Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Koronaviruksen torjunta
Valo koronatunnelin päässä kirkastuu, ja siksi rajoitusten purku pitää saada vauhtiin
Pääkirjoitus

Valo ko­ro­na­tun­ne­lin päässä kir­kas­tuu, ja siksi ra­joi­tus­ten purku pitää saada vauh­tiin

26.01.2022 20:00 17
Tilaajille
Koronataiston johtajuus on nyt kiusallisen epäselvä
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­tais­ton joh­ta­juus on nyt kiu­sal­li­sen epä­sel­vä

16.01.2022 20:00 47
Tilaajille
Koronalinjauksista nousi taas taisto, jossa moni alue ja kunta katsoo perustelluksi ohittaa arvovaltaansa vartioivan ministeriön ohjeet
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­lin­jauk­sis­ta nousi taas taisto, jossa moni alue ja kunta katsoo pe­rus­tel­luk­si ohittaa ar­vo­val­taan­sa var­tioi­van mi­nis­te­riön ohjeet

12.01.2022 20:00 21
Tilaajille
Hallitus yllättävän varovainen, kovien koronapäätösten teko jäi alueiden vastuulle
Pääkirjoitus

Hal­li­tus yl­lät­tä­vän va­ro­vai­nen, kovien ko­ro­na­pää­tös­ten teko jäi aluei­den vas­tuul­le

22.12.2021 20:00 39
Tilaajille
Kyllä, vauhtia rokotuksiin tarvitaan, mutta jokainen voi kantaa vastuuta koronan torjunnasta myös muilla tavoin
Pääkirjoitus

Kyllä, vauhtia ro­ko­tuk­siin tar­vi­taan, mutta jo­kai­nen voi kantaa vas­tuu­ta koronan tor­jun­nas­ta myös muilla tavoin

16.12.2021 20:00 11
Tilaajille
Viikon lopuksi: Yhteiskunnan ykkösvelvollisuus unohtui, kun koronataistelussa juututtiin perustuslain tulkintoihin

Viikon lo­puk­si: Yh­teis­kun­nan yk­kös­vel­vol­li­suus unoh­tui, kun ko­ro­na­tais­te­lus­sa juu­tut­tiin pe­rus­tus­lain tul­kin­toi­hin

16.04.2021 14:00 11
Tilaajille
Rankkoja, perusteltuja toimia koronaa vastaan – mutta ehtikö virusmuunnos jo päästä karkumatkalle
Pääkirjoitus

Rank­ko­ja, pe­rus­tel­tu­ja toimia koronaa vastaan – mutta ehtikö vi­rus­muun­nos jo päästä kar­ku­mat­kal­le

25.02.2021 14:35 18
Tilaajille
Koronavirusmuunnoksia havaittu kolmella Suomeen palanneella matkustajalla – Britanniasta matkustaneita kehotetaan koronatesteihin

Ko­ro­na­vi­rus­muun­nok­sia ha­vait­tu kol­mel­la Suomeen pa­lan­neel­la mat­kus­ta­jal­la – Bri­tan­nias­ta mat­kus­ta­nei­ta ke­ho­te­taan ko­ro­na­tes­tei­hin

28.12.2020 15:16 13
Valitaan kansakuntana se pienempi riesa, nujerretaan virus vapaaehtoisesti, koska se ei ole kohtuuttoman työlästä
Pääkirjoitus

Va­li­taan kan­sa­kun­ta­na se pie­nem­pi riesa, nu­jer­re­taan virus va­paaeh­toi­ses­ti, koska se ei ole koh­tuut­to­man työ­läs­tä

24.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Kysyimme: Jos suurin osa ihmisistä käyttää kasvomaskeja väärin, kannattaako niitä käyttää ollenkaan?

Ky­syim­me: Jos suurin osa ih­mi­sis­tä käyttää kas­vo­mas­ke­ja väärin, kan­nat­taa­ko niitä käyttää ol­len­kaan?

19.11.2020 18:55 30
Tilaajille
Rokote valmistuu, pandemian loppu häämöttää – kansalaisten on rokotteen ottoa pohtiessaan syytä kuulla oikeita asiantuntijoita, ei nettipalstojen kansanvalistajia
Pääkirjoitus

Rokote val­mis­tuu, pan­de­mian loppu hää­möt­tää – kan­sa­lais­ten on ro­kot­teen ottoa poh­ties­saan syytä kuulla oikeita asian­tun­ti­joi­ta, ei net­ti­pals­to­jen kan­san­va­lis­ta­jia

11.11.2020 20:00 2
Tilaajille
Kansalaisilla on sormi suussa koronatiedon äärellä – viranomaisviestinnässä on nyt kovasti selkeyttämisen varaa
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­sil­la on sormi suussa ko­ro­na­tie­don äärellä – vi­ran­omais­vies­tin­näs­sä on nyt kovasti sel­keyt­tä­mi­sen varaa

02.10.2020 20:00 4
Tilaajille
Kuusamon Tolpanniemen koulun vanhempainillassa olleet ovat saattaneet altistua koronavirukselle – "Tartuntariski on pieni"

Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­men koulun van­hem­pai­nil­las­sa olleet ovat saat­ta­neet al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – "Tar­tun­ta­ris­ki on pieni"

06.09.2020 17:40
Tilaajille
Virus vaatii päättäjiltä notkeutta ja rohkeutta – Helsinki-Vantaan lentoaseman tapahtumat kertovat, että kumpaakin on puuttunut
Pääkirjoitus

Virus vaatii päät­tä­jil­tä not­keut­ta ja roh­keut­ta – Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ase­man ta­pah­tu­mat ker­to­vat, että kum­paa­kin on puut­tu­nut

27.08.2020 20:00 6