Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Korona-altistukset
HS: Elinkeinoministeri Mika Lintilä lähti salibandyotteluun koronalle altistuneena – oli saanut kehotuksen välttää kontakteja

HS: Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lintilä lähti sa­li­ban­dy­ot­te­luun ko­ro­nal­le al­tis­tu­nee­na – oli saanut ke­ho­tuk­sen välttää kon­tak­te­ja

08.12.2021 20:21 61
Oulu kohdentaa koronajäljitystä pitkäkestoisiin altistumisiin – kouluissa, päiväkodeissa ja harrastuksissa tapahtuneista kontakteista ei määrätä karanteeniin

Oulu koh­den­taa ko­ro­na­jäl­ji­tys­tä pit­kä­kes­toi­siin al­tis­tu­mi­siin – kou­luis­sa, päi­vä­ko­deis­sa ja har­ras­tuk­sis­sa ta­pah­tu­neis­ta kon­tak­teis­ta ei määrätä ka­ran­tee­niin

30.11.2021 13:49
Oulussa koronalle on voinut altistua ravintoloissa, kuntosalilla ja rauhanyhdistyksellä

Oulussa ko­ro­nal­le on voinut al­tis­tua ra­vin­to­lois­sa, kun­to­sa­lil­la ja rau­han­yh­dis­tyk­sel­lä

16.09.2021 15:40
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset ko­ti­ares­tiin päiviä al­tis­tu­mi­sen jälkeen – olisiko ka­ran­tee­ni­tou­hus­sa nyt kor­jaa­mi­sen paikka?

14.09.2021 08:00 2
Tilaajille
Uusia tartuntoja todettu Pohjois-Suomessa hyvin vähän – Oulussa korona-altistuksia muun muassa kuntosaleilla, ravintoloissa ja Hurmoksessa

Uusia tar­tun­to­ja todettu Poh­jois-Suo­mes­sa hyvin vähän – Oulussa ko­ro­na-al­tis­tuk­sia muun muassa kun­to­sa­leil­la, ra­vin­to­lois­sa ja Hur­mok­ses­sa

13.09.2021 14:47
Ainakin näissä paikoissa on voinut altistua koronalle Oulussa – joukkoaltistumisiakin runsaasti viime viikkoina

Ainakin näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le Oulussa – jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia­kin run­saas­ti viime viik­koi­na

10.09.2021 13:41 44
Kempeleen kouluissa toistasataa henkeä karanteenissa, thainyrkkeilytapahtumasta lähteneet tartuntaketjut yhä pääosassa kunnassa

Kem­pe­leen kou­luis­sa tois­ta­sa­taa henkeä ka­ran­tee­nis­sa, thai­nyrk­kei­ly­ta­pah­tu­mas­ta läh­te­neet tar­tun­ta­ket­jut yhä pää­osas­sa kun­nas­sa

27.08.2021 15:58 7
Tilaajille
Koronavirus riivaa nyt voimalla Myllytullin ja Hiukkavaaran kouluja Oulussa, karanteenissa satoja oppilaita – Myllytullin alakoulu siirtymässä etäopetukseen ensi viikoksi

Ko­ro­na­vi­rus riivaa nyt voi­mal­la Myl­ly­tul­lin ja Hiuk­ka­vaa­ran kouluja Ou­lus­sa, ka­ran­tee­nis­sa satoja op­pi­lai­ta – ­Myl­ly­tul­lin ala­kou­lu siir­ty­mäs­sä etä­ope­tuk­seen ensi vii­kok­si

27.08.2021 22:02 35
Tilaajille
Taas uusia altistumispaikkoja Oulussa: Elokuvateatteri, ravintoloita, liikuntapaikkoja – katso tästä lista paikoista

Taas uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja Ou­lus­sa: Elo­ku­va­teat­te­ri, ra­vin­to­loi­ta, lii­kun­ta­paik­ko­ja – katso tästä lista pai­kois­ta

26.08.2021 09:00 73
Ravintoloita, kuntosaleja ja pankki: Katso Oulun tuore lista viime päivien altistusriskipaikoista

Ra­vin­to­loi­ta, kun­to­sa­le­ja ja pankki: Katso Oulun tuore lista viime päivien al­tis­tus­ris­ki­pai­kois­ta

23.08.2021 10:12
Oulun Kärkkäinen, Raksilan Citymarket ja ravintoloita: Oulu julkaisi tuoreen altistusriskilistan, katso tiedot tästä

Oulun Kärk­käi­nen, Rak­si­lan Ci­ty­mar­ket ja ra­vin­to­loi­ta: Oulu jul­kai­si tuoreen al­tis­tus­ris­ki­lis­tan, katso tiedot tästä

19.08.2021 16:35 15
Kahvila, ravintola ja kaksi kirpputoria: Oulun tuoreella listalla neljä uutta altistusriskipaikkaa

Kah­vi­la, ra­vin­to­la ja kaksi kirp­pu­to­ria: Oulun tuo­reel­la lis­tal­la neljä uutta al­tis­tus­ris­ki­paik­kaa

18.08.2021 17:29
Oulun kaupungilta tuore listaus paikoista joissa on voinut altistua koronavirukselle – Katso tiedot tästä

Oulun kau­pun­gil­ta tuore listaus pai­kois­ta joissa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – Katso tiedot tästä

17.08.2021 18:39
Jälleen useita uusia altistumismahdollisuuksia Oulussa – katso tästä lista paikoista

Jälleen useita uusia al­tis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia Oulussa – katso tästä lista pai­kois­ta

16.08.2021 09:40 76
Pohjois-Pohjanmaan kouluissa määrätty heti karanteeneja – vs. johtajaylilääkäri ei pidä silti todennäköisenä laajamittaista etäopetusta

Poh­jois-Poh­jan­maan kou­luis­sa mää­rät­ty heti ka­ran­tee­ne­ja – vs. joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri ei pidä silti to­den­nä­köi­se­nä laa­ja­mit­tais­ta etä­ope­tus­ta

13.08.2021 14:48 7
Oulussa taas lukuisia mahdollisia altistumispaikkoja: Kirkko, baari, festivaali – katso listaus paikoista

Oulussa taas lu­kui­sia mah­dol­li­sia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja: Kirkko, baari, fes­ti­vaa­li – katso listaus pai­kois­ta

13.08.2021 18:09
Oulu kehotti kaikkia Pataässä-ravintolassa viime perjantai-iltana käyneitä menemään koronatestiin – Kysyimme miksi poikkeuksellinen kehotus annettiin

Oulu kehotti kaikkia Pa­taäs­sä-ra­vin­to­las­sa viime per­jan­tai-il­ta­na käy­nei­tä me­ne­mään ko­ro­na­tes­tiin – Ky­syim­me miksi poik­keuk­sel­li­nen kehotus an­net­tiin

30.07.2021 14:44 22
Koronalle on voinut altistua puistokahvila Makiassa sunnuntaina

Ko­ro­nal­le on voinut al­tis­tua puis­to­kah­vi­la Ma­kias­sa sun­nun­tai­na

16.07.2021 10:28 4
Tuiran kirkossa voinut altistua koronavirukselle viime torstaina

Tuiran kir­kos­sa voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le viime tors­tai­na

04.06.2021 12:55 13
Koronalle on saattanut altistua oululaisessa kahvilassa

Ko­ro­nal­le on saat­ta­nut al­tis­tua ou­lu­lai­ses­sa kah­vi­las­sa

28.05.2021 10:06 10