Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Korona-altistukset
Kuukausi

Oulussa ko­ro­nal­le on voinut al­tis­tua ra­vin­to­lois­sa, kun­to­sa­lil­la ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä

16.09.2021 15:40
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset ko­tia­res­tiin päiviä al­tis­tu­mi­sen jälkeen – olisiko ka­ran­tee­ni­tou­hus­sa nyt kor­jaa­mi­sen paikka?

14.09.2021 08:00 2
Tilaajille

Uusia tar­tun­to­ja todettu Poh­jois-Suo­mes­sa hyvin vähän – Oulussa ko­ro­na-al­tis­tuk­sia muun muassa kun­to­sa­leil­la, ra­vin­to­lois­sa ja Hur­mok­ses­sa

13.09.2021 14:47

Ainakin näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le Oulussa – jouk­koal­tis­tu­mi­sia­kin run­saas­ti viime viik­koi­na

10.09.2021 13:41 44

Kem­pe­leen kou­luis­sa tois­ta­sa­taa henkeä ka­ran­tee­nis­sa, thai­nyrk­kei­ly­ta­pah­tu­mas­ta läh­te­neet tar­tun­ta­ket­jut yhä pääo­sas­sa kun­nas­sa

27.08.2021 15:58 7
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­rus riivaa nyt voi­mal­la Myl­ly­tul­lin ja Hiuk­ka­vaa­ran kouluja Ou­lus­sa, ka­ran­tee­nis­sa satoja op­pi­lai­ta – ­Myl­ly­tul­lin ala­kou­lu siir­ty­mäs­sä etäo­pe­tuk­seen ensi vii­kok­si

27.08.2021 22:02 35
Tilaajille

Taas uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja Ou­lus­sa: Elo­ku­va­teat­te­ri, ra­vin­to­loi­ta, lii­kun­ta­paik­ko­ja – katso tästä lista pai­kois­ta

26.08.2021 09:00 73

Ra­vin­to­loi­ta, kun­to­sa­le­ja ja pankki: Katso Oulun tuore lista viime päivien al­tis­tus­ris­ki­pai­kois­ta

23.08.2021 10:12

Oulun Kärk­käi­nen, Rak­si­lan Ci­ty­mar­ket ja ra­vin­to­loi­ta: Oulu jul­kai­si tuoreen al­tis­tus­ris­ki­lis­tan, katso tiedot tästä

19.08.2021 16:35 15
Vanhemmat

Kah­vi­la, ra­vin­to­la ja kaksi kirp­pu­to­ria: Oulun tuo­reel­la lis­tal­la neljä uutta al­tis­tus­ris­ki­paik­kaa

18.08.2021 17:29

Oulun kau­pun­gil­ta tuore listaus pai­kois­ta joissa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – Katso tiedot tästä

17.08.2021 18:39

Jälleen useita uusia al­tis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia Oulussa – katso tästä lista pai­kois­ta

16.08.2021 09:40 76

Poh­jois-Poh­jan­maan kou­luis­sa mää­rät­ty heti ka­ran­tee­ne­ja – vs. joh­ta­jay­li­lää­kä­ri ei pidä silti to­den­nä­köi­se­nä laa­ja­mit­tais­ta etäo­pe­tus­ta

13.08.2021 14:48 6

Oulussa taas lu­kui­sia mah­dol­li­sia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja: Kirkko, baari, fes­ti­vaa­li – katso listaus pai­kois­ta

13.08.2021 18:09

Oulu kehotti kaikkia Pa­taäs­sä-ra­vin­to­las­sa viime per­jan­tai-il­ta­na käy­nei­tä me­ne­mään ko­ro­na­tes­tiin – Ky­syim­me miksi poik­keuk­sel­li­nen kehotus an­net­tiin

30.07.2021 14:44 22

Ko­ro­nal­le on voinut al­tis­tua puis­to­kah­vi­la Ma­kias­sa sun­nun­tai­na

16.07.2021 10:28 4

Tuiran kir­kos­sa voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le viime tors­tai­na

04.06.2021 12:55 13

Ko­ro­nal­le on saat­ta­nut al­tis­tua ou­lu­lai­ses­sa kah­vi­las­sa

28.05.2021 10:06 10

Oulussa todettu viisi uutta jouk­koal­tis­tu­mis­ta ko­ro­nal­le – kau­pun­gin­sai­raa­las­sa ka­ran­tee­niin on ase­tet­tu 125 ihmistä

23.04.2021 15:49 38

Raa­he­lai­ses­sa kou­lus­sa jouk­koal­tis­tu­mi­nen – kaksi luok­kaa, yli 50 hen­ki­löä, on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

21.04.2021 16:55