Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Gallupit
Kysely: Suomalaiset huomioisivat Pohjois-Suomen muuttuneen aseman ja mahdollisuudet hallitusohjelmassa

Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman ja mah­dol­li­suu­det hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

05.02.2023 21:05 5
Tilaajille
IS:n presidenttikyselyn ykkösnimeksi nousi ulkoministeri Pekka Haavisto – lähes puolet vastaajista voisi äänestää Haavistoa

IS:n pre­si­dent­ti­ky­se­lyn yk­kös­ni­mek­si nousi ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to – lähes puolet vas­taa­jis­ta voisi ää­nes­tää Haa­vis­toa

04.02.2023 09:09 66
MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haavisto suosituin presidenttiehdokas

MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­dent­ti­eh­do­kas

09.12.2022 08:36 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Gallup vai lau­sun­to­pyyn­tö Na­to-rat­kai­sun pe­rus­tee­na?

03.12.2022 05:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Gallup vai kan­sa­lais­ky­se­ly Na­to-pää­tök­ses­tä?

28.11.2022 05:15 10
Tilaajille
HS-gallup: Keskustan kannatus sukelsi historiallisen matalalle

HS-gal­lup: Kes­kus­tan kan­na­tus sukelsi his­to­rial­li­sen ma­ta­lal­le

19.10.2022 06:42 59
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­met­te­len Na­to-kan­san­ää­nes­tyk­sen kor­vaa­mis­ta gal­lu­peil­la

29.05.2022 04:30 10
Tilaajille
Niinistö suuntaa Washingtoniin avaamaan Turkki-umpisolmua – Ruotsin vierailun tuliaisena USA:han lentää kaksi Nato-tarjokasta

Nii­nis­tö suuntaa Wa­shing­to­niin avaa­maan Turk­ki-um­pi­sol­mua – Ruotsin vie­rai­lun tu­liai­se­na USA:han lentää kaksi Na­to-tar­jo­kas­ta

18.05.2022 20:12 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuntuu olevan muo­di­kas­ta puhua Na­to-pe­lot­tees­ta, jonka ole­te­taan tur­vaa­van maamme kos­ke­mat­to­muu­den

11.05.2022 05:45 10
Tilaajille
Näkökulma: Kokoomus hyötyy Nato-myönteisyydestään – suomalaiset haluavat liittoutua sotilaallisesti, jotta emme kohtaa Venäjän kauheuksia

Nä­kö­kul­ma: Ko­koo­mus hyötyy Na­to-myön­tei­syy­des­tään – suo­ma­lai­set ha­lua­vat liit­tou­tua so­ti­laal­li­ses­ti, jotta emme kohtaa Venäjän kau­heuk­sia

07.04.2022 18:30 8
Tilaajille
Olli Rehn polkee presidenttigallupin kärkipaikalla, ja aikaisemminkin Suomen Pankin pääjohtajan paikalta on noustu maan johtoon

Olli Rehn polkee pre­si­dent­ti­gal­lu­pin kär­ki­pai­kal­la, ja ai­kai­sem­min­kin Suomen Pankin pää­joh­ta­jan pai­kal­ta on noustu maan johtoon

29.03.2022 19:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Gallup on hyvä työ­ka­lu, mutta ei sovi joka paik­kaan

26.03.2022 04:00 2
Tilaajille
Yle: Nato-jäsenyyden kannatus kasvanut maaliskuussa – 62 prosenttia Ylen kyselyyn vastanneista jäsenyyden kannalla

Yle: Na­to-jä­se­nyy­den kan­na­tus kas­va­nut maa­lis­kuus­sa – 62 pro­sent­tia Ylen ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta jä­se­nyy­den kan­nal­la

14.03.2022 15:51 27
Suomen Yrittäjien gallup: Monet yritykset kärsivät yhä korona-ajasta – yritysten usko kriisistä selviämiseen parantunut

Suomen Yrit­tä­jien gallup: Monet yri­tyk­set kär­si­vät yhä ko­ro­na-ajas­ta – yri­tys­ten usko krii­sis­tä sel­viä­mi­seen pa­ran­tu­nut

02.11.2021 11:01 4
Perussuomalaisten kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa – Suomen yrittäjien toimitusjohtaja: "Joitakin yrittäjiä hiertää puolueen maahanmuuttokanta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on las­ke­nut yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa – Suomen yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Joi­ta­kin yrit­tä­jiä hiertää puo­lueen maa­han­muut­to­kan­ta"

10.09.2021 18:30 11
Tilaajille
Kokoomus onnistunut perussuomalaisia paremmin – piikkipaikka vaihtui lennosta
Pääkirjoitus

Ko­koo­mus on­nis­tu­nut pe­rus­suo­ma­lai­sia pa­rem­min – piik­ki­paik­ka vaihtui len­nos­ta

06.08.2021 20:00 22
Tilaajille
HS-gallup: SDP:n kannatus laskenut alle 20 prosentin, perussuomalaiset yhä suosituin

HS-gal­lup: SDP:n kan­na­tus las­ke­nut alle 20 pro­sen­tin, pe­rus­suo­ma­lai­set yhä suo­si­tuin

16.04.2021 06:13 65
HS: Perussuomalaiset suosituin tuoreessa gallupissa – keskusta nosti kannatustaan 0,8 prosenttiyksiköllä

HS: Pe­rus­suo­ma­lai­set suo­si­tuin tuo­rees­sa gal­lu­pis­sa – kes­kus­ta nosti kan­na­tus­taan 0,8 pro­sent­ti­yk­si­köl­lä

18.03.2021 08:07 43
Pohjois-Pohjanmaalla koronarajoitukset tiukkenivat hieman – kysyimme, mitä mieltä oululaiset ovat rajoituksista

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­ra­joi­tuk­set tiuk­ke­ni­vat hieman – ky­syim­me, mitä mieltä ou­lu­lai­set ovat ra­joi­tuk­sis­ta

03.03.2021 17:38 27
Ylen kuntavaaligallup: SDP suosituin puolue – kokoomus hengittää aivan perussuomalaisten niskaan

Ylen kun­ta­vaa­li­gal­lup: SDP suo­si­tuin puolue – ko­koo­mus hen­git­tää aivan pe­rus­suo­ma­lais­ten niskaan

04.02.2021 08:31 39