Budjetti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan ta­lous­ar­vio­esi­tys 23 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

Eläimet: Nyt vie­te­tään Eläin­ten päivää – lähetä kuva eläi­mes­tä, joka on sinulle lä­hei­nen

Joko luit tämän: Kar­ja­ti­lal­li­sen mie­les­sä lo­pet­ta­mi­nen käy päi­vit­täin

Arviot
Kuukausi
Isoja pieniä uutisia – torstain tanskalaissarja seuraa arkea synnytyssairaalassa

Isoja pieniä uutisia – tors­tain tans­ka­lais­sar­ja seuraa arkea syn­ny­tys­sai­raa­las­sa

29.09.2022 12:00
Tilaajille
Turvapaikka löytyi Varsinais-Suomesta – maanantain riipaiseva dokumentti vie katsojan vieraanvaraisiin koteihin

Tur­va­paik­ka löytyi Var­si­nais-Suo­mes­ta – maa­nan­tain rii­pai­se­va do­ku­ment­ti vie kat­so­jan vie­raan­va­rai­siin ko­tei­hin

26.09.2022 12:00
Tilaajille
Hämärää peliä länsinaapurissa – sunnuntain elokuva muistelee 1990-luvun Ruotsia ja vedonlyöntiä

Hämärää peliä län­si­naa­pu­ris­sa – sun­nun­tain elokuva muis­te­lee 1990-lu­vun Ruotsia ja ve­don­lyön­tiä

25.09.2022 12:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Inari Krohnin teoksissa heijastelevat luonnon kiertokulku ja ihmisen pieni osa maisemassa

Ku­va­tai­dear­vio: Inari Krohnin teok­sis­sa hei­jas­te­le­vat luonnon kier­to­kul­ku ja ihmisen pieni osa mai­se­mas­sa

24.09.2022 14:15
Tilaajille
Kuvataidearvio: Pohjoisen valokuvakeskuksen juhlanäyttely tarjoaa tutkimusmatkoja visuaalisen kulttuurin keskellä

Ku­va­tai­dear­vio: Poh­joi­sen va­lo­ku­va­kes­kuk­sen juh­la­näyt­te­ly tarjoaa tut­ki­mus­mat­ko­ja vi­suaa­li­sen kult­tuu­rin kes­kel­lä

24.09.2022 12:15
Tilaajille
Menneisyyden miehet tekevät keikkaa lauantai-illan elokuvassa

Men­nei­syy­den miehet tekevät keikkaa lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

24.09.2022 12:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Ruotsalaisen ohjaaja-käsikirjoittaja Ruben Östlundin muotimaailmasta kertova satiiri on kummallisuuksien kavalkadi, joka hämmentää ja puuduttaa

Elo­ku­va-ar­vio: Ruot­sa­lai­sen oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Ruben Öst­lun­din muo­ti­maail­mas­ta kertova satiiri on kum­mal­li­suuk­sien ka­val­ka­di, joka häm­men­tää ja puu­dut­taa

22.09.2022 16:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Don't Worry Darling tarjoilee tärkeilevää kauhua, jossa käsikirjoituksen mielenkiintoiset kysymykset jäävät ylitehdyn kerronnan jyräämiksi

Elo­ku­va-ar­vio: Don't Worry Darling tar­joi­lee tär­kei­le­vää kauhua, jossa kä­si­kir­joi­tuk­sen mie­len­kiin­toi­set ky­sy­myk­set jäävät yli­teh­dyn ker­ron­nan jy­rää­mik­si

22.09.2022 13:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Anna Erikssonin unenomainen W haastaa katsojaa oudolla tunnelmalla ja vinolla intohimolla

Elo­ku­va-ar­vio: Anna Eriks­so­nin unen­omai­nen W haastaa kat­so­jaa oudolla tun­nel­mal­la ja vinolla in­to­hi­mol­la

22.09.2022 13:13 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kotimainen Häät ennen hautajaisia on särmikäs ja hykerryttävä komedia elämästä ja kuolemasta

Elo­ku­va-ar­vio: Ko­ti­mai­nen Häät ennen hau­ta­jai­sia on sär­mi­käs ja hy­ker­ryt­tä­vä komedia elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta

22.09.2022 12:15
Tilaajille
Syömässä: Purilaista popsimassa Pakkahuoneenkadulla

Syö­mäs­sä: Pu­ri­lais­ta pop­si­mas­sa Pak­ka­huo­neen­ka­dul­la

21.09.2022 10:35 2
Tilaajille
Bollywood-elokuva ei mausteita pihtaa – kriitikon mielestä perjantai-illan elokuva on kuin hänen kokkaustaitonsa

Bol­ly­wood-elo­ku­va ei maus­tei­ta pihtaa – krii­ti­kon mie­les­tä per­jan­tai-il­lan elokuva on kuin hänen kok­kaus­tai­ton­sa

16.09.2022 12:00
Tilaajille
Televisiossa perjantaina: Tuhdin Tapsan majatalo yllättelee positiivisesti

Te­le­vi­sios­sa per­jan­tai­na: Tuhdin Tapsan ma­ja­ta­lo yl­lät­te­lee po­si­tii­vi­ses­ti

09.09.2022 12:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Lämpö tekee perheen keskiviikon japanilaiselokuvassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Lämpö tekee perheen kes­ki­vii­kon ja­pa­ni­lais­elo­ku­vas­sa

07.09.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Beirutin lapsille ei päivä paista keskiviikon elokuvassa

Bei­ru­tin lap­sil­le ei päivä paista kes­ki­vii­kon elo­ku­vas­sa

31.08.2022 12:00
Tilaajille
Angerkosken jäähyväiset riipaisevat tiistai-illan tv-klassikossa

An­ger­kos­ken jää­hy­väi­set rii­pai­se­vat tiis­tai-il­lan tv-klas­si­kos­sa

30.08.2022 14:50 2
Tilaajille
Monen tuskan poliisi jatkaa Yle Areenalla – tuttuun tapaan välillä liikutaan kuin unessa

Monen tuskan poliisi jatkaa Yle Aree­nal­la – tuttuun tapaan välillä lii­ku­taan kuin unessa

11.08.2022 12:00
Tilaajille
Skandaalikirjailijasta tuli skandaali – sunnuntain draama pohjautuu tositapahtumiin keksitystä persoonasta

Skan­daa­li­kir­jai­li­jas­ta tuli skan­daa­li – sun­nun­tain draama poh­jau­tuu to­si­ta­pah­tu­miin kek­si­tys­tä per­soo­nas­ta

07.08.2022 06:30
Tilaajille
Luonto pistää kampoihin – Kong tuntuu ilmastonmuutoksen ajan symbolilta lauantai-illan elokuvassa

Luonto pistää kam­poi­hin – Kong tuntuu il­mas­ton­muu­tok­sen ajan sym­bo­lil­ta lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

06.08.2022 12:00
Tilaajille
Lapset karkaavat raameistaan torstai-illan viiden tähden elokuvassa, jonka hahmoissa riittää luonnetta

Lapset kar­kaa­vat raa­meis­taan tors­tai-il­lan viiden tähden elo­ku­vas­sa, jonka hah­mois­sa riittää luon­net­ta

04.08.2022 15:15
Tilaajille