Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Limingan taidekoulu
Liminka tunnetaan kahdesta asiasta, ja nyt toista uhkaavat hallituksen leikkaukset – Uusi rehtori, oululainen Petri Kulju ei uskalla edes ajatella, mitä siitä seuraisi

Liminka tun­ne­taan kah­des­ta asias­ta, ja nyt toista uh­kaa­vat hal­li­tuk­sen leik­kauk­set – Uusi reh­to­ri, ou­lu­lai­nen Petri Kulju ei uskalla edes aja­tel­la, mitä siitä seu­rai­si

19.09.2023 06:00 16
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Limingan taidekoulun sarjakuvalinja kokosi albumin hoitolaitoksen ja sen ihmisten ympärille

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Li­min­gan tai­de­kou­lun sar­ja­ku­va­lin­ja kokosi albumin hoi­to­lai­tok­sen ja sen ih­mis­ten ym­pä­ril­le

15.06.2023 17:20
Tilaajille
Petri Kulju valittiin Limingan taidekoulun uudeksi rehtoriksi – tehtävään oli 12 hakijaa

Petri Kulju va­lit­tiin Li­min­gan tai­de­kou­lun uudeksi reh­to­rik­si – ­teh­tä­vään oli 12 hakijaa

29.05.2023 13:35 4
Tilaajille
Tiesitkö, että Oulun seudultakin löytyy teatterikoulu? Iiris Ollanketo, 21, on asunut koko vuoden pienellä opistolla, joka on kuin oma maailmansa

Tie­sit­kö, että Oulun seu­dul­ta­kin löytyy teat­te­ri­kou­lu? Iiris Ol­lan­ke­to, 21, on asunut koko vuoden pie­nel­lä opis­tol­la, joka on kuin oma maail­man­sa

21.05.2023 06:50
Tilaajille
130-vuotias Limingan taidekoulu on ollut pioneeri kansanopistojen joukossa – "Suurin kilpailijamme on tehokkuusajattelu, joka yhteiskunnassa vallitsee"

130-vuo­tias Li­min­gan tai­de­kou­lu on ollut pio­nee­ri kan­san­opis­to­jen jou­kos­sa – "Suurin kil­pai­li­jam­me on te­hok­kuu­sa­jat­te­lu, joka yh­teis­kun­nas­sa val­lit­see"

13.12.2022 07:00
Tilaajille
Limingan taidekoulun kesäkurssit pyöräytettiin käyntiin – Suosio osoittautui suureksi vuoden mittaisen tauon jälkeen

Li­min­gan tai­de­kou­lun ke­sä­kurs­sit pyö­räy­tet­tiin käyn­tiin – ­Suo­sio osoit­tau­tui suu­rek­si vuoden mit­tai­sen tauon jälkeen

16.07.2021 23:06
Tilaajille
Vuoden sarjakuvateko -palkinto Limingan taidekoululle – Juha Hurmeen näytelmään perustuva sarjakuvateos Limingan ihme julkistetaan suorassa lähetyksessä

Vuoden sar­ja­ku­va­te­ko -pal­kin­to Li­min­gan tai­de­kou­lul­le – Juha Hurmeen näy­tel­mään pe­rus­tu­va sar­ja­ku­va­teos Li­min­gan ihme jul­kis­te­taan suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä

20.05.2021 11:01
Tilaajille
"Ihminen voi tulla tänne vaikka satavuotiaana tekemään taidetta" – Limingan taidekoululla on maine nuorten paikkana, mutta eri ikäisiä opiskelijoita kaivattaisiin lisää

"Ih­mi­nen voi tulla tänne vaikka sa­ta­vuo­tiaa­na te­ke­mään tai­det­ta" – Li­min­gan tai­de­kou­lul­la on maine nuorten paik­ka­na, mutta eri ikäisiä opis­ke­li­joi­ta kai­vat­tai­siin lisää

19.05.2021 07:00 3
Tilaajille
Arvio: Limingan taidekoulun sarjakuvalinja teki komean sovituksen Juha Hurmeen näytelmästä

Arvio: Li­min­gan tai­de­kou­lun sar­ja­ku­va­lin­ja teki komean so­vi­tuk­sen Juha Hurmeen näy­tel­mäs­tä

29.04.2021 09:00
Tilaajille
Limingan ihme taipui sarjakuvaksi – "Haluttiin ottaa isompi, historiallinen ja paikallisia ihmisiä kiinnostava aihe, jolla voitaisiin samalla juhlistaa 20-vuotiasta sarjakuvaopetustamme"

Li­min­gan ihme taipui sar­ja­ku­vak­si – "Ha­lut­tiin ottaa isompi, his­to­rial­li­nen ja pai­kal­li­sia ihmisiä kiin­nos­ta­va aihe, jolla voi­tai­siin samalla juh­lis­taa 20-vuo­tias­ta sar­ja­ku­vao­pe­tus­tam­me"

08.04.2021 18:00
Tilaajille
Taidekoululla valmistuu "Limingan ihme" -sarjakuva, joka kertoo Juha Hurmeen tekstin pohjalta sisällissodan tapahtumista Limingassa

Tai­de­kou­lul­la val­mis­tuu "Li­min­gan ihme" -sar­ja­ku­va, joka kertoo Juha Hurmeen tekstin poh­jal­ta si­säl­lis­so­dan ta­pah­tu­mis­ta Li­min­gas­sa

30.01.2021 10:48 2
Tilaajille
Limingan taidekoululaisten Stand Up -harjoitukset

Li­min­gan tai­de­kou­lu­lais­ten Stand Up -har­joi­tuk­set

30.09.2020 18:45
Tilaajille
Nolojen tilanteiden mutsi, introvertin intro ja puhetta isosta koosta – Limingan taidekoulun teatterilinjan väki vetää stand up -illan Tubassa omasta hatusta

Nolojen ti­lan­tei­den mutsi, int­ro­ver­tin intro ja puhetta isosta koosta – Li­min­gan tai­de­kou­lun teat­te­ri­lin­jan väki vetää stand up -illan Tubassa omasta hatusta

30.09.2020 18:45
Tilaajille
Finlandia-palkittu kirjailija ja ohjaaja Juha Hurme opettaa Limingan taidekoulun uudella teatterilinjalla

Fin­lan­dia-pal­kit­tu kir­jai­li­ja ja ohjaaja Juha Hurme opettaa Li­min­gan tai­de­kou­lun uudella teat­te­ri­lin­jal­la

20.07.2020 15:00 1
Tilaajille