Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Kokoomus
"Vaalit on voitettu vasta sitten, kun äänet on laskettu. Työ jatkuu", kommentoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puolueen ennätysmäisen kovaa gallupsuosiota

"Vaalit on voi­tet­tu vasta sitten, kun äänet on las­ket­tu. Työ jat­kuu", kom­men­toi ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo puo­lueen en­nä­tys­mäi­sen kovaa gal­lup­suo­sio­ta

08.04.2022 21:16 7
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto teki uusia luottamushenkilövalintoja – Hanne-Mari Juntunen on uusi kaupunginhallituksen jäsen

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to teki uusia luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja – Han­ne-Ma­ri Jun­tu­nen on uusi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen

05.04.2022 10:27 1
Tilaajille
Kokoomus perusti yhteisen Nato-työryhmän ruotsalaisen sisarpuolueensa kanssa – Orpon mukaan tavoitteena jäsenhakemus kesäkuussa

Ko­koo­mus perusti yh­tei­sen Na­to-työ­ryh­män ruot­sa­lai­sen si­sar­puo­lueen­sa kanssa – Orpon mukaan ta­voit­tee­na jä­sen­ha­ke­mus ke­sä­kuus­sa

03.04.2022 14:19 36
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolla on koronatartunta

Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpolla on ko­ro­na­tar­tun­ta

13.03.2022 12:33 8
Sami Pikkuaho jatkaa kokoomuksen Oulun valtuustoryhmän johdossa

Sami Pik­ku­aho jatkaa ko­koo­muk­sen Oulun val­tuus­to­ryh­män joh­dos­sa

31.01.2022 20:01
Kello kahdeksan hyvä posti – " Hyvältä vaikuttaa, hienoa työtä on kentällä tehty", Pohjois-Pohjanmaan kokoomusjohtaja Tomi Kaismo huokaisi ennakkoäänet nähdessään

Kello kah­dek­san hyvä posti – " Hyvältä vai­kut­taa, hienoa työtä on ken­täl­lä tehty", Poh­jois-Poh­jan­maan ko­koo­mus­joh­ta­ja Tomi Kaismo huo­kai­si en­nak­ko­ää­net näh­des­sään

23.01.2022 21:11 1
Tilaajille
Orpo: Kokoomus ei lähde hallitukseen, joka ryhtyy peruuttamaan ilmastotoimissa

Orpo: Ko­koo­mus ei lähde hal­li­tuk­seen, joka ryhtyy pe­ruut­ta­maan il­mas­to­toi­mis­sa

13.10.2021 21:38 39
Häkkänen vetoaa Saarikkoon, kun poliisien määrä on jälleen uhattuna – kokoomus haluaisi 8 000 poliisia

Häk­kä­nen vetoaa Saa­rik­koon, kun po­lii­sien määrä on jälleen uhat­tu­na – ko­koo­mus ha­luai­si 8 000 po­lii­sia

02.09.2021 18:45 12
Tilaajille
Oulun kokoomuksen valtuustoryhmästä erotettu Lyly Rajala: "Sehän nyt on selvä asia, että onhan sitä älyttömän surullinen"

Oulun ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mäs­tä ero­tet­tu Lyly Rajala: "Sehän nyt on selvä asia, että onhan sitä älyt­tö­män su­rul­li­nen"

30.08.2021 22:57 54
Tilaajille
IS: Sydänkohtauksesta toipuva Petteri Orpo väläyttää hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa

IS: Sy­dän­koh­tauk­ses­ta toipuva Petteri Orpo vä­läyt­tää hal­li­tus­yh­teis­työ­tä pe­rus­suo­ma­lais­ten kanssa

31.07.2021 10:29
Kokoomus suosituin puolue Ylen kuntavaalikyselyssä – toisena perussuomalaiset

Ko­koo­mus suo­si­tuin puolue Ylen kun­ta­vaa­li­ky­se­lys­sä – toisena pe­rus­suo­ma­lai­set

10.06.2021 07:19 40
Kokoomus haluaa veturiksi – "On puhuttu, että olisi hankalaa löytää ehdokkaita, mutta meidän kokemuksemme on toisenlainen"

Ko­koo­mus haluaa ve­tu­rik­si – "On pu­hut­tu, että olisi han­ka­laa löytää eh­dok­kai­ta, mutta meidän ko­ke­muk­sem­me on toi­sen­lai­nen"

25.02.2021 06:12 15
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Häkkänen: "SDP yrittää keksiä pakoreitin ikävistä työllisyyspäätöksistä"

Ko­koo­muk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Häk­kä­nen: "SDP yrittää keksiä pa­ko­rei­tin ikä­vis­tä työl­li­syys­pää­tök­sis­tä"

19.02.2021 18:30 11
Tilaajille
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Vuorio loikkaa kokoomukseen Oulussa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Juha Vuorio loikkaa ko­koo­muk­seen Oulussa

25.01.2021 15:57 81
Kokoomus haluaa olla edelleen kuntavaalien ykköspuolue – "En näe, miksi emme nyt tavoittelisi samaa"

Ko­koo­mus haluaa olla edel­leen kun­ta­vaa­lien yk­kös­puo­lue – "En näe, miksi emme nyt ta­voit­te­li­si samaa"

26.11.2020 06:35 9
Tilaajille
Kokoomus aloittaisi heti ulkomaalaisten osaajien houkuttelun Suomeen – "Työtä jää tekemättä ja tuloja saamatta"

Ko­koo­mus aloit­tai­si heti ul­ko­maa­lais­ten osaa­jien hou­kut­te­lun Suomeen – "Työtä jää te­ke­mät­tä ja tuloja saa­mat­ta"

04.11.2020 13:36 3
Kokoomus: Kaikki mahdolliset poliisin voimavarat käyttöön, että Vastaamon tietomurto saadaan selvitettyä – Halla-aho: "Kiristykseen ei pidä koskaan suostua"

Ko­koo­mus: Kaikki mah­dol­li­set po­lii­sin voi­ma­va­rat käyt­töön, että Vas­taa­mon tie­to­mur­to saadaan sel­vi­tet­tyä – Hal­la-aho: "Ki­ris­tyk­seen ei pidä koskaan suos­tua"

25.10.2020 11:04 6
Tilaajille
Kokoomuksen tärkein lääke liikenteen päästöjen vähentämiseen: Autovero pois asteittain neljässä vuodessa

Ko­koo­muk­sen tärkein lääke lii­ken­teen pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen: Au­to­ve­ro pois as­teit­tain nel­jäs­sä vuo­des­sa

23.10.2020 13:58 7
Kokoomus tykittää rajusti maskeihin sotkeutunutta Kiurua: Kotimaiselle teollisuudelle annettiin väärä viesti, paras tieto pidettiin pimennossa, pikatestejä ei huolittu

Ko­koo­mus ty­kit­tää rajusti mas­kei­hin sot­keu­tu­nut­ta Kiurua: Ko­ti­mai­sel­le teol­li­suu­del­le an­net­tiin väärä viesti, paras tieto pi­det­tiin pi­men­nos­sa, pi­ka­tes­te­jä ei huo­lit­tu

14.10.2020 12:51 2
Kokoomuksen mielestä keskustan pitää jättää hallitus, jos työllisyystoimissa ei tehdä ryhtiliikettä

Ko­koo­muk­sen mie­les­tä kes­kus­tan pitää jättää hal­li­tus, jos työl­li­syys­toi­mis­sa ei tehdä ryh­ti­lii­ket­tä

04.09.2020 17:12 7