Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Uimarannat
Tulva vei Tuiran uimarannan laiturin viime keväänä ja tilalle tehtiin väliaikainen ratkaisu – milloin talviuintipaikka saadaan kuntoon ja miten kaavamuutos etenee?

Tulva vei Tuiran ui­ma­ran­nan lai­tu­rin viime keväänä ja tilalle tehtiin vä­li­ai­kai­nen rat­kai­su – milloin tal­vi­uin­ti­paik­ka saadaan kuntoon ja miten kaa­va­muu­tos etenee?

24.10.2021 17:00 6
Tilaajille
Tyrnävän Suutarinjärvessä todettiin sinilevää – uimakausi päättyy

Tyr­nä­vän Suu­ta­rin­jär­ves­sä to­det­tiin si­ni­le­vää – ui­ma­kau­si päättyy

30.08.2021 12:59
Oulunsuun uimarannan vedessä on havaittu sinilevää, levää myös Muhoksen Montan rannalla – uimarantoja ei ole asetettu uimakieltoon

Ou­lun­suun ui­ma­ran­nan vedessä on ha­vait­tu si­ni­le­vää, levää myös Mu­hok­sen Montan ran­nal­la – ui­ma­ran­to­ja ei ole ase­tet­tu ui­ma­kiel­toon

17.08.2021 15:03 1
Kuivasjärven uimarannalla havaittu runsaasti sinilevää – Ympäristötoimi suosittelee välttämään uimista

Kui­vas­jär­ven ui­ma­ran­nal­la ha­vait­tu run­saas­ti si­ni­le­vää – Ym­pä­ris­tö­toi­mi suo­sit­te­lee vält­tä­mään uimista

13.08.2021 15:38 1
Nallikarin ja Oulunlahden uimavedet ovat  kunnossa – rannoilla ei havaittu sinilevää

Nal­li­ka­rin ja Ou­lun­lah­den ui­ma­ve­det ovat kun­nos­sa – ran­noil­la ei ha­vait­tu si­ni­le­vää

06.08.2021 14:58
Raahe haluaisi käyttää koiria valkoposkihanhien häädössä – ely-keskukselta ei ole saatu lupaa

Raahe ha­luai­si käyttää koiria val­ko­pos­ki­han­hien hää­dös­sä – ely-kes­kuk­sel­ta ei ole saatu lupaa

02.08.2021 13:28 6
Tilaajille
Muhoksella kirkkosaaren uimarannalla todettu runsaasti sinilevää tiistaina– ympäristötoimi muistuttaa seuraamaan tiedotusta ja välttämään uimista tarvittaessa

Mu­hok­sel­la kirk­ko­saa­ren ui­ma­ran­nal­la todettu run­saas­ti si­ni­le­vää tiis­tai­na– ym­pä­ris­tö­toi­mi muis­tut­taa seu­raa­maan tie­do­tus­ta ja vält­tä­mään uimista tar­vit­taes­sa

30.07.2021 12:19
Nallikarin uimavesi  jälleen puhdasta – Oulun seudun ympäristötoimi: Uimaveden bakteerit ovat vähentyneet eikä sinilevää ole havaittu

Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­si jälleen puh­das­ta – Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi: Ui­ma­ve­den bak­tee­rit ovat vä­hen­ty­neet eikä si­ni­le­vää ole ha­vait­tu

23.07.2021 12:19
Rajahaudan uimarannalla uineilla henkilöillä havaittu järvisyyhyä – pitkäaikaista oleskelua vedessä tulee välttää

Ra­ja­hau­dan ui­ma­ran­nal­la ui­neil­la hen­ki­löil­lä ha­vait­tu jär­vi­syy­hyä – pit­kä­ai­kais­ta oles­ke­lua vedessä tulee välttää

14.07.2021 11:06 3
Keminmaassa etsittiin veden varaan joutunutta ihmistä kolmen sukeltajan voimin – ketään ei löydetty

Ke­min­maas­sa et­sit­tiin veden varaan jou­tu­nut­ta ihmistä kolmen su­kel­ta­jan voimin – ketään ei löy­det­ty

13.07.2021 06:16
Tilaajille
Uimapatjalla ollut uimari ajautui kauas rannasta Kalajoella – pelastuslaitos muistuttaa varovaisuudesta uimarannoilla

Ui­ma­pat­jal­la ollut uimari ajautui kauas ran­nas­ta Ka­la­joel­la – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa va­ro­vai­suu­des­ta ui­ma­ran­noil­la

12.07.2021 16:00 1
Oulun EU-rantojen vesi hyvälaatuista – Lämsänjärven ranta edelleen poissa käytöstä

Oulun EU-ran­to­jen vesi hy­vä­laa­tuis­ta – Läm­sän­jär­ven ranta edel­leen poissa käy­tös­tä

09.07.2021 10:11 19
Tilaajille
Kalajoen hiekkasärkillä hälytys: Saareen kahlaamassa olleet ihmiset joutuivat  yllättäen veden varaan

Ka­la­joen hiek­ka­sär­kil­lä hä­ly­tys: Saareen kah­laa­mas­sa olleet ihmiset jou­tui­vat yl­lät­täen veden varaan

08.07.2021 15:58 4
Bakteeri-infektion riski on kohonnut Oulun rannikon uimavesissä – THL: jos vastustuskyky on heikentynyt, merivesissä uimista kannattaa välttää

Bak­tee­ri-in­fek­tion riski on ko­hon­nut Oulun ran­ni­kon ui­ma­ve­sis­sä – THL: jos vas­tus­tus­ky­ky on hei­ken­ty­nyt, me­ri­ve­sis­sä uimista kan­nat­taa välttää

08.07.2021 12:03 14
Perämerellä runsaasti sinilevää – syynä poikkeuksellisen korkeat pintalämpötilat

Pe­rä­me­rel­lä run­saas­ti si­ni­le­vää – syynä poik­keuk­sel­li­sen korkeat pin­ta­läm­pö­ti­lat

07.07.2021 16:53 1
Tilaajille
Oulussa ei ole virallisia koirauimarantoja, mutta omistajat ovat löytäneet uittopaikkoja rantojen läheisyydestä

Oulussa ei ole vi­ral­li­sia koi­raui­ma­ran­to­ja, mutta omis­ta­jat ovat löy­tä­neet uit­to­paik­ko­ja ran­to­jen lä­hei­syy­des­tä

05.07.2021 15:47 8
Tilaajille
Oulun seudun uimarannoilla lämpimimmät vedet ovat Muhoksen Repokankaalla ja Kempeleen Mourunkijärvellä – Lämsänjärven ranta ja Muhoksen Karho-ojan ranta käyttökiellossa

Oulun seudun ui­ma­ran­noil­la läm­pi­mim­mät vedet ovat Mu­hok­sen Re­po­kan­kaal­la ja Kem­pe­leen Mou­run­ki­jär­vel­lä – Läm­sän­jär­ven ranta ja Mu­hok­sen Kar­ho-ojan ranta käyt­tö­kiel­los­sa

24.06.2021 13:16 4
Lämsänjärven uimaranta otettiin pois käytöstä – EU-uimavesien laatu on hyvä Oulun seudulla

Läm­sän­jär­ven ui­ma­ran­ta otet­tiin pois käy­tös­tä – EU-ui­ma­ve­sien laatu on hyvä Oulun seu­dul­la

11.06.2021 15:09 17
Tilaajille
Kysyimme: milloin lapset voi päästää yksin rannalle? "Jos uimataidoton kaatuu, vyötärönkorkuinen vesi on vaarallinen"

Ky­syim­me: milloin lapset voi päästää yksin ran­nal­le? "Jos ui­ma­tai­do­ton kaatuu, vyö­tä­rön­kor­kui­nen vesi on vaa­ral­li­nen"

10.06.2021 06:00
Tilaajille

Läm­sän­jär­ven ui­ma­ran­ta pois käy­tös­tä – vesi kor­keal­la

03.06.2021 10:54