Oulun kaupunki: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä

Rakentaminen: Uusista asun­nois­ta tulee pulaa ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kuvataidearviot
Kuukausi
Kuvataidearvio: Metsä palaa hyvässä ja pahassa Marja Haapakankaan ja Sanna-Mari Prittisen teoksissa

Ku­va­tai­dear­vio: Metsä palaa hyvässä ja pahassa Marja Haa­pa­kan­kaan ja San­na-Ma­ri Prit­ti­sen teok­sis­sa

23.09.2023 10:50
Tilaajille
Kuvataidearvio: Anu Halmesmaan teosten visuaalisesti hallittu ja harkittu toteutus muovaa omakohtaisista häpeän tunteista yleispätevää

Ku­va­tai­dear­vio: Anu Hal­mes­maan teosten vi­suaa­li­ses­ti hal­lit­tu ja har­kit­tu to­teu­tus muovaa oma­koh­tai­sis­ta häpeän tun­teis­ta yleis­pä­te­vää

23.09.2023 09:21
Tilaajille
Kuvataidearvio: Ennätyssaalis vaatii valehtelematta muutaman yllättävän käänteen, kalajutussa ainakin

Ku­va­tai­dear­vio: En­nä­tys­saa­lis vaatii va­leh­te­le­mat­ta muu­ta­man yl­lät­tä­vän kään­teen, ka­la­ju­tus­sa ainakin

16.09.2023 13:30 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kumisaapas- ja valmisruokahyllyjen välistä avautuu reitti kohti kosmista

Ku­va­tai­dear­vio: Ku­mi­saa­pas- ja val­mis­ruo­ka­hyl­ly­jen välistä avautuu reitti kohti kos­mis­ta

16.09.2023 11:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Limingan taidekoulun kasvatti maalaa töitä, joiden tunnelma tuo mieleen Francisco de Goyan

Näyt­te­lyar­vio: Li­min­gan tai­de­kou­lun kas­vat­ti maalaa töitä, joiden tun­nel­ma tuo mieleen Fran­cis­co de Goyan

09.09.2023 12:25 4
Tilaajille
Näyttelyarvio: Verkkaan maalatut akvarellit vievät Piilin taloon Hailuotoon ja tekevät ajan kulun näkyväksi

Näyt­te­lyar­vio: Verk­kaan maa­la­tut ak­va­rel­lit vievät Piilin taloon Hai­luo­toon ja tekevät ajan kulun nä­ky­väk­si

09.09.2023 11:35
Tilaajille
Vanhemmat
Kuvataidearvio: Silmäpeliä taiteen kanssa – entäpä jos maalaus katsookin katsojaa eikä toisinpäin?

Ku­va­tai­dear­vio: Sil­mä­pe­liä taiteen kanssa – entäpä jos maalaus kat­soo­kin kat­so­jaa eikä toi­sin­päin?

26.08.2023 13:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Taiteilija Mari Mularin teoksissa arki hohtaa valoa

Ku­va­tai­dear­vio: Tai­tei­li­ja Mari Mularin teok­sis­sa arki hohtaa valoa

19.08.2023 07:00 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Tarkasti kuvatut ihmiskasvot pysäyttävät katsomaan kohti

Ku­va­tai­dear­vio: Tar­kas­ti kuvatut ih­mis­kas­vot py­säyt­tä­vät kat­so­maan kohti

18.08.2023 16:15
Tilaajille
Kuvataidearvio: Keraamikko-taidegraafikko Kaija-Riitta Iivosen teokset kuljettavat leikkisistä aiheista hengellisiin teemoihin, kuumailmapallolla sirkuksesta Golgatalle

Ku­va­tai­dear­vio: Ke­raa­mik­ko-tai­deg­raa­fik­ko Kai­ja-Riit­ta Iivosen teokset kul­jet­ta­vat leik­ki­sis­tä ai­heis­ta hen­gel­li­siin tee­moi­hin, kuu­ma­il­ma­pal­lol­la sir­kuk­ses­ta Gol­ga­tal­le

21.07.2023 15:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taiteilijoiden leikistä syntyy yhteismaalauksia, joissa muodot törmäilevät iloisesti toisiinsa

Näyt­te­lyar­vio: Tai­tei­li­joi­den lei­kis­tä syntyy yh­teis­maa­lauk­sia, joissa muodot tör­mäi­le­vät iloi­ses­ti toi­siin­sa

15.07.2023 11:00
Tilaajille
Kalevan kriitikko arvioi kahden Andyn taidenäyttelyn Kulttuuripankissa – Warhol saa suitsutusta, McCoy vain kaksi kappaletta lopusta

Kalevan krii­tik­ko arvioi kahden Andyn tai­de­näyt­te­lyn Kult­tuu­ri­pan­kis­sa – Warhol saa suit­su­tus­ta, McCoy vain kaksi kap­pa­let­ta lopusta

01.07.2023 11:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Viiden taiteilijan kesäkattaus tarjoilee sälästä syntyneitä esinekoosteita ja pötkötteleviä pöllöjä

Näyt­te­lyar­vio: Viiden tai­tei­li­jan ke­sä­kat­taus tar­joi­lee sälästä syn­ty­nei­tä esi­ne­koos­tei­ta ja pöt­köt­te­le­viä pöllöjä

16.06.2023 15:35
Tilaajille
Näyttelyarvio: Tamperelaiset taiteilijat esittäytyvät oululaisille teemanaan vapaus – yhdessä teoksessa sitä uhkaa tutunoloinen hahmo

Näyt­te­lyar­vio: Tam­pe­re­lai­set tai­tei­li­jat esit­täy­ty­vät ou­lu­lai­sil­le tee­ma­naan vapaus – yhdessä teok­ses­sa sitä uhkaa tu­tun­oloi­nen hahmo

16.06.2023 14:45 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Iikkamatti Haurun ja Alexi Johnstonen teoksissa rinnastuvat pysähtyneet hallintaan ja hillintään viittaavat elementit sekä yllätyksellinen kaaos ja liike

Ku­va­tai­dear­vio: Iik­ka­mat­ti Haurun ja Alexi Johns­to­nen teok­sis­sa rin­nas­tu­vat py­säh­ty­neet hal­lin­taan ja hil­lin­tään viit­taa­vat ele­men­tit sekä yl­lä­tyk­sel­li­nen kaaos ja liike

09.06.2023 14:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Evakot kantoivat perinteitään mukanaan ja joutuivat samalla peittelemään niitä

Näyt­te­lyar­vio: Evakot kan­toi­vat pe­rin­tei­tään mu­ka­naan ja jou­tui­vat samalla peit­te­le­mään niitä

26.05.2023 16:25
Tilaajille
Näyttelyarvio: Koskettavia merkintöjä nälästä ja tuskasta – sisällissota-aiheinen näyttely korostaa muistamisen merkitystä

Näyt­te­lyar­vio: Kos­ket­ta­via mer­kin­tö­jä nälästä ja tus­kas­ta – si­säl­lis­so­ta-ai­hei­nen näyt­te­ly ko­ros­taa muis­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä

26.05.2023 15:35
Tilaajille
Kuvataidearvio: Ihmiskuvaukseen keskittynyt taiteilija on nyt maalannut eläimiä ja arkkitehtuuria, ja tämä yhdistelmä toimii

Ku­va­tai­dear­vio: Ih­mis­ku­vauk­seen kes­kit­ty­nyt tai­tei­li­ja on nyt maa­lan­nut eläimiä ja ark­ki­teh­tuu­ria, ja tämä yh­dis­tel­mä toimii

20.05.2023 10:50 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kuvataiteilija Anni Arffmanin näyttelyssä kasvit todistavat ihmisen menneestä elämästä – tunnelma on pysäyttävä

Ku­va­tai­dear­vio: Ku­va­tai­tei­li­ja Anni Arff­ma­nin näyt­te­lys­sä kasvit to­dis­ta­vat ihmisen men­nees­tä elä­mäs­tä – tun­nel­ma on py­säyt­tä­vä

19.05.2023 14:45
Kuvataidearvio: Kukkeaa herkkyyttä värien vyöryssä Oulun katukuvaan palanneen gallerian näyttelyssä

Ku­va­tai­dear­vio: Kukkeaa herk­kyyt­tä värien vyö­rys­sä Oulun ka­tu­ku­vaan pa­lan­neen gal­le­rian näyt­te­lys­sä

13.05.2023 12:15
Tilaajille