Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­käai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­seop­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Uimarannat
Limingan Rantakylän uimarannalla havaittu sinilevää – uimista suositellaan välttämään

Li­min­gan Ran­ta­ky­län ui­ma­ran­nal­la ha­vait­tu si­ni­le­vää – uimista suo­si­tel­laan vält­tä­mään

26.07.2023 13:51 1
Uimakoulu luonnonvesissä on Oulun seudulla harvinaisuus, kävimme tutustumassa yhteen – "Uimaopetuksesta on todella huutava pula"

Ui­ma­kou­lu luon­non­ve­sis­sä on Oulun seu­dul­la har­vi­nai­suus, kävimme tu­tus­tu­mas­sa yhteen – "Ui­mao­pe­tuk­ses­ta on todella huutava pula"

16.07.2023 17:00 4
Tilaajille
Kolmekymppiset rantapojat pakkaavat pakun täyteen sup-lautoja, kanootin ja pelejä, ja lähtevät kiertämään Iin uimarantoja – Tässä ovat heidän vinkkinsä uimaretken kohteeksi

Kol­me­kymp­pi­set ran­ta­po­jat pak­kaa­vat pakun täyteen sup-lau­to­ja, ka­noo­tin ja pelejä, ja läh­te­vät kier­tä­mään Iin ui­ma­ran­to­ja – Tässä ovat heidän vink­kin­sä ui­ma­ret­ken koh­teek­si

16.07.2023 07:00
Tilaajille
Rantaelämä Nallikarissa helpottuu, kun vessat ja suihkut valmistuvat – Mystiset isot hiekkakasat pysyvät paikoillaan toistaiseksi

Ran­ta­elä­mä Nal­li­ka­ris­sa hel­pot­tuu, kun vessat ja suihkut val­mis­tu­vat – Mys­ti­set isot hiek­ka­ka­sat pysyvät pai­koil­laan tois­tai­sek­si

14.07.2023 06:30 22
Tilaajille
Oulunsalon Varjakan uimarannalla on havaittu sinilevää – ranta ei ole uimakiellossa

Ou­lun­sa­lon Var­ja­kan ui­ma­ran­nal­la on ha­vait­tu si­ni­le­vää – ranta ei ole ui­ma­kiel­los­sa

10.07.2023 15:27
Kellon Kiviniemen uimarannalla sinilevää – uiminen on sallittua, muttei suositeltavaa

Kellon Ki­vi­nie­men ui­ma­ran­nal­la si­ni­le­vää – uiminen on sal­lit­tua, muttei suo­si­tel­ta­vaa

29.06.2023 12:16 3
Ilkivallan kohteeksi joutuneen Mourunginjärven uimarannan vedessä voi uida, Pyykösjärvessä pieni määrä sinilevää

Il­ki­val­lan koh­teek­si jou­tu­neen Mou­run­gin­jär­ven ui­ma­ran­nan vedessä voi uida, Pyy­kös­jär­ves­sä pieni määrä si­ni­le­vää

22.06.2023 16:44 1
Uimarannat kutsuvat taas – tarkista Kalevan uimarantakoneesta 17 suositun rannan vedenlaatu ja lämpötila

Ui­ma­ran­nat kut­su­vat taas – tar­kis­ta Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta 17 suo­si­tun rannan ve­den­laa­tu ja läm­pö­ti­la

10.08.2023 15:01 18
Tilaajille
Ympäristötoimi tutkii vedenlaatua Kempeleessä Mourunginjärven uimarannalla – lauantaina havaittu kemiallisten vessojen kaataminen voi aiheuttaa terveysriskejä

Ym­pä­ris­tö­toi­mi tutkii ve­den­laa­tua Kem­pe­lees­sä Mou­run­gin­jär­ven ui­ma­ran­nal­la – lauan­tai­na ha­vait­tu ke­mial­lis­ten ves­so­jen kaa­ta­mi­nen voi ai­heut­taa ter­veys­ris­ke­jä

19.06.2023 12:42 3
Tilaajille
Oulun seudun uimarannoilla mitattiin hyviä arvoja uimavesien laadussa

Oulun seudun ui­ma­ran­noil­la mi­tat­tiin hyviä arvoja ui­ma­ve­sien laa­dus­sa

09.06.2023 22:34 2
Katso videolta, miten kahdeksan metrin syvyydestä nousee ruosteisia metallikasoja – Kempeleen Kalliomontusta löytyi pyöriä ja jopa Fiat Scudon ovi

Katso vi­deol­ta, miten kah­dek­san metrin sy­vyy­des­tä nousee ruos­tei­sia me­tal­li­ka­so­ja – Kem­pe­leen Kal­lio­mon­tus­ta löytyi pyöriä ja jopa Fiat Scudon ovi

31.05.2023 14:54 3
Tilaajille
Kempeleen Kalliomontun pohjassa maanneet romut nostettiin ylös ja kuskattiin kierrätykseen

Kem­pe­leen Kal­lio­mon­tun poh­jas­sa maan­neet romut nos­tet­tiin ylös ja kus­kat­tiin kier­rä­tyk­seen

30.05.2023 18:36 17
Tilaajille
Kempele sopi romun täyttämän Kalliomontun uimapaikan pohjan siivouksesta sukeltajien kanssa

Kempele sopi romun täyt­tä­män Kal­lio­mon­tun ui­ma­pai­kan pohjan sii­vouk­ses­ta su­kel­ta­jien kanssa

23.01.2023 19:13 13
Kempele heräsi toimiin, kun Kalliomontun uimapaikan pohjasta paljastui röykkiöittäin romua – "Inhottava ajatus että uidaan paikassa joka on täynnä romua"

Kempele heräsi toi­miin, kun Kal­lio­mon­tun ui­ma­pai­kan poh­jas­ta pal­jas­tui röyk­kiöit­täin romua – "In­hot­ta­va ajatus että uidaan pai­kas­sa joka on täynnä romua"

11.01.2023 18:00 36
Tilaajille
Turisteja on jo riesaksi asti – Rovaniemen Norvajärvellä asuva Noora Ahola kyllästyi pihalleen tunkeviin matkailijoihin ja viritti kettingin pihatien poikki

Tu­ris­te­ja on jo rie­sak­si asti – Ro­va­nie­men Nor­va­jär­vel­lä asuva Noora Ahola kyl­läs­tyi pi­hal­leen tun­ke­viin mat­kai­li­joi­hin ja viritti ket­tin­gin pi­ha­tien poikki

29.12.2022 15:04 22
Tilaajille
Nallikarin vedenlaatu on edelleen hyvä

Nal­li­ka­rin ve­den­laa­tu on edel­leen hyvä

05.08.2022 14:40 5
Muhoksen rantavesissä sinilevää, Papinjärvellä ja Rajahaudassa järvisyyhyä – Lämsänjärvi edelleen käyttökiellossa veden pinnan nousun vuoksi

Mu­hok­sen ran­ta­ve­sis­sä si­ni­le­vää, Pa­pin­jär­vel­lä ja Ra­ja­hau­das­sa jär­vi­syy­hyä – Läm­sän­jär­vi edel­leen käyt­tö­kiel­los­sa veden pinnan nousun vuoksi

29.07.2022 14:19 6
Oulunsalossa Papinjärven uimarannalla on todettu järvisyyhyä

Ou­lun­sa­los­sa Pa­pin­jär­ven ui­ma­ran­nal­la on todettu jär­vi­syy­hyä

18.07.2022 12:52
Uiminen Nallikarissa kiellettiin jälleen – uimaveden laadun päivittäinen vaihtelu aiheuttanee ympäristötoimelle laajat jatkotoimenpiteet: "Kartoitettavaa on paljon"

Uiminen Nal­li­ka­ris­sa kiel­let­tiin jälleen – ui­ma­ve­den laadun päi­vit­täi­nen vaih­te­lu ai­heut­ta­nee ym­pä­ris­tö­toi­mel­le laajat jat­ko­toi­men­pi­teet: "Kar­toi­tet­ta­vaa on paljon"

07.07.2022 14:58 41
Nallikarissa uimista ei taaskaan suositella – vesinäytteessä jälleen liikaa enterokokkeja, myös E. coli -bakteerien määrä ylitti toimenpiderajan

Nal­li­ka­ris­sa uimista ei taas­kaan suo­si­tel­la – ve­si­näyt­tees­sä jälleen liikaa en­te­ro­kok­ke­ja, myös E. coli -bak­tee­rien määrä ylitti toi­men­pi­de­ra­jan

06.07.2022 13:40 58