Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kuntavaalit
Olli Immonen eroaa Oulun kaupunginvaltuustosta paikkakunnalta pois muuton vuoksi

Olli Immonen eroaa Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­ta paik­ka­kun­nal­ta pois muuton vuoksi

14.04.2023 11:22 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nal­li­sen it­se­hal­lin­non lopun alku?

09.01.2023 05:45 1
Tilaajille
Ruotsin vaalipäivälle isot odotukset – Kysyimme haaparantalaisilta, mitkä asiat on saatava kuntoon valtakunnassa ja paikallisesti

Ruotsin vaa­li­päi­väl­le isot odo­tuk­set – Ky­syim­me haa­pa­ran­ta­lai­sil­ta, mitkä asiat on saatava kuntoon val­ta­kun­nas­sa ja pai­kal­li­ses­ti

09.09.2022 20:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesän aja­tu­san­te­ja ko­ro­nas­ta kou­lu­tuk­seen

21.08.2021 07:00
Tilaajille
"Pudasjärvi on paras paikka, mutta haluan tehdä siitä vielä paremman", sanoo 21-vuotias tuleva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma

"Pu­das­jär­vi on paras paikka, mutta haluan tehdä siitä vielä pa­rem­man", sanoo 21-vuo­tias tuleva kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma

18.07.2021 16:24 5
Tilaajille
Essee: Meidän politiikkanörttien pitäisi keksiä, iten nukkuvat äänestäjät heräteltäisiin, mutta somessa tsemppaus ei riitä

Essee: Meidän po­li­tiik­ka­nört­tien pitäisi keksiä, iten nuk­ku­vat ää­nes­tä­jät he­rä­tel­täi­siin, mutta somessa tsemp­paus ei riitä

20.06.2021 09:00 5
Oulun seudulla kunnanvaltuustoon pääsi vähimmillään 9 äänellä – "Sehän riitti", kommentoi pienimmän äänipotin saanut

Oulun seu­dul­la kun­nan­val­tuus­toon pääsi vä­him­mil­lään 9 äänellä – "Sehän riit­ti", kom­men­toi pie­nim­män ää­ni­po­tin saanut

16.06.2021 06:00 3
Tilaajille
Analyysi: Kuntalaiset äänestivät yksinvaltaa etenkin keskustalle ja rkp:lle – useissa Pohjois-Suomen kunnissa yksi puolue voi päättää asioista

Ana­lyy­si: Kun­ta­lai­set ää­nes­ti­vät yk­sin­val­taa etenkin kes­kus­tal­le ja rkp:lle – useissa Poh­jois-Suo­men kun­nis­sa yksi puolue voi päättää asiois­ta

15.06.2021 10:21 10
Tilaajille
Oikeusministeri Henriksson valmis pohtimaan ennakkoäänestyksen pidentämistä – torjuu nettiäänestyksen käyttöönoton

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son valmis poh­ti­maan en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen pi­den­tä­mis­tä – torjuu net­ti­ää­nes­tyk­sen käyt­töö­no­ton

15.06.2021 08:29 10
Tilaajille
Kokoomus juhlii vaalivoittoa Helsingissä, Tampereella ja Turussa – Menehtyneen miehen äänet ratkaisemassa pormestarikisan Tampereella kokoomuksen eduksi

Ko­koo­mus juhlii vaa­li­voit­toa Hel­sin­gis­sä, Tam­pe­reel­la ja Turussa – Me­neh­ty­neen miehen äänet rat­kai­se­mas­sa por­mes­ta­ri­ki­san Tam­pe­reel­la ko­koo­muk­sen eduksi

14.06.2021 20:46
Tilaajille
Entiset siniset läpi Muhoksella keskustan listalta - Pirkko Mattila ja Petteri Juka valtuustoon

Entiset siniset läpi Mu­hok­sel­la kes­kus­tan lis­tal­ta - Pirkko Mattila ja Petteri Juka val­tuus­toon

14.06.2021 19:00 1
Tilaajille
Näkökulma: Hallituspuolueiden on pakko profiloitua ennen seuraavia vaaleja – monesta asiasta käydään syksyllä kunnon tappelu

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus­puo­luei­den on pakko pro­fi­loi­tua ennen seu­raa­via vaaleja – monesta asiasta käydään syk­syl­lä kunnon tappelu

14.06.2021 18:15 4
Tilaajille
Analyysi: Keskusta ja kokoomus voivat muodostaa erilaisia koalitioita Oulussa – kenen kanssa yhteinen sävel löytyy?

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta ja ko­koo­mus voivat muo­dos­taa eri­lai­sia koa­li­tioi­ta Oulussa – kenen kanssa yh­tei­nen sävel löytyy?

14.06.2021 20:47 22
Tilaajille
Perussuomalaiset tuplasi paikkansa Kempeleessä, Johanna Ohukainen onnistui ensi yrittämällä – "Olo on kaikin puolin häkeltynyt"

Pe­rus­suo­ma­lai­set tuplasi paik­kan­sa Kem­pe­lees­sä, Johanna Ohu­kai­nen on­nis­tui ensi yrit­tä­mäl­lä – "Olo on kaikin puolin hä­kel­ty­nyt"

14.06.2021 17:30 4
Tilaajille
Perussuomalaiset nousivat Oulun vaalipiirin kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi, mutta keskustan pohja on vahva Pohjois-Pohjanmaalla – puheenjohtaja: "Tämä on keskustan uuden auringon nousu"

Pe­rus­suo­ma­lai­set nou­si­vat Oulun vaa­li­pii­rin kol­man­nek­si suu­rim­mak­si puo­lueek­si, mutta kes­kus­tan pohja on vahva Poh­jois-Poh­jan­maal­la – pu­heen­joh­ta­ja: "Tämä on kes­kus­tan uuden au­rin­gon nousu"

14.06.2021 18:09 20
Tilaajille
Pienpuolueille näkyvyyttä Oulussa – Liike Nytin Arponen valtuustoon, asylin Lokka ulos

Pien­puo­lueil­le nä­ky­vyyt­tä Oulussa – Liike Nytin Arponen val­tuus­toon, asylin Lokka ulos

14.06.2021 16:00 18
Tilaajille

Oulun vaa­li­tu­lok­set vii­väs­tyi­vät Tui­ras­sa tehdyn virheen takia

14.06.2021 15:47
Nostaisiko digiloikka äänestysintoa vai pitääkö äänestämisestä tehdä rennompaa? Kuntavaalien äänestysprosentti jäi historiallisen matalaksi – Kysyimme, miten äänestysaste saataisiin nousuun

Nos­tai­si­ko di­gi­loik­ka ää­nes­tys­in­toa vai pitääkö ää­nes­tä­mi­ses­tä tehdä ren­nom­paa? Kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pro­sent­ti jäi his­to­rial­li­sen ma­ta­lak­si – Ky­syim­me, miten ää­nes­tys­as­te saa­tai­siin nousuun

14.06.2021 14:31 30
Tilaajille
Jussi Halla-aho nousi koko maan suurimmaksi ääniharavaksi – Miten kävi Juhani Tammiselle? Entä Vanessa Kurrille? Näin tunnetut suomalaiset menestyivät

Jussi Hal­la-aho nousi koko maan suu­rim­mak­si ää­ni­ha­ra­vak­si – Miten kävi Juhani Tam­mi­sel­le? Entä Vanessa Kur­ril­le? Näin tun­ne­tut suo­ma­lai­set me­nes­tyi­vät

14.06.2021 06:30 19
Näkökulma: Perussuomalaisten kuntajytkystä tuli kevytversio – pelätty sohva houkutti osaa äänestäjistä vaaliuurnia enemmän

Nä­kö­kul­ma: Pe­rus­suo­ma­lais­ten kun­ta­jyt­kys­tä tuli ke­vyt­ver­sio – pelätty sohva hou­kut­ti osaa ää­nes­tä­jis­tä vaa­liuur­nia enemmän

14.06.2021 06:30 1
Tilaajille