Uimarannat
Koirilta on pääsy kielletty yleisille uimarannoille – ranta-alueiden rajat hämmentävät, eivätkä koiranulkoiluttajat tiedä missä liikkuminen on sallittua

Koi­ril­ta on pääsy kiel­let­ty ylei­sil­le ui­ma­ran­noil­le – ran­ta-aluei­den rajat häm­men­tä­vät, eivätkä koi­ran­ul­koi­lut­ta­jat tiedä missä liik­ku­mi­nen on sal­lit­tua

11.08.2020 06:00 4
Tilaajille
Rajahaudan uimarannalla havaittu järvisyyhyä, rannalla voi silti uida

Ra­ja­hau­dan ui­ma­ran­nal­la ha­vait­tu jär­vi­syy­hyä, ran­nal­la voi silti uida

06.08.2020 11:36 0
Kaikki Oulun seudun uimarantojen vedet ovat uimakelpoisia – Kuivasjärvellä ja Pyykösjärvellä ei uusia sinilevähavaintoja

Kaikki Oulun seudun ui­ma­ran­to­jen vedet ovat ui­ma­kel­poi­sia – Kui­vas­jär­vel­lä ja Pyy­kös­jär­vel­lä ei uusia si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja

24.07.2020 13:19 0
Aurinko hellii ja jäätelökioskille jonotetaan Nallikarissa – lähetä kuvia uimarannan tunnelmista

Aurinko hellii ja jää­te­lö­kios­kil­le jo­no­te­taan Nal­li­ka­ris­sa – lähetä kuvia ui­ma­ran­nan tun­nel­mis­ta

23.06.2020 12:51 0
Oulun uimavedet ovat nyt varsin lämpimiä – rannoilla ei myöskään havaittu sinilevää

Oulun ui­ma­ve­det ovat nyt varsin läm­pi­miä – ran­noil­la ei myös­kään ha­vait­tu si­ni­le­vää

18.06.2020 11:45 0
Nuorisoporukka tappeli Ounaskosken uimarannalla Rovaniemellä viikonloppuna  – poliisi selvittänyt tapahtumia paikalla kuvatun videomateriaalin avulla

Nuo­ri­so­po­ruk­ka tappeli Ou­nas­kos­ken ui­ma­ran­nal­la Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na – poliisi sel­vit­tä­nyt ta­pah­tu­mia pai­kal­la kuvatun vi­deo­ma­te­riaa­lin avulla

14.06.2020 16:25 0
Väki nautiskeli lämmöstä ja uimisesta Oulun rannoilla – "Jäälin montulla on turvallinen ranta ja puhdas vesi"

Väki nau­tis­ke­li läm­mös­tä ja ui­mi­ses­ta Oulun ran­noil­la – "Jäälin mon­tul­la on tur­val­li­nen ranta ja puhdas vesi"

13.06.2020 19:10 0
Linnansaaren uimalaitosta pidettiin Suomen upeimpana - maauimala Ouluun valmistui 1933 ja se purettiin 1959

Lin­nan­saa­ren ui­ma­lai­tos­ta pi­det­tiin Suomen upeim­pa­na - maa­ui­ma­la Ouluun val­mis­tui 1933 ja se pu­ret­tiin 1959

13.06.2020 19:00 8
Tilaajille
Oulun uimavesistä otettiin kesän ensimmäiset näytteet – lämpimin vesi Lämsänjärvellä

Oulun ui­ma­ve­sis­tä otet­tiin kesän en­sim­mäi­set näyt­teet – läm­pi­min vesi Läm­sän­jär­vel­lä

11.06.2020 15:38 0
Ovatko tässä Suomen parhaat uimarannat? Listasimme 24 tutustumisen arvoista kohdetta eri puolilla maata

Ovatko tässä Suomen parhaat ui­ma­ran­nat? Lis­ta­sim­me 24 tu­tus­tu­mi­sen ar­vois­ta koh­det­ta eri puo­lil­la maata

10.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Nyt lähti talviturkki - Kalevan toukokuun lukijakuvassa riemuitaan metsälammella Rantsilassa

Nyt lähti tal­vi­turk­ki - Kalevan tou­ko­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa rie­mui­taan met­sä­lam­mel­la Rant­si­las­sa

02.06.2020 10:07 1
Tuiran uimarannan pukukopit avautuvat maanantaina, myös rantakahvilan toiminta käynnistyy

Tuiran ui­ma­ran­nan pu­ku­ko­pit avau­tu­vat maa­nan­tai­na, myös ran­ta­kah­vi­lan toi­min­ta käyn­nis­tyy

29.05.2020 11:58 2