl Barksin Dis­ney-ta­ri­noi­den poh­jal­ta koottu albumi esit­te­lee piir­tä­jä­mes­ta­rin uraa seit­se­män vuo­si­kym­me­nen ajalta

24.01.2024 10:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Nobel-palkitun Annie Ernaux'n teos kertoo viisikymppisen kirjailijan suhteesta nuoreen mieheen – Näkyville tulee myös sukupuolten välinen epätasa-arvo

Kir­ja-ar­vio: No­bel-pal­ki­tun Annie Er­naux'n teos kertoo vii­si­kymp­pi­sen kir­jai­li­jan suh­tees­ta nuoreen mieheen – Nä­ky­vil­le tulee myös su­ku­puol­ten välinen epä­ta­sa-ar­vo

09.01.2024 15:54
Tilaajille
Kirja-arvio: Kalle Päätalon ensimmäinen vaimo saa puheenvuoron

Kir­ja-ar­vio: Kalle Pää­ta­lon en­sim­mäi­nen vaimo saa pu­heen­vuo­ron

09.01.2024 15:50
Tilaajille
Kirja-arvio: Cormac McCarthyn Stella Maris -romaani osoittaa, ettei universumi ei ole mikään kiltti paikka ja sen taustalla vaanii kauhu

Kir­ja-ar­vio: Cormac McCart­hyn Stella Maris -ro­maa­ni osoit­taa, ettei uni­ver­su­mi ei ole mikään kiltti paikka ja sen taus­tal­la vaanii kauhu

03.01.2024 10:00
Tilaajille
Ravintola Auliksen vetonauloja ovat omaperäinen tunnelma ja Oulun komein näköala

Ra­vin­to­la Au­lik­sen ve­to­nau­lo­ja ovat oma­pe­räi­nen tun­nel­ma ja Oulun komein näköala

02.12.2023 17:00 11
Tilaajille
Alfrediin tarvitsee pöytävarauksen viikollakin – Plaanatornin ravintolan tunnelma on tiivis ja lämmin

Alf­re­diin tar­vit­see pöy­tä­va­rauk­sen vii­kol­la­kin – Plaa­na­tor­nin ra­vin­to­lan tun­nel­ma on tiivis ja lämmin

23.11.2023 17:00 50
Tilaajille
Arvio: Oulun teatteri täyttää komeasti lupauksensa: Suut loksahtavat auki jo Ihmemaa Ozin avauskohtauksessa ja taianomainen meno jatkuu halki näytelmän

Arvio: Oulun teat­te­ri täyttää ko­meas­ti lu­pauk­sen­sa: Suut lok­sah­ta­vat auki jo Ihmemaa Ozin avaus­koh­tauk­ses­sa ja taian­omai­nen meno jatkuu halki näy­tel­män

13.11.2023 16:00 8
Tilaajille