Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kuivasjärvi
Pelastuslaitos kutsuttiin Kuivasjärvelle, jäällä olleen luultiin olevan hädässä

Pe­las­tus­lai­tos kut­sut­tiin Kui­vas­jär­vel­le, jäällä olleen luul­tiin olevan hädässä

24.03.2023 00:02
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten teemoja on nos­tet­ta­va esiin – miksi Pöl­lön­kan­kaal­la ei ole nuo­ri­so­ti­lo­ja?

21.03.2023 05:30
Tilaajille
Pitkään ulkomailla asunut perhe löysi mieluisen kodin Oulun Kuivasjärveltä 1980-luvun omakotitalosta: "Ihastuimme olohuone-keittiön korkeaan tilaan"

Pitkään ul­ko­mail­la asunut perhe löysi mie­lui­sen kodin Oulun Kui­vas­jär­vel­tä 1980-lu­vun oma­ko­ti­ta­los­ta: "I­has­tuim­me olo­huo­ne-keit­tiön kor­keaan tilaan"

11.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Kuivasjärven asukkaat vetoavat nuorisotilojen saamiseksi Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunnalta

Kui­vas­jär­ven asuk­kaat ve­toa­vat nuo­ri­so­ti­lo­jen saa­mi­sek­si Oulun si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nal­ta

09.11.2022 18:01
Tilaajille
Kuivasjärven hapettaminen alkoi – järven jäällä ei ole tänä vuonna turvallista liikkua

Kui­vas­jär­ven ha­pet­ta­mi­nen alkoi – järven jäällä ei ole tänä vuonna tur­val­lis­ta liikkua

01.11.2022 14:17 6
Sisäseinä pääsi homehtumaan pahasti Kuivasjärven Salessa, remontti meneillään – Arinan mukaan asiakkaille tai henkilöstölle ei ole tullut haittaa

Si­sä­sei­nä pääsi ho­meh­tu­maan pahasti Kui­vas­jär­ven Sa­les­sa, re­mont­ti me­neil­lään – Arinan mukaan asiak­kail­le tai hen­ki­lös­töl­le ei ole tullut haittaa

08.09.2022 11:52 22
Tilaajille
Oululainen Elina Lehtonen, 90, on tottunut tekemään työtä pienestä pitäen, ja työnteon hän arvelee olevan myös pitkän ikänsä salaisuus

Ou­lu­lai­nen Elina Leh­to­nen, 90, on tot­tu­nut te­ke­mään työtä pie­nes­tä pitäen, ja työn­teon hän arvelee olevan myös pitkän ikänsä sa­lai­suus

26.05.2022 08:00 1
Tilaajille
Kuivasjärven ilmastus aloitetaan jälleen, jäällä liikkumista tulee välttää talven aikana

Kui­vas­jär­ven il­mas­tus aloi­te­taan jäl­leen, jäällä liik­ku­mis­ta tulee välttää talven aikana

15.10.2021 10:31 4
Kuivasjärvellä omakotitalon ulkoseinään maalattu muraali herättää ihastusta ohikulkijoissa – "Tämä on tehty ihmisille iloksi ja virkistykseksi"

Kui­vas­jär­vel­lä oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­sei­nään maa­lat­tu muraali he­rät­tää ihas­tus­ta ohi­kul­ki­jois­sa – "Tämä on tehty ih­mi­sil­le iloksi ja vir­kis­tyk­sek­si"

24.08.2021 12:00 11
Tilaajille
Kuivasjärven uimarannalla havaittu runsaasti sinilevää – Ympäristötoimi suosittelee välttämään uimista

Kui­vas­jär­ven ui­ma­ran­nal­la ha­vait­tu run­saas­ti si­ni­le­vää – Ym­pä­ris­tö­toi­mi suo­sit­te­lee vält­tä­mään uimista

13.08.2021 15:38 1
Muhoksella kirkkosaaren uimarannalla todettu runsaasti sinilevää tiistaina– ympäristötoimi muistuttaa seuraamaan tiedotusta ja välttämään uimista tarvittaessa

Mu­hok­sel­la kirk­ko­saa­ren ui­ma­ran­nal­la todettu run­saas­ti si­ni­le­vää tiis­tai­na– ym­pä­ris­tö­toi­mi muis­tut­taa seu­raa­maan tie­do­tus­ta ja vält­tä­mään uimista tar­vit­taes­sa

30.07.2021 12:19
Oulun uimarannoilla ei vielä sinilevää tänä kesänä – lämpiminä kesinä levää on enemmän kuin viileinä

Oulun ui­ma­ran­noil­la ei vielä si­ni­le­vää tänä kesänä – läm­pi­mi­nä kesinä levää on enemmän kuin vii­lei­nä

02.07.2021 09:22
Tilaajille
Kaukolämmön keskeytys tulossa Kuivasjärven alueella

Kau­ko­läm­mön kes­key­tys tulossa Kui­vas­jär­ven alueel­la

12.03.2021 10:39
Kylmettynyt nainen pelastettiin avannon reunalta Kuivasjärvellä

Kyl­met­ty­nyt nainen pe­las­tet­tiin avannon reu­nal­ta Kui­vas­jär­vel­lä

09.12.2020 13:38
Kunnostustyöt ohentavat jäitä Pyykös- ja Kuivasjärvellä  – Oulujoesta johdetaan lisävettä Pyykösjärveen

Kun­nos­tus­työt ohen­ta­vat jäitä Pyykös- ja Kui­vas­jär­vel­lä – Ou­lu­joes­ta joh­de­taan li­sä­vet­tä Pyy­kös­jär­veen

04.12.2020 13:13 2
Veneilemässä ollut mies joutui veden varaan Kuivasjärvellä – sivullinen pelasti ja toi omalla veneellään rantaan

Ve­nei­le­mäs­sä ollut mies joutui veden varaan Kui­vas­jär­vel­lä – si­vul­li­nen pelasti ja toi omalla ve­neel­lään rantaan

27.05.2020 19:05
Hevosille rauhoitettu reitti on joutunut ilkivallan kohteeksi Oulun Kuivasjärvellä ja nyt pyöräilijät ovat eksyneet reitille – "Läheltä piti -tilanteita on ollut", ratsastuskouluyrittäjä harmittelee

He­vo­sil­le rau­hoi­tet­tu reitti on jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si Oulun Kui­vas­jär­vel­lä ja nyt pyö­räi­li­jät ovat ek­sy­neet rei­til­le – "Lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta on ollut", rat­sas­tus­kou­lu­yrit­tä­jä har­mit­te­lee

27.05.2020 13:12 20
Tilaajille