Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Gallupit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­met­te­len Na­to-kan­san­ää­nes­tyk­sen kor­vaa­mis­ta gal­lu­peil­la

29.05.2022 04:30 10
Tilaajille
Niinistö suuntaa Washingtoniin avaamaan Turkki-umpisolmua – Ruotsin vierailun tuliaisena USA:han lentää kaksi Nato-tarjokasta

Nii­nis­tö suuntaa Wa­shing­to­niin avaa­maan Turk­ki-um­pi­sol­mua – Ruotsin vie­rai­lun tu­liai­se­na USA:han lentää kaksi Na­to-tar­jo­kas­ta

18.05.2022 20:12 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuntuu olevan muo­di­kas­ta puhua Na­to-pe­lot­tees­ta, jonka ole­te­taan tur­vaa­van maamme kos­ke­mat­to­muu­den

11.05.2022 05:45 10
Tilaajille
Näkökulma: Kokoomus hyötyy Nato-myönteisyydestään – suomalaiset haluavat liittoutua sotilaallisesti, jotta emme kohtaa Venäjän kauheuksia

Nä­kö­kul­ma: Ko­koo­mus hyötyy Na­to-myön­tei­syy­des­tään – suo­ma­lai­set ha­lua­vat liit­tou­tua so­ti­laal­li­ses­ti, jotta emme kohtaa Venäjän kau­heuk­sia

07.04.2022 18:30 8
Tilaajille
Olli Rehn polkee presidenttigallupin kärkipaikalla, ja aikaisemminkin Suomen Pankin pääjohtajan paikalta on noustu maan johtoon

Olli Rehn polkee pre­si­dent­ti­gal­lu­pin kär­ki­pai­kal­la, ja ai­kai­sem­min­kin Suomen Pankin pää­joh­ta­jan pai­kal­ta on noustu maan johtoon

29.03.2022 19:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Gallup on hyvä työ­ka­lu, mutta ei sovi joka paik­kaan

26.03.2022 04:00 2
Tilaajille
Yle: Nato-jäsenyyden kannatus kasvanut maaliskuussa – 62 prosenttia Ylen kyselyyn vastanneista jäsenyyden kannalla

Yle: Na­to-jä­se­nyy­den kan­na­tus kas­va­nut maa­lis­kuus­sa – 62 pro­sent­tia Ylen ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta jä­se­nyy­den kan­nal­la

14.03.2022 15:51 27
Suomen Yrittäjien gallup: Monet yritykset kärsivät yhä korona-ajasta – yritysten usko kriisistä selviämiseen parantunut

Suomen Yrit­tä­jien gallup: Monet yri­tyk­set kär­si­vät yhä ko­ro­na-ajas­ta – yri­tys­ten usko krii­sis­tä sel­viä­mi­seen pa­ran­tu­nut

02.11.2021 11:01 4
Perussuomalaisten kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa – Suomen yrittäjien toimitusjohtaja: "Joitakin yrittäjiä hiertää puolueen maahanmuuttokanta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on las­ke­nut yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa – Suomen yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Joi­ta­kin yrit­tä­jiä hiertää puo­lueen maa­han­muut­to­kan­ta"

10.09.2021 18:30 11
Tilaajille
Kokoomus onnistunut perussuomalaisia paremmin – piikkipaikka vaihtui lennosta
Pääkirjoitus

Ko­koo­mus on­nis­tu­nut pe­rus­suo­ma­lai­sia pa­rem­min – piik­ki­paik­ka vaihtui len­nos­ta

06.08.2021 20:00 22
Tilaajille
HS-gallup: SDP:n kannatus laskenut alle 20 prosentin, perussuomalaiset yhä suosituin

HS-gal­lup: SDP:n kan­na­tus las­ke­nut alle 20 pro­sen­tin, pe­rus­suo­ma­lai­set yhä suo­si­tuin

16.04.2021 06:13 65
HS: Perussuomalaiset suosituin tuoreessa gallupissa – keskusta nosti kannatustaan 0,8 prosenttiyksiköllä

HS: Pe­rus­suo­ma­lai­set suo­si­tuin tuo­rees­sa gal­lu­pis­sa – kes­kus­ta nosti kan­na­tus­taan 0,8 pro­sent­ti­yk­si­köl­lä

18.03.2021 08:07 43
Pohjois-Pohjanmaalla koronarajoitukset tiukkenivat hieman – kysyimme, mitä mieltä oululaiset ovat rajoituksista

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­ra­joi­tuk­set tiuk­ke­ni­vat hieman – ky­syim­me, mitä mieltä ou­lu­lai­set ovat ra­joi­tuk­sis­ta

03.03.2021 17:38 27
Ylen kuntavaaligallup: SDP suosituin puolue – kokoomus hengittää aivan perussuomalaisten niskaan

Ylen kun­ta­vaa­li­gal­lup: SDP suo­si­tuin puolue – ko­koo­mus hen­git­tää aivan pe­rus­suo­ma­lais­ten niskaan

04.02.2021 08:31 39
Yrittäjägallupin hyvä uutinen: Yli 80 prosenttia yrittäjistä aikoo säilyttää työpaikat syksyllä

Yrit­tä­jä­gal­lu­pin hyvä uu­ti­nen: Yli 80 pro­sent­tia yrit­tä­jis­tä aikoo säi­lyt­tää työ­pai­kat syk­syl­lä

12.11.2020 10:15
Ylen gallup: Kärki ennallaan, keskusta nousussa, kokoomuksen suunta alaspäin – Orpo: "Aamun galluptulos on selvä viesti, meidän pitää pystyä parempaan"

Ylen gallup: Kärki en­nal­laan, kes­kus­ta nou­sus­sa, ko­koo­muk­sen suunta alas­päin – Orpo: "Aamun gal­lup­tu­los on selvä viesti, meidän pitää pystyä pa­rem­paan"

09.11.2020 10:25 6
Ylen gallup: SDP jatkaa suosituimpana puolueena, puheenjohtajan vaihto ei juuri nostanut keskustaa

Ylen gallup: SDP jatkaa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na, pu­heen­joh­ta­jan vaihto ei juuri nos­ta­nut kes­kus­taa

08.10.2020 07:11 15
Kukaan ei halua olla ainoa maskikasvoinen – ristiriitainen viestintä on heikentänyt halua noudattaa kasvomaskisuositusta

Kukaan ei halua olla ainoa mas­ki­kas­voi­nen – ris­ti­rii­tai­nen vies­tin­tä on hei­ken­tä­nyt halua nou­dat­taa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta

30.09.2020 20:08 2
Tilaajille
Ylen gallup: SDP:n suosio ennätyslukemissa, keskusta putosi viidenneksi vihreiden taakse

Ylen gallup: SDP:n suosio en­nä­tys­lu­ke­mis­sa, kes­kus­ta putosi vii­den­nek­si vih­rei­den taakse

06.08.2020 07:02 25
Uutissuomalainen: Puolet suomalaisista pitää rasismia merkittävänä ongelmana

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Puolet suo­ma­lai­sis­ta pitää ra­sis­mia mer­kit­tä­vä­nä on­gel­ma­na

02.07.2020 06:52 3