Pääkirjoitus: "Kolmen päivän so­das­ta" Uk­rai­nas­ta voi tulla jopa vuosien mit­tai­nen, koska raa­ka­lais­mais­ta hyök­kää­jää ei voi palkita alue­luo­vu­tuk­sil­la

Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Arviot
Viikko
Arvio: Laskosten ja metsän kätkemät – Elisa Tuohimaan teoksissa yhdistyvät realistinen esittävyys ja käsitteellinen lähestymistapa

Arvio: Las­kos­ten ja metsän kät­ke­mät – E­li­sa Tuo­hi­maan teok­sis­sa yh­dis­ty­vät rea­lis­ti­nen esit­tä­vyys ja kä­sit­teel­li­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa

21.05.2022 13:00
Tilaajille
Arvio: Kulkija heittää pitkän varjon – taiteilijan matka ensimmäisistä valkoisista veistoksista viimeisimpään mustaan on vaikuttava

Arvio: Kulkija heittää pitkän varjon – tai­tei­li­jan matka en­sim­mäi­sis­tä val­koi­sis­ta veis­tok­sis­ta vii­mei­sim­pään mustaan on vai­kut­ta­va

21.05.2022 11:00
Tilaajille
Villiin länteen sijoittuva First Cow lienee maailman ainoa elokuva, jonka jännitysmomentin muodostavat yölliset salalypsyt

Villiin länteen si­joit­tu­va First Cow lienee maail­man ainoa elo­ku­va, jonka jän­ni­tys­mo­men­tin muo­dos­ta­vat yöl­li­set sa­la­lyp­syt

19.05.2022 17:30 1
Tilaajille
Uutuuselokuva kertaa Ruotsin kuuluisimman jalkapalloilijan tietä huipulle – tarina painottuu kolmen ajanjakson hetkiin, jotka ovat muokanneet Zlatania jalkapalloilijana ja ihmisenä

Uu­tuu­se­lo­ku­va kertaa Ruotsin kuu­lui­sim­man jal­ka­pal­loi­li­jan tietä hui­pul­le – tarina pai­not­tuu kolmen ajan­jak­son het­kiin, jotka ovat muo­kan­neet Zla­ta­nia jal­ka­pal­loi­li­ja­na ja ih­mi­se­nä

19.05.2022 16:30
Tilaajille
Arkistofilmeistä koostuva dokumentti kartoittaa Elisabet II:n aikaa Britannian monarkkina sekä ihailevasti että viileän vekkulisti

Ar­kis­to­fil­meis­tä koos­tu­va do­ku­ment­ti kar­toit­taa Eli­sa­bet II:n aikaa Bri­tan­nian mo­nark­ki­na sekä ihai­le­vas­ti että viileän vek­ku­lis­ti

19.05.2022 14:15
Tilaajille
Thaimaalaisohjaajan elokuva tuo kaikuja todellisuuden tuolta puolen – monen nykytaideteoksen tavoin Weerasethakulin elokuvat tuntuvat vastustavan rationaalista selittämistä

Thai­maa­lai­soh­jaa­jan elokuva tuo kaikuja to­del­li­suu­den tuolta puo­len – ­mo­nen ny­ky­tai­de­teok­sen tavoin Wee­ra­set­ha­ku­lin elo­ku­vat tun­tu­vat vas­tus­ta­van ra­tio­naa­lis­ta se­lit­tä­mis­tä

19.05.2022 12:30
Tilaajille
Rikoskonstaapeli Lisa Armstrongin tilalle tullut uusi poliisi pääsee heti tositoimiin brittisarjan kolmannen kauden alussa

Ri­kos­kons­taa­pe­li Lisa Armst­ron­gin tilalle tullut uusi poliisi pääsee heti to­si­toi­miin brit­ti­sar­jan kol­man­nen kauden alussa

16.05.2022 12:00
Tilaajille
Kuukausi
Sunnuntai-illan tosipohjainen elokuva on jännittävä tarina huumekunkun jahtaamisesta Kolumbiassa

Sun­nun­tai-il­lan to­si­poh­jai­nen elokuva on jän­nit­tä­vä tarina huu­me­kun­kun jah­taa­mi­ses­ta Ko­lum­bias­sa

15.05.2022 12:00
Tilaajille
HBO Maxin uutuudessa Colin Firth tulkitsee vakuuttavasti miestä, jonka julkisivu repsahtelee valtavissa paineissa

HBO Maxin uu­tuu­des­sa Colin Firth tul­kit­see va­kuut­ta­vas­ti miestä, jonka jul­ki­si­vu rep­sah­te­lee val­ta­vis­sa pai­neis­sa

14.05.2022 12:00
Tilaajille
Nihkeästi sujuneet ensitreffit päättyvät pakomatkaan maanantai-illan elokuvassa

Nih­keäs­ti su­ju­neet en­sit­ref­fit päät­ty­vät pa­ko­mat­kaan maa­nan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

09.05.2022 12:00
Tilaajille
"Kurinalainen anarkisti" John Belushi eli rakkautta ja anarkiaa – tv-kriitikko Pekka Eronen katsoi Blues Brothersista ja sen tähdestä kertovan dokumentin

"Ku­ri­na­lai­nen anar­kis­ti" John Belushi eli rak­kaut­ta ja anar­kiaa – tv-krii­tik­ko Pekka Eronen katsoi Blues Brot­her­sis­ta ja sen täh­des­tä ker­to­van do­ku­men­tin

07.05.2022 12:00
Tilaajille
Animaatio matkaa Angolan sodan ytimeen keskiviikon myöhäisillassa

Ani­maa­tio matkaa Angolan sodan ytimeen kes­ki­vii­kon myö­häi­sil­las­sa

04.05.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Kemin taidemuseon Taju kankaalla -näyttelyssä kuvat väistävät selittäviä sanoja

Arvio: Kemin tai­de­mu­seon Taju kan­kaal­la -näyt­te­lys­sä kuvat väis­tä­vät se­lit­tä­viä sanoja

30.04.2022 13:00 1
Tilaajille
Arvio: Pekka Juntin esikoisessa villikoira eksyttää unelmiaan etsivän nuorukaisen

Arvio: Pekka Juntin esi­koi­ses­sa vil­li­koi­ra ek­syt­tää unel­miaan etsivän nuo­ru­kai­sen

24.04.2022 17:00
Tilaajille
Arvio: Maalia ja lasia sulassa sovussa – katutaiteesta ponnistaneen EGSin ja taidemaalari Jaakko Mattilan näyttelyssä on teoksia taiteilijoilta erikseen, mutta myös yhdessä tehtyä

Arvio: Maalia ja lasia sulassa sovussa – ka­tu­tai­tees­ta pon­nis­ta­neen EGSin ja tai­de­maa­la­ri Jaakko Mat­ti­lan näyt­te­lys­sä on teoksia tai­tei­li­joil­ta erik­seen, mutta myös yhdessä tehtyä

23.04.2022 19:00
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Lucky Luke, Michel Vaillant ja Natasha – vanhoja tuttuja uudella särmällä ja nostalgialla

Arvio: Lucky Luke, Michel Vail­lant ja Natasha – vanhoja tuttuja uudella sär­mäl­lä ja nos­tal­gial­la

22.04.2022 19:00
Tilaajille
Arvio: Nicolas Cage esittää versiota itsestään komediassa, joka ei saa herkullisesta ideastaan läheskään kaikkea irti

Arvio: Nicolas Cage esittää ver­sio­ta it­ses­tään ko­me­dias­sa, joka ei saa her­kul­li­ses­ta ideas­taan lä­hes­kään kaikkea irti

22.04.2022 13:00 2
Tilaajille
Arvio: Maustetyttöjen ja Agentsin EP pelastuu alkuräpellyksen jälkeen juuri ja juuri kuiville – mukana yksi täysosuma

Arvio: Maus­te­tyt­tö­jen ja Agent­sin EP pe­las­tuu al­ku­rä­pel­lyk­sen jälkeen juuri ja juuri kui­vil­le – mukana yksi täy­so­su­ma

22.04.2022 12:04 9
Tilaajille
Arvio: Mopomiehet laittomilla teillä – Youtubeporukan uutuuselokuva ei taidokkaista stunteista huolimatta onnistu tavoittamaan kunnollista vauhdin huumaa

Arvio: Mo­po­mie­het lait­to­mil­la teillä – You­tu­be­po­ru­kan uu­tuu­se­lo­ku­va ei tai­dok­kais­ta stun­teis­ta huo­li­mat­ta onnistu ta­voit­ta­maan kun­nol­lis­ta vauhdin huumaa

22.04.2022 09:00
Tilaajille
Arvio: Robert Eggersin viikinkieepos on houreunta muistuttava kostotarina, jossa on ainesta kulttiklassikoksi

Arvio: Robert Eg­ger­sin vii­kin­kiee­pos on hou­reun­ta muis­tut­ta­va kos­to­ta­ri­na, jossa on ainesta kult­tik­las­si­kok­si

21.04.2022 18:00
Tilaajille