Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Kuvataidearviot
Kuukausi
Arvio: Maalari matkaa pimeydestä valoon – teoksissa häivähtää elementtejä henkisen ja hengellisen harjoituksen perinteistä

Arvio: Maalari matkaa pi­mey­des­tä valoon – teok­sis­sa häi­väh­tää ele­ment­te­jä hen­ki­sen ja hen­gel­li­sen har­joi­tuk­sen pe­rin­teis­tä

22.01.2022 16:20
Tilaajille
Arvio: Viittauksia antiikin teemoista mandalaan – rovaniemeläistaiteilija kiertää maalauksissaan taitavasti kaikenlaisen esittämisen

Arvio: Viit­tauk­sia an­tii­kin tee­mois­ta man­da­laan – ro­va­nie­me­läis­tai­tei­li­ja kiertää maa­lauk­sis­saan tai­ta­vas­ti kai­ken­lai­sen esit­tä­mi­sen

22.01.2022 15:45
Tilaajille
Arvio: Pääosissa kasvit ja sienet – kuvataiteilijan teokset kietoutuvat luonnon prosesseihin materiaaliltaan ja sisällöltään

Arvio: Pää­osis­sa kasvit ja sienet – ku­va­tai­tei­li­jan teokset kie­tou­tu­vat luonnon pro­ses­sei­hin ma­te­riaa­lil­taan ja si­säl­löl­tään

22.01.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Esteettisen harmonisia maalauksia, kenties myös pinnan alla piileviä aggressioita

Arvio: Es­teet­ti­sen har­mo­ni­sia maa­lauk­sia, kenties myös pinnan alla pii­le­viä ag­gres­sioi­ta

15.01.2022 16:10 1
Tilaajille
Arvio: Oulun Neliö-Galleriassa esillä kolmiulotteisen ilmaisun taitajat – näyttelyn sisääntulo yllättää positiivisesti

Arvio: Oulun Ne­liö-Gal­le­rias­sa esillä kol­mi­ulot­tei­sen il­mai­sun tai­ta­jat – näyt­te­lyn si­sään­tu­lo yl­lät­tää po­si­tii­vi­ses­ti

15.01.2022 14:15
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Tiina Törmäsen kuvissa vedenalainen ja maanpäällinen sulautuvat toisiinsa jännittäviksi rajatiloiksi

Arvio: Tiina Tör­mä­sen kuvissa ve­den­alai­nen ja maan­pääl­li­nen su­lau­tu­vat toi­siin­sa jän­nit­tä­vik­si ra­ja­ti­loik­si

18.12.2021 15:45
Tilaajille
Arvio: Kahden erilaisen taiteilijan rönsyävistä maalauksista syntyy energinen kimara

Arvio: Kahden eri­lai­sen tai­tei­li­jan rön­syä­vis­tä maa­lauk­sis­ta syntyy ener­gi­nen kimara

18.12.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Ridgeä, Tayloria, Elvistä ja muutamaa muuta idolia katsotaan Oulun Taiteilijaseuran näyttelyssä uusin silmin mutta yhä rakkaudella

Arvio: Ridgeä, Tay­lo­ria, Elvistä ja muu­ta­maa muuta idolia kat­so­taan Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ran näyt­te­lys­sä uusin silmin mutta yhä rak­kau­del­la

11.12.2021 14:00
Tilaajille
Arvio: Valokuvat suomalaisesta metsästä johdattavat aliseen maailmaan peikkojen ja maahisten luo

Arvio: Va­lo­ku­vat suo­ma­lai­ses­ta met­säs­tä joh­dat­ta­vat aliseen maail­maan peik­ko­jen ja maa­his­ten luo

05.12.2021 16:10
Tilaajille
Arvio: Toisilla on mielessä vain yksi asia – Ville Vuorenmaan näyttely tarjoaa samastumispintaa keräilyyn hurahtaneille

Arvio: Toi­sil­la on mie­les­sä vain yksi asia – Ville Vuo­ren­maan näyt­te­ly tarjoaa sa­mas­tu­mis­pin­taa ke­räi­lyyn hu­rah­ta­neil­le

05.12.2021 15:20
Tilaajille
Arvio: Taide karkaa kehyksistä ja uusi tekniikka on innostanut leikittelyyn

Arvio: Taide karkaa ke­hyk­sis­tä ja uusi tek­niik­ka on in­nos­ta­nut lei­kit­te­lyyn

05.12.2021 14:15
Tilaajille
Arvio: Taiteilija yhdistää itsensä vanhojen valokuvien kertomaan tutkaillen samalla muistia ja muistamista

Arvio: Tai­tei­li­ja yh­dis­tää itsensä van­ho­jen va­lo­ku­vien ker­to­maan tut­kail­len samalla muistia ja muis­ta­mis­ta

27.11.2021 17:15
Tilaajille
Arvio: Oululaisen Heidi Stålnacken Sula-installaatio on kuin surumielisen kaunista sadetta

Arvio: Ou­lu­lai­sen Heidi Stål­nac­ken Su­la-ins­tal­laa­tio on kuin su­ru­mie­li­sen kau­nis­ta sadetta

27.11.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Kuin rämeikön taakse kätketty näyttelykokonaisuus luo vahvoja tunnelmia ja mielikuvia

Arvio: Kuin rä­mei­kön taakse kät­ket­ty näyt­te­ly­ko­ko­nai­suus luo vahvoja tun­nel­mia ja mie­li­ku­via

20.11.2021 17:15 1
Tilaajille
Arvio: Pupu ja ruusu kantavat teoksissa monenlaisia merkityksiä ja symboliikkaa

Arvio: Pupu ja ruusu kan­ta­vat teok­sis­sa mo­nen­lai­sia mer­ki­tyk­siä ja sym­bo­liik­kaa

20.11.2021 16:30 1
Tilaajille
Arvio: Kahden taiteilijan projekti tutkailee ihmisen suhdetta ympäristöönsä turhaa totisuutta väistellen

Arvio: Kahden tai­tei­li­jan pro­jek­ti tut­kai­lee ihmisen suh­det­ta ym­pä­ris­töön­sä turhaa to­ti­suut­ta väis­tel­len

30.10.2021 16:15
Tilaajille
Arvio: Kuvataiteilija pysähtyi kuuntelemaan tutun hitin sanoja ja havahtui – näyttelyn maalauksiin on ladattu intensiivisiä tunnelmia

Arvio: Ku­va­tai­tei­li­ja py­säh­tyi kuun­te­le­maan tutun hitin sanoja ja ha­vah­tui – näyt­te­lyn maa­lauk­siin on ladattu in­ten­sii­vi­siä tun­nel­mia

30.10.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Elin Berge pohtii kuvissaan kehon puolueettomuutta ja eri kulttuurien aiheuttamaa hämmennystä

Arvio: Elin Berge pohtii ku­vis­saan kehon puo­lueet­to­muut­ta ja eri kult­tuu­rien ai­heut­ta­maa häm­men­nys­tä

24.10.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Jaakko Heikkisen ja Heikki Länkisen yhteisnäyttelyn teokset ovat kaukana laimeasta

Arvio: Jaakko Heik­ki­sen ja Heikki Län­ki­sen yh­teis­näyt­te­lyn teokset ovat kaukana lai­meas­ta

24.10.2021 15:30
Tilaajille
Arvio: Jaani Föhr tavoittaa kuviinsa harvemmin ikuistettua arjen runoutta

Arvio: Jaani Föhr ta­voit­taa ku­viin­sa har­vem­min ikuis­tet­tua arjen ru­nout­ta

16.10.2021 15:00
Tilaajille