Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kokoomus
Kokoomus vahvistaa asemaansa Oulun valtuuston suurimpana ryhmänä – Nytin Jussi Arponen siirtyy kokoomukseen

Ko­koo­mus vah­vis­taa ase­maan­sa Oulun val­tuus­ton suu­rim­pa­na ryhmänä – Nytin Jussi Arponen siirtyy ko­koo­muk­seen

04.05.2023 11:31 30
Tilaajille
Näkökulma: Hallituspohjasta alkoi heti raju suunsoitto – Ex-ministeri Paavo Arhinmäen purkaus halventaa äänestäjiä, mutta vihan voimalla vasemmisto tuskin vahvistuu

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus­poh­jas­ta alkoi heti raju suun­soit­to – Ex-mi­nis­te­ri Paavo Ar­hin­mäen purkaus hal­ven­taa ää­nes­tä­jiä, mutta vihan voi­mal­la va­sem­mis­to tuskin vah­vis­tuu

28.04.2023 17:09 83
Tilaajille
Purran ja Orpon tuijotettava toisiaan vielä maahanmuuttokysymyksissä – Perussuomalaisten Riikka Purra: "Sekä humanitaarista että työperäistä maahanmuuttoa on kiristettävä"

Purran ja Orpon tui­jo­tet­ta­va toi­siaan vielä maa­han­muut­to­ky­sy­myk­sis­sä – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riikka Purra: "Sekä hu­ma­ni­taa­ris­ta että työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa on ki­ris­tet­tä­vä"

25.04.2023 16:43 22
Tilaajille
Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää Jarmo Hussoa Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi

Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä esittää Jarmo Hussoa Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si

20.04.2023 21:30 41
Hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin on kertynyt jo lukuisia vastauksia – etujärjestöt ehtivät asialle ennen puolueita

Hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Petteri Orpon ky­sy­myk­siin on ker­ty­nyt jo lu­kui­sia vas­tauk­sia – etu­jär­jes­töt ehtivät asialle ennen puo­luei­ta

16.04.2023 15:58 36
Kokoomuksen Petteri Orpo on valittu odotetusti hallitustunnustelijaksi – Orpo antoi puolueille 24 kysymystä, mukana kysymys miljardien sopeutustarpeesta

Ko­koo­muk­sen Petteri Orpo on valittu odo­te­tus­ti hal­li­tus­tun­nus­te­li­jak­si – Orpo antoi puo­lueil­le 24 ky­sy­mys­tä, mukana kysymys mil­jar­dien so­peu­tus­tar­pees­ta

14.04.2023 13:32 25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaksi suu­rin­ta hal­li­tuk­seen – äänet ke­rän­neil­lä puo­lueil­la on toi­min­nan aika

13.04.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kansan viesti kes­kus­tal­le on kuultu – ko­koo­mus saa hal­li­tuk­sen kasaan ilman kes­kus­taa­kin

12.04.2023 05:30 6
Tilaajille
Hevimestassa tärähti, kun ennakkoäänet paljastivat kokoomuksen kärkipaikan

He­vi­mes­tas­sa tä­räh­ti, kun en­nak­ko­ää­net pal­jas­ti­vat ko­koo­muk­sen kär­ki­pai­kan

02.04.2023 21:23 6
Tilaajille
Purra sanoi HS:n vaalitentissä, ettei perussuomalaiset edistä EU-eroa, jos hänestä tulee pääministeri

Purra sanoi HS:n vaa­li­ten­tis­sä, ettei pe­rus­suo­ma­lai­set edistä EU-eroa, jos hänestä tulee pää­mi­nis­te­ri

28.03.2023 22:02 42
Oululaisen kaupunginvaltuutetun Merja Rasinkankaan loikka keskustasta perussuomalaisiin muuttaa suurten puolueiden voimasuhteita

Ou­lu­lai­sen kau­pun­gin­val­tuu­te­tun Merja Ra­sin­kan­kaan loikka kes­kus­tas­ta pe­rus­suo­ma­lai­siin muuttaa suurten puo­luei­den voi­ma­suh­tei­ta

07.02.2023 21:33 46
Tilaajille
Kokoomuksen aluevaltuustoryhmyrinä jatkaa Pekka Simonen

Ko­koo­muk­sen alue­val­tuus­to­ryh­my­ri­nä jatkaa Pekka Simonen

30.01.2023 19:05 1
Tilaajille
Kalevan puheenjohtajasarja: Oulun osaaminen teki vaikutuksen Petteri Orpoon – kokoomuksen puheenjohtaja pitää pohjoisen tuulivoimabuumia hyvänä ja luottaa suomalaiseen metsänhoitoon

Kalevan pu­heen­joh­ta­ja­sar­ja: Oulun osaa­mi­nen teki vai­ku­tuk­sen Petteri Orpoon – ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja pitää poh­joi­sen tuu­li­voi­ma­buu­mia hyvänä ja luottaa suo­ma­lai­seen met­sän­hoi­toon

29.01.2023 05:00 44
Tilaajille
Oululainen Tomi Kaismo jatkaa kokoomuksen puoluehallituksessa jo viidettätoista kautta

Ou­lu­lai­nen Tomi Kaismo jatkaa ko­koo­muk­sen puo­lue­hal­li­tuk­ses­sa jo vii­det­tä­tois­ta kautta

28.01.2023 16:46 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asun­to­lai­no­jen kor­ko­jen ve­ro­vä­hen­nys­oi­keut­ta ei pidä pa­laut­taa, se on ollut mer­kit­tä­vä valtion tu­lon­siir­to omis­tus­asu­jil­le

27.01.2023 06:00 10
Tilaajille
Oppositiopuolueet haastavat hallitusta velkaantumista koskevalla välikysymyksellä

Op­po­si­tio­puo­lueet haas­ta­vat hal­li­tus­ta vel­kaan­tu­mis­ta kos­ke­val­la vä­li­ky­sy­myk­sel­lä

24.01.2023 13:59 7
Marin höykytti Orpoa politiikan toimittajien järjestämässä vaalitentissä – Sanoi itse perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi

Marin höy­kyt­ti Orpoa po­li­tii­kan toi­mit­ta­jien jär­jes­tä­mäs­sä vaa­li­ten­tis­sä – Sanoi itse pe­rus­suo­ma­lai­sia ra­sis­ti­sek­si puo­lueek­si

13.01.2023 13:45 76
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­toi­mi on tar­kas­ti lailla sää­del­tyä toi­min­taa

11.01.2023 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tus tar­vit­see rahansa

10.01.2023 05:15 5
Tilaajille
Kokoomuksesta eronnut kansanedustaja Wille Rydman liittyy perussuomalaisiin

Ko­koo­muk­ses­ta eronnut kan­san­edus­ta­ja Wille Rydman liittyy pe­rus­suo­ma­lai­siin

03.01.2023 11:21 60