Liiga: Ilves rökitti Kärpät Rak­si­las­sa

Koronatilanne Oulussa: Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda ka­ran­tee­niin?

Arviot
Kuukausi
Syömässä: Koillisportti muutti Kuusamontien toiselle puolelle

Syö­mäs­sä: Koil­lis­port­ti muutti Kuu­sa­mon­tien toi­sel­le puo­lel­le

23.11.2021 11:10 4
Tilaajille
Arvio: Kuin rämeikön taakse kätketty näyttelykokonaisuus luo vahvoja tunnelmia ja mielikuvia

Arvio: Kuin rä­mei­kön taakse kät­ket­ty näyt­te­ly­ko­ko­nai­suus luo vahvoja tun­nel­mia ja mie­li­ku­via

20.11.2021 17:15 1
Tilaajille
Arvio: Pupu ja ruusu kantavat teoksissa monenlaisia merkityksiä ja symboliikkaa

Arvio: Pupu ja ruusu kan­ta­vat teok­sis­sa mo­nen­lai­sia mer­ki­tyk­siä ja sym­bo­liik­kaa

20.11.2021 16:30 1
Tilaajille
Syömässä: Makoisa lounas Lentokentäntiellä

Syö­mäs­sä: Makoisa lounas Len­to­ken­tän­tiel­lä

15.11.2021 10:30
Tilaajille
Arvio: Sampo Kaikkosen maalauksissa riittää symboliikkaa monin eri tavoin

Arvio: Sampo Kaik­ko­sen maa­lauk­sis­sa riittää sym­bo­liik­kaa monin eri tavoin

13.11.2021 16:10
Tilaajille
Arvio: Värikkäitä näkyjä mahdollisesta tulevaisuudesta Elina Ruohosen maalauksissa

Arvio: Vä­rik­käi­tä näkyjä mah­dol­li­ses­ta tu­le­vai­suu­des­ta Elina Ruo­ho­sen maa­lauk­sis­sa

13.11.2021 15:15
Tilaajille
Neukkurock ei ollut vitsi – ajan henki käy selväksi heti torstai-illan leffan alkuminuuteilla

Neuk­ku­rock ei ollut vitsi – ajan henki käy sel­väk­si heti tors­tai-il­lan leffan al­ku­mi­nuu­teil­la

11.11.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Aavemainen aikamatka 1960-luvun Lontoossa – visuaalinen näyttävyys, retrotyylittely ja kauhuelementit ovat elokuvan vahvinta antia

Arvio: Aa­ve­mai­nen ai­ka­mat­ka 1960-lu­vun Lon­toos­sa – vi­suaa­li­nen näyt­tä­vyys, ret­ro­tyy­lit­te­ly ja kau­hu­ele­men­tit ovat elo­ku­van vah­vin­ta antia

11.11.2021 15:45
Tilaajille
Arvio: Yhteiskunnallisia epäkohtia sivuavan rakkaustarinan  tarina on universaali

Arvio: Yh­teis­kun­nal­li­sia epä­koh­tia si­vua­van rak­kaus­ta­ri­nan tarina on uni­ver­saa­li

11.11.2021 15:20
Tilaajille
Arvio: Köykäisen Jules Verne -plagiaatin käsikirjoitus sortuu yksinkertaisimpiin virheisiin

Arvio: Köy­käi­sen Jules Verne -p­la­giaa­tin kä­si­kir­joi­tus sortuu yk­sin­ker­tai­sim­piin vir­hei­siin

11.11.2021 10:10 1
Tilaajille
Ikävä saa siivet Buenos Airesissa – keskiviikkoillan elokuva palkittiin  Cannesissa parhaasta ohjauksesta

Ikävä saa siivet Buenos Ai­re­sis­sa – kes­ki­viik­ko­il­lan elokuva pal­kit­tiin Can­ne­sis­sa par­haas­ta oh­jauk­ses­ta

10.11.2021 16:00
Tilaajille
Elokuva-arviot: Konkaritähdet menevät hukkaan tiistai-illan nyrkkeilykomediassa

Elo­ku­va-ar­viot: Kon­ka­ri­täh­det menevät hukkaan tiis­tai-il­lan nyrk­kei­ly­ko­me­dias­sa

09.11.2021 12:26
Tilaajille
Vanhemmat
Televisiossa tänään: Susitytön tarina liikutti maailmaa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Su­si­ty­tön tarina lii­kut­ti maail­maa

07.11.2021 12:00 1
Tilaajille
Arvio: Halpisbudjettiinsa nähden väkivaltatrilleri Copshop tarjoaa yllättävän paljon purtavaa kunnon tuskanirvistysten kera

Arvio: Hal­pis­bud­jet­tiin­sa nähden vä­ki­val­ta­tril­le­ri Copshop tarjoaa yl­lät­tä­vän paljon pur­ta­vaa kunnon tus­kan­ir­vis­tys­ten kera

04.11.2021 16:10
Tilaajille
Satusetä ponnisti köyhästä kodista – torstai-illan dokumentti seuraa H.C. Andersenin jälkiä

Sa­tu­se­tä pon­nis­ti köy­häs­tä kodista – tors­tai-il­lan do­ku­ment­ti seuraa H.C. An­der­se­nin jälkiä

04.11.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Syke-elokuvan arvattavaan käsikirjoitukseen on mahdutettu koko kirjo syntymästä kuolemaan ja kaikkeen siltä väliltä

Arvio: Sy­ke-elo­ku­van ar­vat­ta­vaan kä­si­kir­joi­tuk­seen on mah­du­tet­tu koko kirjo syn­ty­mäs­tä kuo­le­maan ja kaik­keen siltä väliltä

04.11.2021 15:45
Tilaajille
Arvio: Marvel-studion uutuuselokuva tarjoaa kosmista juonittelua jumalien kesken

Arvio: Mar­vel-stu­dion uu­tuus­elo­ku­va tarjoaa kos­mis­ta juo­nit­te­lua ju­ma­lien kesken

04.11.2021 15:45
Arvio: Kjell Westön romaaniin perustuva Rikinkeltainen taivas uppoaa realististen kirjafilmatisointien helmasyntiin: ulkokohtaiseen juonen juoksutukseen

Arvio: Kjell Westön ro­maa­niin pe­rus­tu­va Ri­kin­kel­tai­nen taivas uppoaa rea­lis­tis­ten kir­ja­fil­ma­ti­soin­tien hel­ma­syn­tiin: ul­ko­koh­tai­seen juonen juok­su­tuk­seen

04.11.2021 14:35
Tilaajille
Televisiossa tänään: Yksinäiset pakenevat yksinäisyyttään – hongkongilaisohjaajan liikkuvissa kuvissa on neonvilinää

Te­le­vi­sios­sa tänään: Yk­si­näi­set pa­ke­ne­vat yk­si­näi­syyt­tään – hong­kon­gi­lais­oh­jaa­jan liik­ku­vis­sa kuvissa on neon­vi­li­nää

03.11.2021 16:39
Tilaajille
Kaikkien aikojen kauhuelokuva on kriitikon mielestä tämä – Kubrickin kulttiklassikko esitetään perinteisenä halloween-iltana

Kaik­kien aikojen kau­hu­elo­ku­va on krii­ti­kon mie­les­tä tämä – Kub­ric­kin kult­ti­klas­sik­ko esi­te­tään pe­rin­tei­se­nä hal­lo­ween-il­ta­na

31.10.2021 12:00 3
Tilaajille